Lektoři KM se sešli v Unhošti

Hana Košťálová

Koncem září 2002 se sešla skupina čtyřiadvaceti lektorů programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení na druhém pracovním setkání (minulé se uskutečnilo vloni v září v Čelákovicích).

I. Celý jeden den setkání jsme věnovali plánování a promýšlení strategie dalšího rozvíjení programu RWCT u nás. Předkládáme vám výsledky naší práce ve velmi zhuštěné podobě:

Co očekáváme sami od sebe jako od lektorů aneb Jak by měla vypadat práce lektora KM (ideální stav)

Pracujeme se Standardy lektora RWCT a procházíme procesem certifikace – umíme plánovat adaptace RWCT pro různé cílové skupiny podle jejich potřeb (kursy na míru) – umíme vyhodnocovat vlastní práci – setkáváme se na pravidelných setkáních – sdílíme své dobré nápady i problémy jak přímo v dílnách, tak zprostředkovaně (publikace) – neustále inovujeme svou práci (neopakujeme stále dokola základní formu kursu) – umíme pracovat se zadavatelem (např. školou) – podporujeme odborně své účastníky i po skončení kursu – informujeme pravidelně centrum KM o své činnosti – sdružujeme se v regionech a vytváříme hnízda s regionálním koordinátorem, pravidelně se v hnízdech setkáváme – dále se vzděláváme – snažíme se proniknout s programem i na zatím bílá místa – vedeme základní dokumentaci o účastnících kursů – vedeme si svá lektorská portfolia s reflexí naší práce – povzbuzujeme účastníky k tomu, aby pracovali s Mezinárodními standardy práce učitele RWCT – vyvíjíme nové moduly, dílny.

Kam je třeba napřít organizační síly

II. Na setkání jsme se věnovali problematice hodnocení a vyhodnocování. Šárka Miková a Jiřina Stang si pro nás připravily s precizností sobě vlastní dílnu k hodnocení, jejíž součástí byl i vývoj první verze vlastní dílny k hodnocení s využitím materiálů, které nám lektorky poskytly. Znovu jsme si povzdechli, jak široká a nesnadno zpracovatelná je tematika hodnocení, zároveň jsme si uvědomili, jak nás každá dobře vedená lekce všechny nesmírně obohacuje a dává nám nalézat nové cesty k pochopení hodnocení. Doufám, že ze zárodků, které v dílně vznikly, vyrostou stejně inspirativní lekce, jako byla ta vedená Šárkou a Jiřinou.

III. Trošku času nám zbylo i na výměnu zkušeností, jednak o přestávkách, jednak večer. Ale cítili jsme, že bychom spolu o lektorování rádi mluvili více. Ne všechno se ale dá během tří dní stihnout.

IV. Stejně načatá zůstala problematika dobrých analýz ukázkových lekcí, jíž jsme původně chtěli věnovat mnohem větší prostor, než se nám nakonec zdařilo. Lektorům posíláme podrobnější výklad o analýze na „lektorské disketě“.

V. Na okraji programu setkání se ocitly i peníze – totiž diskuse o grantech a grantových projektech. Potěšující je, že se někteří lektoři už odhodlali grantové projekty podávat a mohli se o své zkušenosti podělit s ostatními. (Doporučujeme vybrat si seminář k této problematice v nabídce SbS ČR uveřejněné zde v čísle.)

Výsledky tohoto setkání lektorů se ocitly v Rukověti lektora RWCT, kterou dostali všichni lektoři programu. V evidenci práce lektorů by měly nastat změny – s nárůstem počtu lektorů a se zvyšující se potřebou být vzájemně informovaní o tom, co se kde událo nebo chystá, vzroste míra nezbytných administrativních opatření. Doufáme, že prospějí zvyšování kvality práce lektorů a tedy kvality celého programu, která je dána do značné míry právě dobrou lektorskou prací.

Další setkání lektorů se uskuteční opět třetí týden v září, přesněji 18. – 20. 9. 2003. Lektoři, rezervujte si termín!

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz