Anketa pro čtenáře Kritických listů

Redakce KL

Anketa pro čtenáře Kritických listů

Začínáme osmý ročník vydávání Kritických listů. Z úzkého okruhu čtenářů, který původně tvořili výhradně absolventi programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, se stala poměrně široká čtenářská obec. Už  neznáme své čtenáře osobně, je pro nás těžší odhadnout, co je zajímá a kterým informacím či myšlenkám dávají přednost před jinými.

Proto bychom Vás chtěli vyzvat ke spolupráci a k účasti na podobě časopisu tak, abyste ho Vy, jeho čtenáři, shledávali stále užitečnějším a zajímavějším.

Budeme velmi rádi, když věnujete Kritickým listů chvíli času, prolistujete dostupná čísla (můžete se na archivní čísla podívat na této webové stránce) a odpovíte na naši anketu.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme příjemnou četbu Kritických listů!

Redakční rada Kritických listů a redakce (J. Kmentová – předsedkyně, O. Hausenblas, H. Košťálová, K. Krüger, Š. Miková, N. Rutová, J. Stang, K. Šafránková, I. Věříšová)

Anketa

1. Které texty čtete v KL nejradši a proč? (Můžete uvést přímo název některého takového textu, jméno svého oblíbeného autora, nebo prostě popsat typ vyhledávaných textů).

2. Mělo by textů, které čtete nejradši, být v KL podle Vás víc, nebo jich je dostatek?

3. Které texty Vás vůbec nezajímají a proč?

4. Mělo by textů, které vás nezajímají, být v KL méně, nebo jejich množství snesete s ohledem na jiné čtenáře, pro které by takové texty mohly být zajímavé?

5. Jsou texty rozsahem přměřené, nebo byste uvítali texty spíše delší nebo spíše kratší, než jaké jsou dnes?

6. Vyhovuje Vám, když je číslo Kritických listů tématicky zaměřené (např. na matematiku – č. 26, čtenářství – č. 24 a 27 ap.)?

7. Vracíte se ke starším číslům KL? Proč ano / ne?

8. Co Vám v KL úplně chybí? Jaký typ informací nebo textu byste v KL uvítali?

9. Máte nějaký jiný nápad, jak zlepšit KL?

10. Jak jste spokojeni s technickou a grafickou stránkou KL? Jsou dostatečně přehledné a příjemné pro čtenáře? Proč ano – proč ne? Co navrhujete změnit?

11. Jakýkoli další komentář, který by podle Vás měla dostat redakce KL.

12. Toto pole nevyplňujte!!!

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2345 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz