Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Dílny čtení

Různé knihy pro různé čtenáře

Kateřina Šafránková


Lidé čtou různé knihy. Abychom se o tom přesvědčili, stačí se rozhlédnout kolem nás. Někdo čte rád detektivky od A. Christie a půjčuje si je v knihovně pořád dokola, aniž by mu vadilo, že některé už čte podruhé. Jiný si stáhne do telefonu či do čtečky všechny sci-fi knihy, které jsou volně k dispozici na webu (proč utrácet za knihy?). Další člověk miluje Martinovu ságu Hru o trůny a neváhá tahat tyto „bichle“ všude s sebou. Čte si i v metru, přestože jede jen dvě zastávky, protože je to tak napínavé! Další čtenář lační po novinkách a bestsellerech, které jsou probírány v časopisech a na webu. Existují i dospělí čtenáři dětských knih či tzv. young adult literatury, které fascinují dystopické či romantické žánry, které se snadno čtou. A tak dále…


Děti prokazují stejnou rozmanitost zájmů a čtenářských preferencí. Při vybírání knih do třídních či školních knihovniček a knihoven platí jen jedno pravidlo – vybírat knihy pro všechny děti. Není důležité, zda kniha vyhrála cenu Magnesia Litera nebo ji mnozí dospělí oceňují jako kvalitní literaturu pro děti. Není důležité, zda se kniha líbí nám, učitelům, a považujeme ji za vhodnou pro děti. Není důležité, zda jde o tradiční literaturu, která je součástí literárního kánonu. Hlavní hledisko je, aby se knihy líbily našim žákům a každý si mohl vybrat tu, která ho osloví.


Někdy je těžké vžít se do našich žáků a představit si jejich čtenářské chutě. Některé děti je ještě nemají vytříbené, jiné jsou „hltači“ sérií knih o upírech či o Star wars. Co jim nabídnout? Navíc jsme ovlivněni naším čtenářským vkusem a míváme vůči některým titulům velmi rezervovaný postoj. Náš postoj ke knihám nemusí být ovlivněn jen tím, jakou literaturu považujeme za kvalitní, ale také naším typem osobnosti a z něj vyplývajícím preferencím ve vztahu k žánrům a obsahu knih či k míře realističnosti versus magičnosti literárních příběhů. Ve školních či třídních knihovničkách se setkáváme s tím, že dospělá osoba sice pořídí nové knihy, leč tyto knihy jsou si v mnoha kritériích velmi podobné. Proč? Protože je vybírala s ohledem na své čtenářské potřeby a preference.


Pomůže nám, pokud se někdy v knihkupectví poohlédneme po knihách, které bychom si sami pro sebe nevybrali. Zkusme zabrousit i do regálů, které nás většinou nechávají chladnými. Pátrejme po slavných titulech, u kterých se nakladatelům vyplatilo přijít na trh i s desátým dílem. Zkusme za knihu považovat i to, co pro nás doposud knihou nebylo, např. sešitový komiks. A pak tyto knihy nabídněme dětem. Možná nás překvapí, že po nich sáhnou ti, kteří se doposud o čtení moc nezajímali a zůstávali věrní svým telefonům, počítačům a tabletům.


Rozdíly ve čtenářských preferencích mají více důvodů. Jedním z nich jsou naše vrozené typologické preference. Někteří žáci i dospělí tedy více inklinují k fantasy či sci-fi literatuře, jiní zas k textům reálným, popisujícím náš skutečný svět. Řada čtenářů ocení texty s více obrázky, schématy či grafy, protože jim poskytuje potřebné detaily, jiní snesou i delší text bez obrázků, protože si vše představují ve své mysli.


Velkou roli v oblíbenosti určitých žánrů či druhů literatury hrají zájmy dětí a jejich dosavadní znalosti o světě. Dítě, které pochází z rodiny, kde si s ním rodiče nečtou a nepovídají, bude mít menší slovní zásobu a bude potřebovat jednodušší texty, než dítě, které přichází ze čtenářsky podnětnějšího prostředí. Jeho cesta ke čtení bude trnitější a sáhne spíš po komiksu či knižním zpracování známých filmů či počítačových her (jako jsou knihy o hře Minecraft – v současné době populární tituly na trhu).


Také úroveň čtenářství je u dětí různá. Stejně staré děti mohou být na odlišné čtenářské úrovni. Ve čtenářském kontinuu najdeme šest úrovní čtenářství (předčtenář, začínající, postupující, pokročilý, zdatný a samostatný čtenář). V jedné třídě se pochopitelně nenacházejí děti s úplně odlišnou úrovní, ale dvě až tři úrovně tam najdeme určitě. Proto bychom měli shánět knihy pro nižší i vyšší úrovně čtenářství, nesměřovat ani v tomto ohledu k jednotě (např. nakoupit pro prvňáky sadu První čtení z Albatrosu a nic jiného), ale naopak k různorodosti. Žák, který má velké znalosti o určitém tématu, zvládne přečíst mnohem náročnější knihy, než odpovídá jeho momentální čtenářské úrovni (technice čtení i porozumění textu). Pohání ho jeho záliba a touha dozvědět se víc, či proniknout hlouběji do příběhu.


Širokou nabídku různých druhů knih a textů využijeme i při dílnách čtení, ať už je jejich cílem rozečíst žáky, dát jim prostor pro prožitkové čtení a sdílení, naučit je čtenářským dovednostem, některým aspektům z literární teorie, nebo jim poskytnout odrazový můstek a vzor pro jejich vlastní psaní. I zde žáci ocení možnost výběru podle vlastních preferencí a také svobodu v rozhodování, zda knihu dočíst, nebo ne. Vždy je možné sáhnout po jiné, lepší. Díky postupnému seznamování se s různými knihami si žák vytváří své čtenářské teritorium, tedy nachází oblíbené žánry a autory. Při velkém množství různých knih ve třídní knihovně, které jsou navíc často obměňovány a doplňovány novinkami, si může vybrat opravdu každý. Po určité době může nastat vhodná doba i pro rozšiřování teritoria, pátrání po dalších žánrech či autorech, kteří by nás také mohli nadchnout.


Každé dítě se rozečte, když natrefí na svoji knihu. Některým to však trvá déle, zejména pokud jsou mu předkládány stále stejné typy knih, které se s ním míjejí. Čím bohatší máme třídní či školní knihovnu, a čím jednodušší je přístup dětí ke knihám (bezproblémové půjčování, populární knihy ve více kusech atd.), tím kratší bude cesta nečtenáře ke knize, která bude ta pravá, protože se díky ní stane konečně čtenářem.


Další inspirace:


Pokud se chcete podívat, jaké kategorie by mohl mít váš seznam knih, které pořídíte v rámci výzvy 56 OP VK, podívejte se na naše modelové seznamy.


Pokud vás zajímá více informací o významu třídních knihovniček a o způsobu, jak je zařizovat, přečtěte si texty v časopise Kritické listy č. 41 (zima 2011), který je možné si objednat na

www.kritickemysleni.cz