Romské děti nastupují na střední školy

Karin Marques

Kdo, co?

Obecně prospěšná společnost Nová škola připravuje děti se specifickými potřebami pro studium na středních školách. Mezi tyto děti patří zejména příslušníci menšin. Ze skupiny 10 žáků se letos 6 umístilo na střední škole s maturitou a 4 na středním odborném učilišti s možností maturity. Mezi nimi i Maruška Ličartovská ze ZŠ Havlíčkovo náměstí v Praze 3. Maruška má jedenáct sourozenců a oba její rodiče jsou v invalidním důchodu. Do projektu Nové školy byla přijata coby žačka 8. třídy ZŠ v září 2000. V roce 2002 úspěšně složila přijímací zkoušky na Střední odbornou školu služeb v Praze.

Jednou by chtěla pracovat jako sociální pracovnice a pomáhat Romům. Dominik Štipák, jehož snem je pracovat jako psycholog, byl po dvou letech v projektu přijat na Pedagogické lyceum v Berouně.

Proč?

Cílem projektu Integrace je odstranění znevýhodnění dětí ve školách na základě jejich kulturního či sociálního původu. Rodičům romských dětí se v minulosti nedostalo plnohodnotného vzdělání, protože byli ve valné většině automaticky zařazováni do zvláštních škol, často jen z důvodu neznalosti češtiny. Cesta na střední školu byla tedy pro ně uzavřena. V mnoha případech je pro romské rodiče těžké vést svoje děti ke vzdělání, když s ním sami nemají prakticky žádnou zkušenost.

Jak?

Také proto je jedním z principů, na nichž projekt Integrace funguje, forma mentoringu. Mentor je důvěrník dítěte, jeho zkušený a spolehlivý rádce. Jedním z mentorů Nové školy, kteří provázejí cestu znevýhodněných dětí za vzděláním, je Mariana Koláčková, studentka FF a PedF UK. Ve svém volném čase se věnuje Natálii, jejíž rodiče se do ČR přistěhovali teprve nedávno. Neorientují se tedy ve zdejším systému školství a Natálce by těžko poradili, jakou školu si vybrat a jak se na ni připravit.

Kromě výuky češtiny a matematiky jsou součástí projektu klubové aktivity (např. výlety, hry, návštěvy divadel a výstav, víkendová vyučování v přírodě), které pomáhají dětem v motivaci k učení, ve výběru povolání, vhodné školy, orientaci v systému škol a v neposlední řadě v sociální a osobnostní výchově. Ve spolupráci se sponzory a partnery Nová škola organizuje pro děti kariérní dny, tzn. exkurze do různých podniků a organizací (např. GE Capital Bank, Linklaters).

Kolik?

Výběr žáků probíhá na základních školách v Praze prostřednictvím ředitelů a výchovných poradců. Po prvním roce projektu, jímž byl školní rok 2000/2001, byli čtyři žáci přijati na střední školy s maturitou.

Ve školním roce 2001/2002 bylo do projektu začleněno čtyřiadvacet žáků. V průběhu školního roku se počty studentů ustálily na deseti z 8. a deseti z 9. tříd. Ze skupiny deseti žáků se šest umístilo na střední škole s maturitou a čtyři na středním odborném učilišti s možností maturity.

Pro školní rok 2002/2003 se přihlásilo více než 30 dětí z osmých tříd, které mají o projekt Integrace zájem.

Za co?

Projekt realizuje obecně prospěšná společnost Nová škola. Hlavním sponzorem projektu je GE Capital Fund. Projekt spolufinancuje zaměstnanecký fond RFE/RL, jazyková škola AKCENT, velvyslanectví Norského království a městská část Praha 7.

Autorka je učitelka, pracuje v Nové škole o.p.s. Praha.

www.novaskola.org

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz