Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Úvodník

Kritické listy

Milí čtenáři!

Otevřeli jste první dvojčíslo občasníku vydávaného programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Mnozí z vás program znáte z vlastní zkušenosti, zúčastnili jste se kursu a sami teď využíváte metody a strategie ve své praxi. Je vás kolem šesti set a v letošním školním roce přibydou další  absolventi programu a další nadšenci, kteří v něm objeví novou inspiraci pro své učení. Aniž byste museli opustit hranice České republiky, zapojili jste se svou účastí v programu do rozsáhlé mezinárodní sítě – podle časopisu Thinking Classroom je dnes v Evropě a Asii asi 30.000 vyškolených učitelů. Když si spočítáme, kolik dětí je tak v péči učitelů ovládajících metody aktivního učení a rozvíjení samostatného, kritického myšlení, můžeme doufat, že se v dohledné době veřejných věcí ujmou lidé mysliví, tolerantní a otevření. Popravdě nejsme tak jednoznačně optimističtí a trpíme silnou skepsí ke světlým zítřkům, ale pro nás jako učitele není jiná volba než hledět do budoucnosti, protože teprve v ní se zúročí to, co děláme dneska.

Obsah programu znáte mnozí. Méně jasno mívají účastníci v tom, jak vypadá organizační struktura celého mezinárodního společenství RWCT, i v tom, jak funguje program u nás. Nejprve je třeba říct, že celý program existuje díky podpoře Open Society Institute v New Yorku, který skrze národní nadace (u nás Open Society Fund) distribuuje peníze George Sorose tam, kde chce podpořit mechanismy vedoucí ke vzniku stabilní občanské a otevřené společnosti. Realizační tým programu v České republice založil začátkem letošního roku organizaci s názvem Kritické myšlení, která pečuje o rozvoj programu v České republice a slouží zde jako koordinační centrum RWCT. Rozhodnutím mezinárodního koordinátora a spoluautora programu, kterým je International Reading Association, získalo o.s. KM postavení „National Council“ v mezinárodní síti RWCT. Znamená to, že je v České republice výhradním distributorem programu a držitelem autorských práv k materiálům pocházejícím z mezinárodní sítě programu. Copyrightem je kryt jak název programu, tak příručky a další texty pocházející ze sítě programu. O.s. KM má také právo navrhovat české učitele, absolventy programu, k mezinárodní certifikaci „vynikajícího učitele kritického myšlení“ (excellent teacher). Sdružení certifikuje za stanovených podmínek české lektory, a navíc může navrhnout některé z nich jako vhodné kandidáty k získání mezinárodního certifikátu lektora KM.

Obdobné organizace vznikly nebo vzniknou ve všech zúčastněných zemích. Nad nimi stojí „International Congress“, orgán pro řízení a koordinaci mezinárodní sítě programu RWCT zřízený Mezinárodní čtenářskou asociací (IRA), v níž jsou sdruženy statisíce učitelů všech stupňů, psychologové, knihovníci i výzkumníci. IRA je jedním ze spoluautorů projektu RWCT, podílí se částečně na jeho financování a především rozvíjí i zaštiťuje jeho odbornou úroveň.

Programu se zúčastnilo kolem stovky amerických dobrovolných lektorů, obvykle univerzitních učitelů, kteří v prvních letech vedli kursy RWCT. Většina z nich navázala s lidmi ze zemí, v nichž pracovali, upřímné přátelské vztahy a spolupráce pokračuje i po té, co jim vypršely smlouvy. Kdo jste se setkali s našimi lektory Davidem Kloostrem a Pat Bloem, víte, o čem mluvím.

Sdružení KM v ČR nabízí (obvykle ve spolupráci s lokálními vzdělávacími středisky nebo školami) základní kurs Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V současné době má 22 certifikovaných lektorů oprávněných vést základní kurs s tímto názvem a v letošním školním roce řady lektorů zase posílí. Sdružení nabízí také další rozvoj dovedností získaných v základním kursu formou letní školy (a výhledově i formou pokračovacích dvoudenních kursů zaměřených na specifická témata nebo problémy).

V letošním školním roce zahájí o.s. KM nový projekt Myslí celá škola (blíže k němu na str. XX), který se stane jedním z nosných projektů Laboratoře kritického myšlení, v níž by se měla realizovat praktická, oboustranně obohacující spolupráce KM s katedrou pedagogiky PedF UK a se školami v terénu. Projekt CŠM se zaměří na proškolení většiny členů učitelských sborů v těch školách, kde učí absolventi základního i pokračovacího programu RWCT. Projekt by měl přispět k tomu, aby v zapojených  školách vzniklo ucelené vzdělávací prostředí založené na principech aktivního učení a pedagogického konstruktivismu, které bude příznivé jak pro děti, tak pro učitele. Tyto školy by mohly sloužit budoucím učitelům, studentům pedagogických fakult jako konsistentní zdroj informací a zkušeností s moderní vzdělávací praxí.

Podobně funguje již pražské Tréninkové a metodické centrum KM v základní škole v Chlupově ulici, která je zároveň fakultní školou, na kterou docházejí učitelé a studenti katedry primární pedagogiky PedF UK. Někteří ze studentů se zapojili do programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, absolvovali kurs i letní školu a zpracovávají diplomové práce inspirované programem. V centru vznikla spoluprací učitelky Blanky Staňkové a vysokoškolské pedagožky Anny Tomkové poloprofesionální videonahrávka „Dílna čtení“, která, opatřená anglickými titulky, sklidila úspěch na konferenci programu RWCT v Maďarsku a na Středoevropské čtenářské konferenci v Bratislavě.

Program navázal pravidelnou spolupráci s Českým rozhlasem a vysílá jednou měsíčně tzv. „rozhlasové dílny“ KM, v nichž se snaží učitelé přiblížit posluchačům, jak asi vypadá „jiné“ učení v praxi. Pořad se jmenuje „Anebo jinak…“ a vysílá se každé poslední útery v měsíci na stanici Praha od 22.30 hod. Některé dílny natočené pro tento pořad zpracovávají témata dalšího vzdělávání učitelů, při jiných se práce ve studiu účastní také děti nebo studenti a pořad má pak podobu interaktivní hodiny. Zatím je natočeno osm pokračování a program tak mj. postupně získává další pracovní materiál – jednotlivé nahrávky je totiž možné použít zároveň jako učební materiál pro kursy dalšího vzdělávání učitelů.

 Program RWCT se nerozvíjí jen v pražském koordinačním centru. Trojice olomouckých lektorů (a vysokoškolských učitelů) H. Grecmanová, E. Urbanovská, P. Novotný (ten je nyní v Brně na FF MU) vydala publikaci Podporujeme aktivní učení a samostatné myšlení žáků určenou především studentům učitelství. Vyškolila již několik desítek učitelů. Další aktivní spolupracovníky má koordinační centrum na většině pedagogických  fakult v republice a mezi učiteli v mnohých školách.  Na únor 2001 připravuje ve spolupráci s pedagogickou katedrou FF MU konferenci vysokoškolských učitelů zapojených do programu RWCT.

International Reading Association začala pro mezinárodní síť programu vydávat v březnu 2000 nový časopis věnovaný metodám a strategiím efektivního učení. Vychází anglicky nebo rusky, bude mít čtyři čísla ročně a jeho autory jsou učitelé zapojení do programu RWCT, tedy převážně učitelé ze střední a východní Evropy a Asie, a také z USA. V časopise Thinking Classroom / Peremena najdeme články o vyzkoušených učebních metodách, výsledky výzkumů – zejména tzv. učitelského výzkumu, tipy na drobné učitelské zlepšováčky, příspěvky o tématech školské politiky v různých zemích, recenze pedagogické literatury, informace o novinkách v síti programu atd. Časopis je možné si objednat, jedno číslo bude stát cca 80,- Kč + poštovné.

Velkou akcí bude v tomto školním roce vnější evaluace programu. Odborně ji zajišťuje organizace American Institutes of Reasearch, proběhe zároveň ve čtyřech vybraných zemích, a ČR je jednou z nich. Evaluace se zaměří na to, jak se výcvik učitelů projevuje ve výkonech žáků, jak žáci i učitelé vnímají výuku a učení poté, co učitel prošel kursem RWCT. Z proškolených učitelů bude vybrán zcela náhodný vzorek  a ten bude srovnán se vzorkem kontrolním. Výsledky evaluace by měly vést především k doporučením, jak program zlepšit, aby měl co největší dopad do praxe.

Redakce našeho časopisu vám přeje nejen to, abyste v čísle našli hodně nápadů, metod i inspirace k vlastnímu vývoji efektivních lekcí a hodin výuky, ale také hodně chuti do práce se žáky a studenty, do práce na sobě samých, hodně radosti z té práce a hodně kritického myšlení…

Toto číslo je sestavené do značné míry z materiálů Letní školy a od autorů, kteří se jí zúčastnili. K otištění jsme od Vás dostali ještě mnoho pěkných příspěvků, které uveřejníme v příštích číslech. Děkujeme Vám za ně a těšíme se na další. Přidáme také některé překlady z časopisu mezinárodního.