Jak myslet kriticky s rodiči

Blanka Staňková

Od první třídy pracuji s dětmi metodami RWCT. Rodiče mých žáků (nyní již třeťáků) velmi ochotně spolupracují, výuku se intenzivně zajímají. Na každé třídní schůzce si povídáme o tom, jak se učíme, co děláme, a přestože mnozí z nich chodí i do vyučování a zapojují se do výuky, zdálo se mi zajímavé nabídnout jim hodinu přírodovědy „pro dospělé“, ve které si účinnost metod kritického myšlení vyzkoušejí na vlastní kůži.

Z jednadvaceti přítomných rodičů se přihlásilo devatenáct, na hodinu jich přišlo jen čtrnáct, ale i to jsem považovala za úspěch.

Na rozdíl od kursů RWCT, kde jsem téma Velryby vyučovala již mnohokrát s cílem změnit práci učitelů a předat jim nové metody, nezatěžovala jsem tentokrát své „žáky“ názvy metod ani metodickým rozborem. Mým cílem bylo vytvořit rodičům bezpečné prostředí, získat je pro téma hodiny a naučit je něco nového o velrybách. Přistoupila jsem k nim jako k žákům a oni vzali výuku vážně a pracovali s obrovským zaujetím. Nečekané bylo zjištění, jak velkou měrou jsou děti odrazem svých rodičů. Přesně tak, jak se při hodině chovali rodiče, pracují i jejich děti. „Co já mohu chtít po své dceři. Vždyť jsem stejně zmatená jako ona,“ prohlásila v průběhu vyučování jedna z maminek vystoupivší z role žákyně.

Přikládám doslovný přepis několika odpovědí na mé otázky:

1. Jak jsem se cítil /a na začátku a jak na konci semináře?

Ostatní účastníci si pomohli usměváčky, což nedokáži popsat.

2. Jak jste se cítili v roli žáka?

3. Jak se mi pracovalo ve skupině?

4. Kolik informací si odnesete domů?

5. Měli jste pocit úspěšného žáčka? Proč?

6. Přijdete na další hodinu?

Při odchodu domů na mě rodiče čekali před školou a ještě nějakou dobu jsme diskutovali o tom, co prožili. Příště si vyzkoušíme práci s uměleckým textem a reflexe se bude konat při víně v příjemnějším a neformálním prostředí. Tiše předpokládám, že až ti, co dnes chyběli, uslyší, že nejde o zkoušení znalostí a inteligence, přijdou také. Co bude dále, nevím. Ale jedna věc je jistá. Děti si chtějí zkusit jednu hodinu společně s rodiči. Podaří se nám to?

Autorka je učitelka ZŠ, lektorka KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz