Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání

Pro více informací o našich kurzech a seminářích pište koordinátorce programu RWCT, Kateřině Šafránkové: katerina.safrankova@gmail.com


Akreditované kurzy RWCT nabízí také Krajské vzdělávací a informační centrum (KVIC) v Novém Jičíně, s pobočkou v Ostravě. www.kvic.cz


Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a vystavujeme k nim osvědčení o absolvování.Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání


Formativní hodnocení v práci učitele 1

Místo konání: Základní škola Na rovině, Třebosice 10, Pardubice
Anotace: Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky.
Termín: 29. 4. 2019 - 29. 4. 2019
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení

Místo konání: ZŠ Na rovině, Třebosice 10, Pardubice
Anotace: Pokračovací seminář o formativním hodnocení.
Termín: 30. 4. 2019 - 30. 4. 2019
Více informací a přihláška

Dílna psaní pro 1. stupeň

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Cílem našeho semináře je nabídnout učitelům ucelený systém výuky, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním.
Termín: 6. 5. 2019 - 6. 5. 2019
Více informací a přihláška

MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - červen 2019

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.
Termín: 17. 6. 2019 - 18. 6. 2019
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Pokračovací seminář o formativním hodnocení.
Termín: 19. 6. 2019 - 19. 6. 2019
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 4 - audit silných stránek a rozvoj organizace - NOVINKA

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI zkušenosti: minimálně absolvovali seminář Typologie MBTI - sebepoznání a spolupráce v týmu (blok A). V semináři prozkoumají východiska tzv. pozitivní psychologie z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují.
Termín: 20. 6. 2019 - 21. 6. 2019
Více informací a přihláška

Letní škola Kritického myšlení

Místo konání: Třebíz u Slaného
Anotace: Je čtenářská gramotnost jen moderní pojem, nebo dovednost pro život? Daří se nám otevírat prostor pro přemýšlení žáků? Umíme využívat potenciál asistentů pedagoga? Umíme MY kriticky myslet? Víme, kde hledat podporu pro naši práci? Pokud si kladete podobné otázky a chcete se nad nimi zamýšlet společně s ostatními, pak je letní škola určena právě vám.
Termín: 18. 8. 2019 - 23. 8. 2019
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 40 hodin - podzim 2019

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Ve čtyřicetihodinovém kurzu se naučíte řadu metod a postupů, které rozvíjejí kritické myšlní žáků. Vhodné pro učitele všech stupňů škol.
Termín: 7. 9. 2019 - 4. 1. 2020
Více informací a přihláška

Komplexní rozvoj lídršipu - podzim 2019

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Je prokázáno, že máme veškeré zdroje (biologickou i psychologickou kapacitu) k tomu, abychom dokázali dát všechny součásti svého života do synergické spolupráce a dokázali tak v roli lídra zlepšovat stav věcí, na které máme vliv. V důsledku toho pak jako lídři dokážeme přispívat ke zkvalitňování kultury organizace, zlepšovat její výsledky i spokojenost jednotlivců, kteří v ní pracují. Tento dlouhodobý trénink je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí lídršipu.
Termín: 10. 9. 2019 - 25. 2. 2020
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin - Praha - podzim 2019 -

Místo konání: ZŠ Ostrovní, Praha 1
Anotace: Ve 24hodinovém kurzu se naučíte základní metody a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy.
Termín: 14. 9. 2019 - 26. 10. 2019
Více informací a přihláška

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem směrem k jeho eliminaci. Tvořivými procesy, prací s energií tance, zvukem, pohybem, meditací a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. Vlastní zakoušenou zkušeností porozumí tomu, které z nabídnutých cest a nástrojů vedou k jejich vnitřní rovnováze (well-being). Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. Jednotlivé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku.
Termín: 19. 9. 2019 - 19. 9. 2019
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 4. - 5. tříd - 24 (podzim 2019)

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele 1. – 3. ročníku hlouběji pronikneme do třífázového modelu učení, budeme více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich typologii. Jak chystat hodiny tak, aby se při nich měli možnost cítit dobře všichni. Vše si opět vyzkoušíte v tzv. modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole ve vzdělávacím období dětí 4. – 5. ročníku. V rámci kurzu se zaměříme také na čtenářské dílny u dětí mladšího školního věku.
Termín: 21. 9. 2019 - 16. 11. 2019
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro češtináře - 2019/2020

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Pokračovací kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení přímo ve výuce českého jazyka a literatury. V kurzu se zaměříme na metody a postupy, které ještě neznáme ze základního kurzu. Více se zaměříme na postupy, které podporují dovednost psát.
Termín: 23. 9. 2019 - 6. 2. 2020
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro češtináře - podzim 2019

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Osvědčený kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení ve výuce českého jazyka a literatury. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy se stejnou aprobací.
Termín: 25. 9. 2019 - 7. 3. 2020
Více informací a přihláška

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 16 hodin - Praha - podzim 2019

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Kurz je určen především pro učitele naučných předmětů druhého stupně. Jádrem všech čtyř setkání budou modelové lekce využívající texty z různých předmětů (zeměpis, fyzika, chemie …). Lekce si učitelé prožijí v rolích žáků a poté budou v rámci analýzy odhalovat, jak daný text a postupy práce umožňují žákům se v daném předmětu učit. Každé setkání bude také doprovázeno nabídkou inspirativním zdrojů naučných textů. rnrn
Termín: 26. 9. 2019 - 9. 1. 2020
Více informací a přihláška

Trénink dovedností vědomého lídršipu - 16 hodin - podzim 2019

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Navazující trénink pro účastníky kurzu Vědomý lídršip.
Termín: 3. 10. 2019 - 4. 10. 2019
Více informací a přihláška

Dílna čtení

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Cílem semináře je vyzkoušet si při četbě knih pro dospělé i pro děti strukturu dílny čtení, sdílet motivující zadání pro děti, získat vhled do možností propojování dílen čtení s literární teorií i psaním. Zažijeme metody vhodné pro reflexi vlastní četby i pro sledování rozvoje vlastního čtenářství, resp. čtenářství dětí.
Termín: 10. 10. 2019 - 10. 10. 2019
Více informací a přihláška

MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - listopad 2019

Místo konání: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe.
Termín: 1. 11. 2019 - 2. 11. 2019
Více informací a přihláška

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - základní kurz - Brno - podzim 2019

Místo konání: Brno
Anotace: Podzimní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory MC, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si účinné a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát.
Termín: 1. 11. 2019 - 30. 11. 2019
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin - Praha - podzim 2019

Místo konání: ZŠ Ostrovní, Praha 1
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele napříč základním vzdělávacím systémem a vstoupit do něj mohou tedy i úplní „začátečníci“ - budeme poučeněji pracovat ve třífázovém modelu učení, více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich individuálním potřebám.
Termín: 2. 11. 2019 - 14. 12. 2019
Více informací a přihláška

Lektorský kurz RWCT 2019/2020

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4 + výjezdy
Anotace: Ve školním roce 2019/2020 se můžete přihlásit do lektorského kurzu RWCT. Kurz vypisujeme jednou za 2-3 roky a je určen pokročilým učitelům, kteří chtějí nabízet program svým kolegům.
Termín: 7. 11. 2019 - 23. 5. 2020
Více informací a přihláška

Dílna psaní pro 1. stupeň

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Cílem našeho semináře je nabídnout učitelům ucelený systém výuky, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním.
Termín: 11. 11. 2019 - 11. 11. 2019
Více informací a přihláška

Čteme s porozuměním každý den - listopad 2019

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Seminář k metodice Čteme s porozuměním každý den. Tříhodinový seminář (14.30 - 17.30) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1.- 4. třídě.
Termín: 18. 11. 2019 - 18. 11. 2019
Více informací a přihláška

MBTI 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj - prosinec 2019

Místo konání: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Anotace: Na semináři se dozvíte, jaké je vzájemné působení dimenzí osobnosti, tj. "dynamika typu". Na základě toho lépe porozumíte vlastnímu typu osobnosti a fungování ostatních typů. Zjistíte, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích.
Termín: 11. 12. 2019 - 12. 12. 2019
Více informací a přihláška