Kam mě posunul kurs RWCT?

Pavla Besedová

… Letos učím na malé venkovské základní škole čtvrtou třídu, ve které je dvaadvacet dětí. Nejprve jsem začala RWCT aplikovat do hodin pozvolna, spíše jako zpestření výuky.

… Pro všechny hodiny jsem se však naučila používat model třífázového učení – fázi evokace, uvědomění si významu a fázi reflexe. Je efektivnější než klasický model učení, který zanedbává evokaci a reflexi a klade větší důraz na získání nových informací. Třífázový model učení staví na tom, co již žáci znají, jejich znalosti prohlubuje, fixuje a pomáhá jim zařadit si nové informace do systému. Ve fázi reflexe si žáci znovu zopakují učivo a díky tomu si jej lépe pamatují …

… Ačkoli je Kritické myšlení bezesporu skvělým podnětem ke změně stylu výuky, stále se potýkám se dvěma pro mne velmi závažnými problémy. Prvním je čas a druhým výběr vhodného materiálu. Příprava vyučovacích hodin s využitím RWCT je časově dvakrát tak náročná jako má „klasická“ příprava. S nedostatkem času se potýkám také během výuky. Náležitá reflexe zabere u mladších žáků daleko více času, než by člověk předpokládal. Děti ještě neumějí odhadnout správnou délku svého projevu, chtějí se vypovídat, mnohé z nich navíc mají problém s přesným vyjádřením myšlenek. Co se týče mého druhého problému, výběru vhodného materiálu, jsem přesvědčena, že je to záležitost delší praxe. Prozatím mám při výběru textu dilema, zda není příliš složitý či naopak příliš jednoduchý. Pro jistotu si vždy chystám dvě verze …

… Problému kázně jsem věnovala čas jedné třídnické hodiny a po dohodě se třídou jsme stanovili pravidla. S kázní souvisí také větší hlučnost ve třídě při některých činnostech, ale většinou jde o čistě pracovní ruch. Zhruba po třech měsících se žáci sami začali snažit o snížení hlučnosti, protože je samotné rušila v práci. Efekt byl výraznější než jakékoli napomínání z mé strany …

… Má práce však není vždy zrovna přijímána s pochopením kolegů. Obzvláště výrazné rozpory se týkají techniky volného psaní. Těžko vzdoruji názorům, že by žáci neměli psát tak, jak myslí, bez ohledu na chyby. U nás ve škole stále panuje zažité přesvědčení, že pravopisná stránka je důležitější než stránka obsahová. Mé pokusy vysvětlit, co vlastně sleduji volným psaním, se míjejí účinkem. Děti si na volné psaní zvykly rychle a patří k jejich nejoblíbenějším činnostem. …U slabších žáků došlo překvapivě ke zlepšení pravopisu. Díky volnému psaní nejsou stresováni pravidly, po napsání se znovu k textu sami vracejí a z vlastní iniciativy korigují pravopisné chyby …

… Faktem je, že RWCT se nedá vysvětlit, musí se prožít. Jenom ten, kdo si sám na vlastní kůži vyzkoušel pětilístek, ví, že tato metoda (pokud je použita ve správnou dobu) prozradí o člověku daleko víc, než by sám čekal…

… pro mne je stále obtížnější vzdorovat stálému nutkání pyšně prezentovat výsledky tvůrčí práce dětí při jakékoli příležitosti. Jsem na svou třídu nesmírně hrdá, protože mé „experimentování“ snáší se stejně bláznivým zapálením jako já. Přípravy na vyučování mě sice opravdu stojí mnoho času a sil, ale tohle všechno je zapomenuto, když vidím jejich radost z učení.

(příspěvek je redakčně krácený)

Autorka je učitelka ZŠ.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz