Čtením a psaním ke kritickému myšlení

T. E. T. - Škola bez poražených


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 2. 2. 2019 - 2. 3. 2019
Kapacita: 16

Kurz s praktickým výcvikem pro učitele a pedagogické pracovníky (30 hodin)

Na základě léty i výzkumy prověřené, praktické metody pro řešení problémů a komunikaci, která je aplikovatelná v různých kulturách a společenských vrstvách získají účastníci možnost

  • Věnovat se více učení a výuce než řešení problémům s kázní a kontrolou
  • Vyrovnávat se s emocemi žáků a řešit náročné situace nebo konflikty
  • Vést uspokojivě schůzky a jednání s rodiči
  • Mluvit tak, aby jim druzí naslouchali a naslouchat tak, aby druhým porozuměli
  • Udržet si dobrý pocit a naplnění z práce učitele („jak nevyhořet“)
  • Rozpoznat, které dovednosti využít v rozdílných situacích

Přístup, který Škola bez poražených vyučuje, je založený na empatickém a respektujícím postoji k dětem i dospělým. V oblasti výuky je zaměřen na vytvoření příznivých podmínek pro výuku a učení.  Současné výzkumy potvrzují účinnost a smysluplnost metod, které učil psycholog Dr. Thomas Gordon a pracoval na nich s týmem kolegů z celého světa. Tyto metody již desítky let pomáhají rodičům, učitelům a manažerům v dlouhodobě uspokojivých vzájemných vztazích - mají vliv na rozvoj emoční inteligence i IQ, řešení problémů, budování sebevědomí.
 
Klíčové nástroje a dovednosti, které se v T.E.T. vyučují, jsou Aktivní naslouchání, Já-sdělení a metoda řešení problémů tzv. bez poražených (nebo dnes označovaný často také jako tzv. "win-win" přístup). 

 

Místo konání: ZŠ Boleslavova 1, Praha 4 (u stanice metra C Vyšehrad)

Termíny: 2. a 3. února 2019, 16. a 17. února 2019, 2. března 2019

Lektorka: Mgr. Kateřina Vrtišková

Cena: 6.500 Kč

Nejčastější otázky:
Pro koho je kurz určen?

Pro pedagogické pracovníky na všech stupních vzdělávacího systému.
 
Jak je kurz dlouhý?

Délka kurzu je 30 hodin rozložených do 10 tříhodinových lekcí, jejichž uspořádání lze uzpůsobit možnostem účastníků.

Budu jen poslouchat nebo se budu muset aktivně zapojovat?
Je sice potřeba seznámit se se základní teorií, ale půjde především o nácvik dovedností.
Nabízíme Vám stát se odborníky v používání komunikačních dovedností, ne odborníky v mluvení o nich. Nicméně je na rozhodnutí každého účastníka, zda a v jakém rozsahu si bude chtít nabízené dovednosti prakticky osvojit.

Kdo mě bude učit?
Všichni lektoři jsou profesionálové, kteří absolvovali lektorský kurz „T.E.T. Škola bez poražených“ akreditovaný GordonTraining International.

V jak velké skupině se budu učit?
Nejlépe se pracuje ve skupině o velikosti 10-20 účastníků.

Co přesně se v kurzu naučím?
- určit, komu patří problém a jak s tím dál
- používat pasivní a aktivní naslouchání a vědět, kdy a proč které použít
- používat Já-sdělení místo komunikačních bloků
- používat Metodu "výhra-výhra" při řešení konfliktů s dětmi, rodiči, kolegy, metodu, při které nikdo neprohrává a která nevyžaduje použití moci, odměn, trestů.

Je kurz akreditovaný?
Kurz T.E.T. - Škola bez poražených je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod č. j.: 
14579/2018-2-476.

​Účastník, který kurz absolvuje, získá certifikát.

 

Podrobnější program kurzu:

 

1.       Představení T.E.T.

Přehled kurzu

Seznámení s cíli kurzu

Přehled metod a dovedností

Bloky v učení a vyučování

Pozorování chování a nálepka

 

2.       Okno chování

Přijatelné a nepřijatelné chování

Určení vlastnictví problému

Budování pomáhajících vztahů

12 komunikačních způsobů blokující řešení

 

3.       Pomáhající dovednosti

Nácvik pasivního naslouchání

Nácvik aktivního naslouchání

 

4.       Používáme aktivní naslouchání

Kdy a jak aktivně naslouchat

Rozvíjení dovednosti aktivního naslouchání

Jak vytvořit správné podmínky pro aktivní naslouchání

Kdy aktivní naslouchání nepoužívat

 

5.       Já – sdělení v praxi

Vyjadřování myšlenek a pocitů

Tři druhy Já – sdělení

Jak pracovat s nepřijatelným chováním žáka

Rozvíjení dovednosti Já – sdělení

 

6.       Konfrontujeme nepřijatelné chování

Kombinace dovedností Já – sdělení a aktivního naslouchání

Kdy Já – sdělení nefunguje a časté chyby při jeho používání

Změna prostředí zvětšuje Oblast bez problému

 

7.       Řešení konfliktů

Co je to konflikt

Neefektivní metody řešení konfliktu

Metoda Výhra-Výhra

 

8.       Používáme Metodu III. (výhra – výhra)

Rozlišení potřeb od řešení

Nácvik Metody Výhra- Výhra

Používání Metody Výhra- Výhra s žáky

 

9.       Řešení střetu hodnot

Co je to střet hodnot

Možnosti řešení střetu hodnot

Rozdíl mezi mocí a vlivem

Jak přehodnotit i své vlastní hodnoty

 

10.    T.E.T. v praxi

Potřeba mediace

Vedení různých druhů diskuzí ve třídě

Vedení schůzek s rodiči

Tři druhy času

Využívání  T.E.T.  dovedností doma

 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: