Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Mezinárodní desetinné třídění

Miloš Šlapal


Mezinárodní desetinné třídění (MDT) je univerzální, mezinárodně srozumitelný klasifikační jazyk, který slouží k indexování a vyhledávání věcných informací o dokumentech, jejich částech, případně k indexování a vyhledávání jednotlivých informací v dokumentech obsažených. Je charakterizováno jako kombinace třídění hierarchického a fasetového typu, jeho předností je univerzálnost a flexibilita. MDT vytvořili na začátku 20. století dva belgičtí právníci Paul Otlet a Henri la Fontaine, při jeho tvorbě vycházeli z Deweyho desetinného třídění. V dnešní době za vývoj MDT zodpovídá Konsorcium pro Mezinárodní desetinné třídění v Haagu.
Základní třídění do hlavních kategorií:

0 Všeobecnosti, informatika
1 Filozofie, psychologie, morálka
2 Náboženství
3 Společenské vědy, sociologie, statistika, demografie, politika, ekonomické vědy, právo, správa, sociální péče, vzdělávání, národopis
4 Neobsazena
5 Přírodní vědy
6 Lékařství, užité vědy, technika, zemědělství, průmysl, doprava
7 Umění, zábava, sport
8 Jazykověda, literatura, písemnictví
9 Archeologie, geografie, historie, životopisy

5 Matematika a přírodní vědy
51 Matematika
52 Astronomie. Astrofyzika. Kosmický výzkum. Geodezie. Kartografie
53 Fyzika
54 Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
55 Vědy o Zemi. Geologické vědy. Meteoroologie. Hydrologie
57 Biologické vědy
58 Botanika
59 Zoologie


591 Obecná zoologie
591.1 Fyziologie živočichů
591.2 Nemoci (nedomestikovaných) živočichů. Patologie živočichů
591.3 Embryologie živočichů. Ontogeneze živočichů. Vývoj jedince
591.4 Studium živočišných orgánů. Organologie živočichů. Anatomie živočichů. Zootomie
591.5 Způsob života živočichů. Chování živočichů. Ekologie. Etologie. Živočich a prostředí.
591.6 Ekonomická zoologie. Aplikovaná zoologie
591.8 Histologie živočichů
591.9 Geografická zoologie. Zoogeografie. Fauna. Geografické rozšíření živočichů
592/599 Systematická zoologie
592/595 Invertebrata. Bezobratlí
595.2/.7 Arthropoda. Členovci. Insecta. Hmyz
596/599 Chordata. Strunatci
597/599 Vertebrata. Obratlovci
597.2/.5 Pisces. Ryby. Ichtyologie
597.6/.9 Amphibia (Batrachia). Obojživelníci
598.1 Reptilia. Plazi. Herpetologie
598.2 Aves. Ptáci. Ornitologie
599 Mammalia. Savci

Národní knihovna České republiky [online]. 2006 [cit. 2010-06-10]. Mezinárodní desetinné třídění - vybrané znaky. Dostupné z WWW: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Prehltra.htm.

Miloš Šlapal