Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Čteme společně – projekt 1. a 9.třídy na podporu čtenářství

Miloš Šlapal


Pracovní list ve formátu .DOC můžete stahovat ZDE.


Čteme společně – projekt 1. a 9.třídy na podporu čtenářství

Jméno žáka 1.třídy:
Jméno žáka 9.třídy:


Spojování (Co mi přečtená část knihy připomněla):

Hodnocení žáka 1.třídy Hodnocení žáka 9.třídy
1. Co se mi dnes nejvíce líbilo? 1. Co se mi dnes nejvíce líbilo?
2. Co pro mě bylo těžké? Co mi vadilo? 2. Co pro mě bylo těžké? Co mi vadilo?


Společné čtení – střídání po odstavcích

Prvňák začíná číst - přečte první odstavec. Deváťák čte druhý odstavec a tímto způsobem střídavě přečtěte celou stránku.
Pokud jsou odstavce příliš dlouhé nebo špatně vyznačené, člení deváťák text sám (střídání po cca 3-4 řádcích).

Spojování na konci strany

Na konci stránky prvňák říká, co mu tato část textu připomněla. Pokud s tím má problém, pomáhá mu deváťák pomocnými otázkami ujasňovat si souvislosti.

Pomocné otázky pro spojování:
Co ti přečtená část připomněla?
Zažil jsi něco podobného?
Znáš někoho ve svém okolí, kdo se chová podobně?
Co se ti líbilo?

Jakmile prvňák řekne, co mu první přečtená stránka připomněla, může spojování svým postřehem doplnit i deváťák.

Doplnění deváťáka ke spojování:
Mně to připomnělo, …
Mně se taky stalo, že …
Já si vzpomínám, jak jsem …

Spojování na konci strany – střídání

Po nalezení souvislostí pokračujte čtením na další straně, po jejím přečtení tentokrát začíná spojovat deváťák a prvňák ho může doplnit. Tímto způsobem střídavě čtěte a na konci každé strany spojujte.

Závěrečné spojování a zapsání do pracovního listu

Na závěr četby prvňák stručně řekne, co mu dnešní čtení připomnělo. Jeho myšlenky zapište na připravený pracovní list. Znovu mu můžete pomoci pomocnými otázkami.

Miloš Šlapal