Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) - 24 hodin (jaro 2019)


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 11. 1. 2019 - 20. 3. 2019
Kapacita: 20

Ve 24 hodinovém kurzu se naučíte základní metody a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků.

Orientační obsah kurzu

● třífázový model učení E-U-R ve všech předmětech

● metody: skládankové učení, volné psaní, kostka, pětilístek, diamant, čtení s otázkami, čtení s předvídáním a tabulkou předpovědí, myšlenková mapa, I.N.S.E.R.T., srovnávací tabulka, bod zlomu, Vennův diagram, T-graf, řízené čtení, třífázový rozhovor, párové čtení/párové shrnutí, atd.

 

Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy.

 

Jak budeme pracovat?

Kurz je prožitkový - vše si nejprve zkusíme v tzv. modelových lekcích. Poté budeme lekce analyzovat z hlediska jejich využití ve škole. Obsahem modelových lekcí budou témata z různých předmětů.

 

TERMÍNY: pátek 11.ledna, středa 30.ledna, úterý 5.března, středa 20.března, vždy od 10 – 16 hod

 

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4

 

Lektorka: MgA. Nina Rutová 

Nina Rutová 

 

 

Cena:  3.400 Kč (pro 2 a více osob z jedné školy sleva 3.000 Kč/osoba)

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení a Příručky RWCT 1-4. 

 

Kurz je akreditován MŠMT a účastníci získají osvědčení o absolvování. Kurz je možné hradit ze šablony na čtenářskou gramotnost (min. 16 hodin).

 

 


Elektronické přihlášení na akci

Kurz je již naplněn. Pokud máte zájem o pozici náhradníka nebo o přednostní přihlášení do kurzu v dalším možném termínu, vyplňte následující údaje. O případném přijetí do tohoto kurzu či o termínu následujícího kurzu Vás budeme informovat e-mailem.


POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.
Pokud některý z údajů zatím nevíte, vyplňte do kolonky "nevím"

Celé jméno:
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: