Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Čteme společně – projekt 1. a 9.třídy na podporu čtenářství

Miloš Šlapal


Pracovní list ve formátu .DOC můžete stahovat ZDE.


Čteme společně – projekt 1. a 9.třídy na podporu čtenářství

Jméno žáka 1.třídy:
Jméno žáka 9.třídy:


Shrnutí (Co se dnes v knize stalo, co jsem se dočetl/a):

Hodnocení žáka 1.třídy Hodnocení žáka 9.třídy
1. Co se mi dnes nejvíce líbilo? 1. Co se mi dnes nejvíce líbilo?
2. Co pro mě bylo těžké? Co mi vadilo? 2. Co pro mě bylo těžké? Co mi vadilo?Společné čtení – střídání po odstavcích

Prvňák začíná číst - přečte první odstavec. Deváťák čte druhý odstavec a tímto způsobem střídavě přečtěte celou stránku.
Pokud jsou odstavce příliš dlouhé nebo špatně vyznačené, člení deváťák text sám (střídání po cca 3-4 řádcích).

Shrnování na konci strany

Na konci stránky prvňák svými slovy shrnuje, co se tam stalo. Pokud s tím má problém, pomozte mu pomocnými otázkami.

Pomocné otázky pro shrnování:
Co se tam stalo?
Všiml sis nějaké podrobnosti?
Zaujalo tě tam něco?
Co se ti líbilo?

Jakmile shrne prvňák obsah první přečtené stránky, můžete doplnit shrnutí svým postřehem.

Doplnění deváťáka ke shrnutí:
Mně se tam líbilo, jak Petřík…
Já jsem si, všiml, že Jirka byl na malého bráchu hodně naštvaný, …

Shrnování na konci strany – střídání

Po shrnutí pokračujte čtením na další straně. Po jejím přečtení tentokrát začíná shrnovat deváťák a prvňák ho může doplnit.
Tímto způsobem střídavě čtěte a na konci každé strany shrnujte.

Závěrečné shrnutí a zapsání do pracovního listu

Na závěr četby prvňák stručně shrne, co se dnes v knize dočetli. Jeho shrnutí zapište na připravený pracovní list. Znovu mu můžete pomoci pomocnými otázkami.

Miloš Šlapal