Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – rozšířený pokračovací kurz - 40 hodin (jaro 2019)


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 19. 1. 2019 - 11. 5. 2019
Kapacita: 20

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení Vám nabídne náročnější metody aktivního učení a kritického myšlení.

Absolventi

 

  • si prohloubí teoretickou znalost třífázového modelu procesu učení jako pomůcky pro efektivní plánování procesu řízeného učení ve škole;
  • se naučí několik náročnějších metod aktivního učení a kritického myšlení, které je možné zařazovat do jednotlivých fází třífázového modelu procesu výuky a vhodně je kombinovat;
  • sdílejí s ostatními své zkušenosti z praxe;
  • pracují s mezinárodním Standardem učitele RWCT (rozbor učitelského portfolia)

Podmínkou účasti v kurzu je předchozí absolvování některého z kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení (24 nebo 40 hodin). 
TERMÍNY: soboty 19.ledna, 9.února, 9.března, 30.března, čtvrtek 25.dubna, sobota 11.května 2019 (celkem 40 vyučovacích hodin) 
ČAS: 10.00 - 16:30 
LEKTORKA: MgA. Nina Rutová
MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ Boleslavova, Praha 4
CENA: 5.900 Kč (sleva pro 2 a více účastníků z jedné školy: 5.400 Kč) 
V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení a Příručky RWCT 5-8. 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možno hradit z tzv. šablon na čtenářskou gramotnost (v délce min. 16, resp. 32 hodin).  

Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: