Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin (jaro 2019)


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 2. 4. 2019 - 27. 5. 2019
Kapacita: 20

Účastníci zažijí několik dalších a náročnějších metod aktivního učení a kritického myšlení, prohloubí teoretickou znalost třífázového modelu učení a plánování, budou sdílet a vyhodnocovat s ostatními své zkušenosti z praxe. Jádrem většiny setkání je práce formou modelových lekcí s následnou pedagogickou analýzou.

Součástí některých setkání je plánování nových naučených metod do nejbližší praxe a společná konzultace problémů, které se ukázaly v praxi. Kurz bude tedy do značné míry vycházet z potřeb účastníků.

 

Komu je kurz určen: Pedagogům různých stupňů škol a oborů, kteří již mají zažitý třífázový model učení a rádi by do své výuky zařadili další metody kritického myšlení (literární kroužkyRAFTtřífázový rozhovor, různé varianty skládankového učení, …)

 

Termíny: 2.4, 30.4., 13.5., 27.5. (od 10.00 do 16:30)

Rozsah kurzu: 24 vyučovacích hodin 

Lektorka: Nina Rutová

Nina Rutová 

 

Cena kurzu: 3.200 Kč

Sleva pro dva a více účastníků z jedné školy: 3.000 Kč / osoba

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení a Příručky RWCT (5-8). 

 

Kurz je akreditován MŠMT pod číslem: 542/2017-1-106. Účastníci získají osvědčení o absolvování, pokud splní podmínky účasti. Kurz lze hradit z tzv. šablon na čtenářskou gramotnost.


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: