Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Experiment s portfoliem

Kritické myšlení

Portfolio je uspořádaný soubor prací žáka sebraných za určitou dobu výuky, který poskytuje rozmanité informace o zkušenostech a pracovních výsledcích žáka (Archbald, Newmann, 1988). „Portfolio zachycuje a uchovává celou řadu informací o vývoji a pokroku žákovy práce“. (Slavík, 1999). Je důležité nezapomínat, že někdy důležitější než samotný výsledek bývává proces, při němž vzniká. Portfolio má sloužit především k ocenění žákova pokroku, jeho úsilí nebo tvůrčích úspěchů, má povzbuzovat žáky k posuzování vlastních pokroků v práci. Portfolio má odpovídat na žákovu otázku „Kdo jsem?“ a má žákovi, učiteli, žákovým rodičům, zprostředkovat ucelenou historii žákova školního rozvoje (McDaniel, 1994).

K uvažování o různorodosti portfolií nám můžou pomoct tyto tři dimenze [1] , které tvoří rámec pro porozumění použití portfolia ve třídě, škole, vzdělávacím systému.

DŮVOD
formativní hodnocení
(proces a produkt)
„souhrnné“ hodnocení
(zaměřené na produkt)
OBSAH
všechno
několik položek
VÝBĚR
student
vnější činitel

Neexistuje jedno „portfolio“, ale mnoho „portfolií“ – pro různé vzdělávací kontexty a cíle.

Jedno z možných dělení typů portfolia [2] :

 • „Pracovní portfolio“
  - dokumentuje vývoj studenta „ze dne na den“. Obsahuje poznámky studenta, učitele, různé hrubé verze, nedokončené práce, návrhy apod.
 • „Dokumentační portfolio“
  - kolekce studentovy práce shromážděná hlavně pro hodnocení. Obsahuje nejen finální produkty, ale také důkazy procesů, jak studenti tyto produkty „zlepšovali“.
 • „Ukázkové portfolio“
  nejlepší práce z dokončených prací. Reflektuje cíle kurikula a studentovu vlastní práci.

K tomu, abychom lépe pochopili efektivnost portfolia, abychom na vlastní kůži prožili proces „zrození“ a budování portfolia, je vhodné rozložit dílnu o portfoliu do několika dnů, setkání (v případě že to dlouhodobost kursu umožňuje). [3]

1. Start k portfoliu

Je dobré si uvědomit, že obsah portfolia může vypadat velmi různě. Portfolia jsou pro každou osobu jedinečná; zahrnují položky, které jsou reprezentativní pro každou osobu v jednotlivých kategoriích.

K přiblížení smysluplnosti portfolia dětem  je možné ukázat paralelu mezi sbírkami věcí, které sbírají, mají rádi a sbírkami prací, které vytvářejí ve škole.

Kolekce šesti fotografií [4] .

Protože ráda fotografuji, připravila jsem si sbírku šesti fotografií, které představují fotky, které mám ráda, a navíc reprezentují určité typy fotografií, které fotím, svým způsobem i moji osobnost. Ukázala jsem každou z nich a řekla o ní několik slov.

 • Romské „světlušky“: „Paní, vyfotíte nás?!“ Nikdy už tyto romské holčičky z Brna asi neuvidím, ale světlo a smích v jejich obličejích si budu ještě dlouho pamatovat.
 • Sestra: Obličej mé sestry na zastávce autobusu v Londýně. Tato barevná fotka její tváře mi ukazuje někoho skrytého v ní. Mám ji moc ráda.
 • Odzemok: Tanec vítězů a poroty soutěže v odzemku na festivalu v Rožnově pod Radhoštěm.Překvapení z hbitého  pohybu porotců, kteří vytáčeli stejně obtížné figury jako o 30 let mladší soutěžící. Folklór žije!
 • Domaslav: Moji kamarádi na literární Domaslavi sedí na poli na židlích ve spacácích - a i přes nepřízeň počasí naslouchají literatuře. Knihy.Blízkost.
 • Ručník: Zahrada a kus domu po mých prarodičích. Až po čase jsem na fotce objevila vlající ručník, který „nakukuje“ do fotografie.
 • Cesta k Assisi: Vzpomínka na cestu do Itálie. Mám ráda atmosféru letního rána, svěží vzduch, očekávání.

Všimněte si, že jsem nejdřív sdělila krátký hodnotící výrok o každé fotografii a také říct o každé fotografii něco osobního.

Se staršími studenty můžete zahrnout do závěrečné diskuse nad portfoliem několik dalších komentářů: Co chci zlepšit na svém fotografování. Jak vidím kolekci fotografií jako celek – trendy, které vidím v celém portfoliu. Všimněte si, že mé výroky jsou o každé fotografii zvlášť, ale je také důležité ukázat dětem, jak beru v úvahu sbírku jako celek.

Krabice zájmu

Nyní si představte, že máte před sebou krabici, která představuje váš zájem. Nakreslete (nebo napište) do ní 4-6 položek.

Utvořte malé skupinky přibližně po pěti členech.Každý představí svou „krabici“, ostatní nejprve naslouchají, pak říkají, co si zapamatovali a až pak kladou otázky.

2. Složka

Nyní vytvoříme paralelu k naší „krabici zájmů“ – složku, která bude reprezentovat naši práci během kursu [5] .

V první fázi mají účastníci pouze za úkol shromažďovat všechny práce, poznámky, grafy, výrobky apod. které vytvářili, na kterých pracují.

3. Proměňte složky v portfolia.

Po určitém čase, v případě, že máme již dostatek nasbíraného materiálu, bude přechod od složek k portfoliím přirozený.

Pomozte studentům, aby se blíže seznámili se stupnicí hodnot [6] .

Každá práce má svou zvláštní hodnotu, ale tato hodnota může být skryta. Naší prací je, abychom pomohli  studentům obeznámit se svými pocity ohledně svých prací.

Požádejte celou skupinu, aby si vzali své složky, vyndali jejich obsah a rozložili své práce na lavici před sebou. Dejte jim 4 až 6 minut, aby se seznámili se svojí kolekcí. [7]

Pak požádejte studenty, aby si vzali tužku a připravili se, že nahoru na každou stránku napíšou  jedno slovo. (Je možné také použít lepicí papírky, nebo papírky přisvorkovat).

 • Vyberte si práci, ve které vás něco překvapilo, je pro vás nová. Řeknete si nad ní „Aha!“. Označte ji AHA
 • Vyberte jednu práci, kterou potřebujete ještě dopracovat. Slíbili jste sami sobě, že se na ní ještě „podíváte“. Označte ji DOMYSLET
 • Vyberte si jeden text, který chcete označit nápisem DOBRÝ NÁPAD
 • Vyberte jednu práci, která vám udělal radost, když jste ji tvořili, nebo když si ji teď čtete. Označte ji POTĚŠILO MĚ
 • Jako poslední vyberte list, na kterém máte zaznamenané nějaký graf, schéma, které je pro vás nové, důležité pro pochopení tématu. Označte práci MODEL / SCHÉMA

Samozřejmě se může stát, že některé práce mají více popisků než jeden. Některé práce budou mít i tři označení. Také se však stane, že pro některý popisek  nemáte ani jednu práci. To je v pořádku. Nemusí použít toto označení, jestliže se vám nezdá vhodné.

Popisky, i jejich počet, mohou být různé. D. Graves nabízí pro seminář psaní např. tyto:

Líbí, Pochopil(a), Překvapení, Historie (píšu stále stejně), Spisovatel/ka, Dozvěděl jsem se něco o daném tématu, Obrázek (čtenář si dokáže při čtení textu udělat plastickou představu), První řádek (se mi na této práci líbí), Spálit, Závazek (slíbil/a jsem si k práci se vrátit a předělat ji).

Pro malé děti se doporučuje pracovat jak s menším počtem popisků, tak i menším počtem prací, kterými se děti probírají.

Výběr věcí do portfolia

Nyní si opět projděte složku s již označenými prácemi. a vyberte 2- 5 věcí do portfolia. Tyto práce by měly reprezentovat vaše přemýšlení o tématu, jak na věci pracujete.

Nyní na volný barevný papír po dobu 10 minut, proč jste si tyto práce vybraly.

„Jak mě tato práce (text, myšlenka, schéma..) posunula na mé cestě v přemýšlení o .…“

(např. o kurikulu)

Tento text si založte do portfolia spolu s vybranými pracemi.

Po několika  dnech ( na dalších setkání) požádejte účastníky, aby opět takto (podobně) vybrali své práce a sepsali důvody pro svoji volbu.

4. Reflexe

Závěrečný blok věnujte pedagogické reflexi.

Požádejte účastníky, aby během 5-6 minut vytvořili myšlenkovou mapu na téma „Portfolio“.

Následně vyberou a zakroužkují v mapě jednu oblast, otázku, která je pro ně důležitá, neví si s ní rady, popř. by rádi znali jiný názor na tento problém.

Během dalším 10 – 12 minut konzultují tuto otázku ve dvojicích. Přečtou svou otázku a ptají se na odpověď. Po chvíli se role otočí.

Nezodpovězené otázky, klady i možné problémy se zaváděním portfolia se objeví ve společné diskusi – které uvede otázka

Chci zavést portfolio ve své třídě příští měsíc – co musím promyslet, zvážit, rozhodnout.

5. Vlastní učitelské portfolio.

Dalším zajímavým typem portfolia je učitelovo vlastní portfolio, které může sloužit  k mapování procesu přemýšlení o věcech, k dokumentaci úspěchů, zachycení problémů, apod. Portfolio je určeno pro učitele samotného, tak i pro jeho kolegy, nadřízení, úředníky apod.

Příklad portfolia D. Gravese (učitele psaní a spisovatele):

 • Nejlepší vlastní tvorba (Best Writing)
  Poezie je pro mě velmi důležitý žánr. Toto léto jsem zvláště tvrdě pracoval na básních. Proto do složky zahrnuju: Morning Snow, First Grade Classroom Late Friday in January, Randolps Nelsomn, Humming Birds
  V Primary Voices mi také vyšel článek, na kterém jsem nějakou dobu pracoval. Nakonec to dopadlo, jak jsem chtěl, tj. podařilo se mi zkorigovat několik chybných pojmů týkajících se volby vhodného tématu pro dětské psaní.
 • Dvoje desetiminutové psaní
 • Doporučení studentům
 • Psaní, při němž jsem se naučil něco nového“ – ony čtyři básně, které jsem zařadil do prvního oddílu, jsem zařadil také sem. Pracoval jsem usilovně na tom, abych  ve svých básních dokázal sdělit  „ty věci“. To jsem si vypůjčil od W. C. Williamse, tedy jeho kréda „ne ideje, ale věci“.  Ačkoliv dublují první oddíl, zařadil jsem je do své portfolia, protože jsem vědomě pracoval na zlepšení konkrétní dovednosti.
  Také jsem do tohoto oddílu zařadil několik kapitol z této knihy (A Fresh Look at Writing). Ve skutečnosti, jsem se v každé kapitole naučil nové věci. Psaní mě nutí, abych  se dobíral hlubšího poznání věcí. Ptám se stále „proč“ téměř u všeho, co dělám, a to mě postrkuje do nových oblastí, k novým tématům, do nového myšlení.
 • Literatura, která je pro mě osobně důležitá
  Právě teď mě „dostali“ manželé, kteří společně píšou: Jane Kenyonová a Donald Hall. Ofotil jsem si básně, které se mně líbí a obálku jejich knihy Life Work a zařadil jsem to do svého portfolia. Oba manželé se potýkají se životem s velkou upřímností a to k podobně poctivému přístupu inspiruje a motivuje i mne. Být upřímný při psaní je neustálý boj.
 • Do portfolia jsem také zařadil dopisy od svých bývalých žáků, stejně tak jako články a faxy od mého blízkého přítele Donalda Murraye.
 • Vedu si „přírodovědecký deník“ (zprávy z přírody) o zvířatech (medvěd, jelen, los apod.) a ptácích na našem pozemku, o východu a západu slunce, květinách a zelenině během ročních obdobích, o válkách se škůdci, počasí. Tento deník možná spíše reprezentuje mé fobie než cokoliv jiného.

Příklad portfolia K. Kubešové (Jak studuji a učím dětskou literaturu):

 • Plán na ZS a LS semináře o dětské literatuře na VOŠP, doporučená literatura
 • Očekávání studentů
 • Ukázka z evaluací studentů (průběžná, závěrečná)
 • Ukázka ze student. výstupů – sepsaní modelové hodiny a její pedagogická reflexe
 • Co ovlivnilo můj způsob učení, přemýšlení
 • Moje psaní  - soukromé, veřejné
 • Oblíbená literatura – dětská a i dospělá.

Otázky při zavádění portfolia [8] :

Jaký je CÍL záměr portfolia?

 • proces nebo produkt?
 • evidence jakých cílů kurikula?
 • ro jaké „adresáty“?

CO portfolio obsahuje?

 • je dokladový materiál relevantní?
 • jaké druhy dokladových materiálů?
 • kolik položek?

KDO bude vybírat obsah portfolia a jak?

 • učitel nebo student?
 • jakým postupem?

JAK budete hodnotit obsah portfolia?

 • kolekci nebo jednotlivé položky?
 • jaká kritéria použijete?
 • jsou kritéria hodnocení srozumitelná a „fér“?

V rámci natáčení série dílen o kritickém myšlení pro Český rozhlas byla natočena i dílna o portfoliích. Šestice učitelů z různých stupňů škol mluvila o tom, jak zavádějí portfolia ve svých třídách, přemýšlela nad výhodami a úskalími této metody.

V závěru dílny vznikly pak tyto pětilístky:

Portfolio
podněcující zajímavé
zkoumá rozvíjí motivuje
učí žáky poznat kvalitu
pokrok
Portfolio
přehledné použitelné
sebehodnotím třídím přemýšlím
uspořádaná paměť mého vývoje
pomůcka
Portfolio
svobodné inspirativní
vede pomáhá ukazuje
Co jsme v té škole dělali?
památník
Portfolio
zajímavé přehledné
třídí pomáhá hledat usměrňuje
Učím se pro sebe
volba
Portfolio
systematické pestré
zakládat třídit procházet
soubor našich zajímavých prací
příprava
Portfolio
různé barevné
reprezentuje učí vybírá
jedinečná moje složka něčeho
mozaika

POZNÁMKY

[1] M. Forster, G. Masters: Portfolios – Assessment Resource Kit. Melbourne 1997

[2] M. Forster, G. Masters (1997)

[3] Na týdenní letní škole RWCT II to byla čtyři setkání (pondělí – první den), středa, pátek a sobota (závěrečná reflexe).

[4] Podle Donalda Gravese: A Fresh Look at Writing

[5] Na letní škole RWCT II dokumentovala práci na ústřední práci kursu -  vlastním kurikulu

[6] Podle Donalda Gravese: A Fresh Look at Writing

[7] Menší děti můžou lépe pracovat, když budou najednou prohlížet maximálně 6 až 8 prací.

[8] M. Forster a G. Masters: Portfolios – Assessment Resource Kit. Melbourne 1997