Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Letní škola RWCT: Učíme (se) rozumět a kriticky myslet II, červenec 2000

Kritické listy

Pamětníci říkají, že loňská letní škola byla dobrá, ale letošní prý ještě lepší. Těší nás to – ale co budeme dělat, abychom příští rok nezklamali? AHA! Budeme spoléhat víc na samotné účastníky a jejich dílny!

V Podlesí (v hotelu se žralokem, ale bez skříní) se sešli neuvěřitelně prima učitelky a učitelé, studenti a také jedna rozhlasová redaktorka a jedna starostka. Všichni celý týden tvrdě pracovali a s úsměvem snášeli zvláštnosti hotelového personálu. Dokladem je Nadin fejeton, který si můžete přečíst dále.

Co jsme dělali

Program letní školy najdete v otištěném harmonogramu, ale k některým činnostem bych ráda přidala podrobnosti.

Nejtěžším úkolem bylo pro většinu asi zpracování tříměsíčního kurikula integrujícího přístupy konstruktivistické pedagogiky pro předmět, kterému vyučujeme. Věnovali jsme se mu vlastně každý den a úskalími této práce nás s klidem a rozvahou provázel David Klooster, náš americký lektor, kterému pomáhala také Pat Bloem. V průběhu týdne jsme si mnohokrát říkali, že by nám všem bylo lépe, kdybychom si kladli méně ambiciózní cíle, ale když jsme si poslední den uspořádali konferenci nad výsledky práce, byli jsme všichni šťastní a hrdí na to, co jsme dokázali. Více o této práci můžete vystopovat z materiálů, které otiskujeme v tomto čísle KL.

Velký pokrok jsme všichni udělali v přemýšlení o portfoliu. Díky Kateřině Kubešové, která vedla několik pokračovacích lekcí, jsme si vyzkoušeli, jak je možné s portfolii ve třídě začít a jak s nimi pracovat, aby se stala pomocníkem dětem i učiteli. Káča obohatila nejen účastníky LŠ, ale celý program RWCT o důležité téma, kterému se budeme věnovat v dalších pokračovacích kursech. Podrobnosti o portfoliích na LŠ najdete dále  v čísle.

Každý den ráno jsme začínali společným předčítáním, ale než na ně došlo, shromažďovali se účastníci nedočkavě před nástěnnými novinami, které obvykle dlouho do noci připravovala pověřená redakce toho dne. Redakce tvořily skupiny účastníků tak, aby se všichni vystřídali – každá skupina vedla noviny jeden den. Původní název “Kritický muzzle” (čti mazl) se všelijak proměňoval stejně jako obsah a rubriky, ale všechna čísla hýřila báječnými a vtipnými nápady. Co si o této náročné práci mysleli redaktoři i čtenáři, najdete v přetisku zpětnovazebných  dotazníků.

Ve srovnání s loňským rokem se do vedení dílen nebo diskusí pustilo více účastníků (viz harmonogram LŠ), hodně zajímavé dopoledne jsme strávili v Burze nápadů. S úspěšnou dílnou nás navštívili novomanželé Křístkovi (popis uveřejňujeme). Už tradičně (podruhé) za námi dojel Přemysl Rut a jeden večer s námi strávila Karen Ercolino, milá učitelka z mezinárodní školy v Nebušicích, a proslovila svou vůbec první přednášku v češtině.

Několik nových metod práce s textem jsme si vyzkoušeli v dílnách vedených Pat Bloem a nadchly nás. Budeme se snažit zpracovat je tak, abychom je mohli dále předávat těm, kdo na LŠ nebyli.

Účastníci letní školy získali na závěr certifikát – a opravdu nebyl zadarmo. Někteří říkali, že je níže uvedené podmínky stresovaly. To je nám líto, ale myslíme si, že získat certifikát automaticky za účast by bylo nudně snadné.

Podmínky certifikace pro účastníky LŠ Podlesí 2000

Kdo chce získat certifikát

  1. účastní se práce v kursu (připouští se jedna zameškaná dílna);
  2. dodržuje Základní pravidla;
  3. sbírá své výrobky, polotovary a dokumenty o své práci v průběhu kursu, na konci kursu předloží ukázkovou složku (portfolio) sestavenou z vybraných kusů.