Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání

Pro více informací o našich kurzech a seminářích pište koordinátorce programu RWCT, Kateřině Šafránkové: katerina.safrankova@gmail.com


Akreditované kurzy RWCT nabízí také Krajské vzdělávací a informační centrum (KVIC) v Novém Jičíně, s pobočkou v Ostravě. www.kvic.cz


Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a vystavujeme k nim osvědčení o absolvování.Aktuální nabídka kurzů a vzdělávání


MBTI 1 - spolupráce a v týmu (blok A)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.
Termín: 2. 10. 2017 - 3. 10. 2017
Více informací a přihláška

Nebojme se poezie! (pro učitele 1. stupně ZŠ)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Chtěli byste dětem nabídnout práci s poezií, ale nevíte, jak do toho? V semináři vám nabídneme několik různých metod práce s poezií, které vycházejí z třífázového modelu učení E-U-R. Všechny lekce jsou již vyzkoušeny se žáky mladšího školního věku a vy si je budete mít možnost prožít sami a následně je aplikovat při vlastní práci.
Termín: 6. 10. 2017 - 6. 10. 2017
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 1. - 3. tříd (podzim 2017)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu se seznámíte se základními metodami a postupy, které napomáhají rozvoji kritického myšlení žáků. Vše si vyzkoušíte v tzv. modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole v 1. vzdělávacím období (1. – 3. ročník ZŠ).
Termín: 7. 10. 2017 - 2. 12. 2017
Více informací a přihláška

Minimální kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 24 hodin - Písek

Místo konání: Písek
Anotace: Dílna je určena učitelům humanitních a přírodovědných předmětů všech stupňů základních a waldorfských škol, kteří přemýšlejí o tom, jak obohatit výuku ve svých třídách. Jádrem kurzu je práce s metodami kritického myšlení. S těmito aktivizujícími metodami se účastníci seznámí formou tzv. modelových lekcí s následnou pedagogickou analýzou. Součástí některých lekcí je plánování nově naučených metod do nejbližší praxe, společná konzultace problémů i sdílení zkušeností. Lekce svými náměty a použitými metodami odpovídají jak výuce na základních školách, tak výuce ve waldorfských školách a byly autorkami ověřeny při běžném vyučování v obou typech škol.
Termín: 7. 10. 2017 - 13. 1. 2018
Více informací a přihláška

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem směrem k jeho eliminaci. Tvořivými procesy, prací s energií tance, zvukem, pohybem, meditací a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. Vlastní zakoušenou zkušeností porozumí tomu, které z nabídnutých cest a nástrojů vedou k jejich vnitřní rovnováze (well-being). Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. Jednotlivé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku.
Termín: 12. 10. 2017 - 12. 10. 2017
Více informací a přihláška

Formativní hodnocení v práci učitele - říjen 2017

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Na semináři se dozvíte, co je formativní hodnocení a jak ho využívat při výuce. Seznámíte se se základními strategiemi a technikami formativního hodnocení (vyjasňování cílů, poskytování zpětné vazby, aktivizování žáků jako vlastníků svého učení atd.). Naplánujete si zavádění strategií formativního hodnocení do vlastní výuky.
Termín: 17. 10. 2017 - 17. 10. 2017
Více informací a přihláška

Superpokračovací kurz RWCT pro češtináře

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Kurz je určen učitelům českého jazyka, kteří absolvovali některý z předchozích kurzů pro češtináře a chtěli by opět načerpat inspiraci. Všechny lekce budou zbrusu nové!
Termín: 1. 11. 2017 - 28. 3. 2018
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků (blok B)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe.
Termín: 6. 11. 2017 - 7. 11. 2017
Více informací a přihláška

Dílna psaní - jednodenní seminář

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Dílna psaní je osvědčený způsob, jak rozepsat žáky, kteří mají s psaním potíže, nebo mají k psaní odmítavý postoj. Dílna psaní může mít různé podoby, na semináři se seznámíme alespoň se třemi základními variantami. Ukážeme si, jak naučit žáky vybrat si vhodné téma k psaní a jakými postupy jim pomáhat, aby text vylepšili či upravili. Naučíme se modelovat některé postupy zdatných pisatelů, vyzkoušíme si poskytování zpětné vazby k výkonu žáka na základě kritérií. Každý účastník napíše během dílny psaní alespoň jeden text na téma, které si sám vybere.
Termín: 11. 11. 2017 - 11. 11. 2017
Více informací a přihláška

Jak podpořit tvořivé psaní v 1. třídě

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Dílna je určena všem, kteří se chtějí přesvědčit o tom, že tvořivé psaní můžeme rozvíjet již u počínajících písařů v 1. třídě. Cílem dílny je povzbudit účastníky, aby s dětmi psali smysluplné texty; ujistit se v tom, že tvořivě a smysluplně psát s prvňáky je možné; inspirovat se konkrétními ukázkami (video, práce žáků); povzbudit se k podobným činnostem.
Termín: 6. 12. 2017 - 6. 12. 2017
Více informací a přihláška

Typologie MBTI 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj (blok C)

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Na semináři se dozvíte, jaké je vzájemné působení dimenzí osobnosti, tj. "dynamika typu". Na základě toho lépe porozumíte vlastnímu typu osobnosti a fungování ostatních typů. Zjistíte, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích.
Termín: 7. 12. 2017 - 8. 12. 2017
Více informací a přihláška

Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Tvůrčí seminář pro učitele literatury a dějepisu všech stupňů škol, kteří v hodinách rádi pracují nebo by chtěli pracovat s beletristickými texty. Součástí semináře jsou lekce a dílny s komiksy, písněmi, básněmi, ilustrací a audionahrávkami. Naučíme se používat metodu FILOZOFIE PRO DĚTI, inspirací nám bude především současná literatura pro děti a mládež a knihy nominované na Zlatou stuhu.
Termín: 11. 12. 2017 - 20. 1. 2018
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz RWCT 2017/2018 - 24 hodin

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Účastníci zažijí několik dalších a náročnějších metod aktivního učení a kritického myšlení, prohloubí teoretickou znalost třífázového modelu učení a plánování, budou sdílet a vyhodnocovat s ostatními své zkušenosti z praxe. Jádrem většiny setkání je práce formou modelových lekcí s následnou pedagogickou analýzou.
Termín: 26. 1. 2018 - 24. 2. 2018
Více informací a přihláška

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) - 40 hodin - jaro 2018 - Praha

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Ve čtyřicetihodinovém kurzu se naučíte řadu metod a postupů, které rozvíjejí kritické myšlní žáků. Vhodné pro učitele všech stupňů škol.
Termín: 17. 2. 2018 - 19. 5. 2018
Více informací a přihláška

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro učitele 4. - 5. tříd - 24 hodin

Místo konání: ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 5
Anotace: Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele 1. – 3. ročníku hlouběji pronikneme do třífázového modelu učení, budeme více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich typologii. Jak chystat hodiny tak, aby se při nich měli možnost cítit dobře všichni. Vše si opět vyzkoušíte v tzv. modelových lekcích, které budeme následně analyzovat z hlediska jejich využití ve škole ve vzdělávacím období dětí 4. – 5. ročníku. V rámci kurzu se zaměříme také na čtenářské dílny u dětí mladšího školního věku.
Termín: 24. 3. 2018 - 12. 5. 2018
Více informací a přihláška