Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Stáhnout: kompletní číslo v PDF (11,6 MB)

Úvodník, K. Šafránková

Obsah

K úvaze

Čtení s pochopením smyslu ve třídě, v družině, v rodině, Jana Kopecká, Ondřej Hausenblas

Lekce a komentáře

Začínající čtenář v roli detektiva, L. Mechúrová

Báseň Čtyři kočky, J. Kozlová

RWCT v hodinách anglického jazyka, J. Rubešová, P. Wernischová

Mít rád – volba pro Saxanu, G. Handrychová

Kuchyň Luňáčkových, J. Palanová

Projekt ke Dni učitelů, L. Hrnčiarová

Labutí pero, M. Křiváčková

Čteme o době Přemysla Otakara II, H. Růžičková

Iason a Medea, J. Kalinová

Merkur, S. Szymurdová

Příběh dlouhé cesty, M. Nedvědová

Co se děje jinde

Školní čtenářské kluby – specifika práce s romskými dětmi, I. Poláková

O krajině se čtvrťáky, V. Mašková

Škola v literatuře

S elegancí ježka, M. Barberyová

Přečetli jsme

Jak učit kritickému myšlení?, P. Šebešová