Zkusme pojmenovat strach

Vladimíra Strculová

Původní projekt vznikl na Letní škole ve Zlenicích v dílně Markéty a Nikoly Křístkových při tvorbě pracovních listů. A protože Letní škola si tentokrát dala stejný termín jako povodně, musely se tyto dva nezapomenutelné zážitky někde potkat.

Vzpomněla jsem si na září 2001, na Ameriku. Seděla jsem uprostřed kruhu dětí na koberci, uprostřed zapálená svíčka, a povídaly jsme si. Jedna holčička se rozplakala. Uvědomila jsem si dětský strach z něčeho, co samy neumějí ani pojmenovat. Za rok téměř ta samá situace. Rozdíl pouze v tom, že strach nám tentokrát nahnala příroda.

Již v létě jsem věděla, že tato práce nesmí zůstat jen na papíře. Vznikl projekt s názvem „Zkusme pojmenovat strach“. Práce byla rozvržena do dvou hodin a byla určena pro děti čtvrté třídy. (Dvě hodiny nám ovšem nestačily. Potřebovali jsme téměř čtyři hodiny, a to ve dvou dnech. V dalších dnech jsme se k tématu ještě vraceli.)

Povodně - Zkusme pojmenovat strach

Cíl: Děti se naučí zmírňovat svůj strach tím, že o něm mluví, píšou a diskutují. (Komunikace se zde objevuje ve všech formách.)

Evokace

 1. Komunitní kruh
 2. Čtení z knihy Vojtěcha Zamarovského „Aeneas“ (Tři lidské rody…), samostatná práce
 3. Děti si přečtou krátký text „Byla strašná noc… „ (z téže knihy)

Uvědomění si významu

 1. Co cítili lidé uprostřed města Troje?
 2. Měl jsi někdy v životě podobný pocit? samostatná práce - blok
 3. Zapiš krátce čeho se bojíš (proč).
 4. Popiš nebo namaluj svůj strach. čtvrtky, vod.temp.barvy
 5. Přines svůj strach do kruhu. kruh
  1. povídej si se sousedem
  2. výstava „strachů“ uprostřed kola nepodepisovat
 6. Vyber si strach někoho jiného a zkus napsat, jak by ses s ním vypořádal.
 7. Radu přilep a vrať obrázek na koberec do kruhu.

Reflexe

 1. Prohlédni si obrázky a rady ostatních.
 2. Zůstaň na diskusi.
 3. Závěrečné čtení z knihy Aeneas („Pro pád Troje…“)

Zkus pojmenovat strach. Pomohla nám práce pojmenovat strach?
Opravdu nemáme jiné volby než se podvolit?
Osud?
Zkus si vzpomenout, v jaké knize ses setkal s tím, že se někdo bál.
Našli řešení ?
Závěrečná dramatizace.
Zápis kronikářů o povodních pro budoucí pokolení.

Knihu Aeneas jsem vybrala, protože tam šlo také o něco strašného, co změnilo život lidí téměř z minuty na minutu... Knihu jsem znala z dětství a vím, jak jsem ji prožívala.

Pár postřehů na závěr

V počátečním kruhu jsme si velmi věcně povídali o tom, co kdo zažil. Výhodou bylo, že spousta dětí byla mimo povodňovou oblast a děti, které na vlastní kůži události zažily, zažívaly je společně s rodinami. Bylo obdivuhodné, jak děti dokázaly popsat pocity lidí, kteří zažívají zkázu, zoufalství, beznaděj, lítost… Až do bodu 3 v Uvědomění si významu děti popisovaly události jakoby zvenčí. Velmi přivítaly, když jsem jim dala možnost svůj strach namalovat. Při následujícím povídání už jsme šli více do hloubky.

Rady přilepené na obrázcích přinesly většině dětí velkou úlevu. Vybíraly si obrázky podle toho, jak je oslovily, na jednom obrázku mohlo pracovat i více dětí. Diskutovali jsme, zda máme jinou volbu než se podvolit „osudu“. Z přiložených zápisků je dostatečně patrné, že člověk se má bránit, že člověk má možnost si s někým popovídat, s někým se poradit.

Jako kronikáři jsme se dokázali na věc podívat opět jakoby zvenčí – dokázali jsme strach pojmenovat a uložit ho do svých portfolií.

Následovala ještě konference a chystáme kulatý stůl s odborníkem. Rozhovory se nám „přelily“ i do výtvarné výchovy.

Znovu jsem si uvědomila, jak všechno souvisí se vším a jaká je pitomost rozdělovat ve škole hodiny na předměty a jak je potřeba celou školu víc přiblížit praxi a skutečnosti.

Strach z povodní

(výsledek skupinové práce z Letní školy ve Zlenicích):

Cíl: Děti se naučí zmírňovat svůj strach tím, že o něm mluví, píšou a diskutují.

 1. Kdy ses naposledy hodně bál?
 2. Čeho se bojíš?
 3. Koho se bojíš?
 4. Popiš nebo namaluj strach a pojmenuj ho – samostatně.
 5. Svůj strach si přines do kruhu.
 6. Máš-li chuť, svěř svůj strach kamarádům. Mluvíš jen ty, ostatní poslouchají. (Kruh)
 7. Polož svůj strach do kruhu na zem.
 8. Vyber si jeden strach a zkus napsat, jak by ses s ním vypořádal.
 9. Radu vrať zpět do kruhu.
 10. Přečti si rady ostatních
 11. Chceš-li, zůstaň na diskusi.
 12. Jak jsi spokojen s radou kamaráda?
 13. Napiš nebo namaluj.

Dramatizace: Zavři oči a představ si svůj strach a znázorni ho pantomimou, přejdi třídu a zkus na druhou stranu dojít tak, jak se cítíš teď.

Diskuse – pomohla ti dnešní práce při řešení tvého problému?

Autorka je učitelka na ZŠ, lektorka KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz