Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Strategie k nastudování zadané látky metodu 5P

Pat Bloemová

Strategie k nastudování zadané látky z učebnice či naučného textu (podle Pat Bloemové):
Učitelé mohou pomoci dětem samostatně studovat z naučných textů tím, že s nimi budou procvičovat metodu "5 P":

  1. Prohlédnout si kapitolu - Prolistujeme si pár stránek,, podíváme se, jak je zadaný text dlouhý, zda je členěn na podkapitoly atd.

  2. Položit si otázku - Otázka se týká například prvního z podnadpisů u kapitoly, do které se za chvíli pustíme...

  3. Přečíst si podkapitolu - Některý kratší (zřetelně vydělený) celek si přečteme souvisle.

  4. Přeříkat obsah - Podle náročnosti textu a vyspělosti studentů se může týkat právě přečtené podkapitoly, anebo až po pročtení celého textu.

  5. Projít celou kapitolu znovu - Prohlédnout celý text, zda jsme něco nepřeskočili, zda nás něco nenapadne nově, uvědomit si celek, a také připomenout si, jak jsme se k pochopení textu dobírali.