Portfolio ve třetím ročníku základní školy

Anna Tomková, Vladimíra Strculová

Ke konci loňského školního roku se setkala paní učitelka Vladimíra Strculová z FZŠ Chlupova se studenty učitelství pro 1. stupeň na PedF UK, aby si vyměnili názory a zkušenosti s využíváním portfolií ve výuce v primární škole. Setkání bylo zaznamenáno, některé odpovědi byly ještě doplněny o další důležité a zajímavé postřehy.

Atmosféru hned na začátku navodila drobná aktivita, při které si studenti měli dát do měšce několik věcí, které je teď velmi zajímají. Objevily se tam věci materiální i duchovní. Podobné kategorie materiálů sbírají i žáci.

Po celou dobu měli studenti možnost listovat několika žákovskými portfolii, které paní učitelka ve dvou velkých taškách se svolením dětí přinesla ukázat.

Otázky směřovaly nejen úzce k portfoliu, ale i šířeji k hodnocení i k dalším aspektům výuky, které se k portfoliu váží.

V.S.: Práce s portfoliem je dlouhodobá činnost, náročná na trpělivost dětí i učitele. Je pro nás základem pro sebehodnocení. Reflektujeme, hodnotíme a pracujeme s portfoliem každý týden. V pondělí ráno si v kruhu povídáme, co bylo o víkendu, kdo byl v divadle, kdo co zažil. Každý pátek pracujeme s portfolii. Děti svá portfolia probírají, některé věci vyndávají, přidávají nové, označují je zaběhnutými značkami (systém známý z RWCT: AHA,…).

Stíháte výuku a povinnosti, když pondělí a pátek věnujete těmto aktivitám?

V.S.: Stíháme, protože tyto aktivity považujeme za důležité. Děti se učí pojmenovávat, naslouchat, vyjadřovat se, objektivně hodnotit, sebehodnotit se, nepodceňovat se ani se nepřeceňovat. Hodnotí i mou práci. Tyto aktivity umožňují vracet se k tomu, co jsme dělali, doplňovat si informace, hledat vztahy, myslet i v širších souvislostech (např. v prvouce se prostřednictvím portfolií snadno vrátíme k látce o Karlu IV. a navážeme na ni výletem na Karlštejn).  Ideální by bylo pracovat s portfolii každé ráno, se stále větší samostatností, dle vlastní potřeby.

Neumím si představit práci s rodiči.

V.S.: Už od 1. ročníku je nutné mluvit s rodiči, jak si představují hodnocení oni a jak já. Ve 2. ročníku jsem nadále počítala se slovním hodnocením, ale rodiče už ho nechtěli. Argumentovali tím, že děti nejsou dostatečně motivované k učení, že je to zdržování, že budou mít potíže s hodnocením na 2. stupni. Zaznamenala jsem i názory, že děti, které dostávají známky, dostávají za jedničku od dědy pětikorunu, a děti, které mají na konci školního roku samé jedničky, mají v restauraci hamburger zadarmo.

I rodiče se učí, třeba nevyhazovat dětem věci ze školy a nechat to na nich. Sami rodiče často neumějí pojmenovat, v čem jsou výborní.

S rodiči se setkáváme nejen na třídních schůzkách, ale zveme je i do výuky. Tam sami mohou sledovat např. jak pracujeme s portfolii.

Portfolio tvoříte od začátku první třídy, nebo až když už děti umějí psát? Mění se nějak podoba dětských portfolií a práce s nimi?

Začínali jsme v 1. ročníku sbíráním všeho, co jsme vytvořili. Učili jsme se číst genetickou metodou, proto už od listopadu – prosince 1. ročníku jsme byli schopni prvních kratičkých záznamů. I ve 2. ročníku děti sbíraly ještě všechno. Letos ve 3. ročníku se učí třídit podle kategorií – podle českého jazyka, matematiky,…, dopředu si dávají hodnocení. Např. Barča: letos má materiály rozdělené do kategorií, navrch dala nejzdařilejší práci, která se jí povedla za čtvrt roku. Jesika si dala na začátek portfolia svou práci z geometrie. Pro mě je to signál, že ji geometrie zajímá, možná jí schází, chce se k ní vrátit. Většinou děvčata nemají problém s tříděním a úpravou, chlapci mívají svá portfolia méně přehledná. Obsah portfolia stále vylepšujeme, hledáme, co je důležité i pro 2. stupeň. Doposud děti považují za důležitou součást testy. I rodiče tuto složku vyhledávají.

Příští rok zavedeme kroužkové desky. Všechny důležité věci z prvouky budeme psát do desek, abychom s nimi dál mohli pracovat a mít je pohromadě. Sešit budeme mít jako badatelský blok.

Mohou děti některé své věci z portfolií samy vyhazovat?

Mohou, ale vyhazují minimálně. Např. kluk, který má problém v rodině, napsal báseň o sobě, pak ji zmačkal a vyhodil. Nechala jsem ho. Většinou si bez obav zařazují i špatné práce, protože si je mohou opravit a pak vyměnit za lepší. Každý má šanci. V portfoliu nejsou vidět jen chyby, ale hlavně úspěchy.

Jak zakládat materiály, když jde o skupinovou práci?

Děti se dohodnou, že jeden materiál chce a druhý ne. Někdo druhému třeba práci věnuje. Rodiče mnohé ofotí. Množství materiálů, výsledků skupinové práce rozvěšujeme na zdi třídy i chodby. Některé společné práce, např. Nové staré pověsti české ze 2. ročníku nebo Architekti z doby Karla IV. ze 3. ročníku zůstávají ve třídě k chloubě a všem ostatním k nahlédnutí.

Jak vypadá vaše hodnocení a práce s portfoliem na konci školního roku?

Máme vysvědčení a slovní hodnocení. Děti říkají, co se naučily v češtině, matematice. Z portfolií vyndají práce procvičovací. Vybírají práce, které přispějí k co nejlepšímu závěrečnému hodnocení. Píšou hodnocení na sebe i na učitele. Dělají strom sebepoznání (v květu je např. násobilka, tu se učím, na zemi uzrálé jablíčko a v něm vyjmenovaná slova po M, ta umím). Konkrétní podoby a „obsah“ stromů poznání se velmi liší.

Vznikne reprezentativní portfolio, se kterým postoupí do dalšího ročníku a na které ve 4. ročníku navážeme.

Portfolio tvoříme tedy během celého 1. stupně, ideální by bylo, kdyby s ním žáci mohli přejít i na 2. stupeň. Vzor jsem si našla např. v jedné základní škole v Chrudimi.

Tvoříte si i své učitelské portfolio?

Mám odborné a vlastní. Odborné na prvouku si dělám průběžně (fotografie, texty, pojmenované cíle, výsledky dětí, mapy, reflexe). Vracím se k němu, stále jej doplňuji. Snadno tak zjistím, co jsem dělala vloni. Píšu si tam otázky, hodnocení dětí. Chtěla bych si najít čas i na zaznamenávání mimoškolních aktivit dětí, protože i ty patří k celkovému pohledu na dítě a ovlivňují jeho závěrečné hodnocení.

Studenti, kteří se zúčastnili setkání, odcházeli většinou nadšení pro portfolia. Odcházeli ale také s poznáním, že práce s portfolii znamená větší nároky na čas a nasazení učitele a že předpokládá nadšení pro práci s dětmi, pro učitelskou profesi.

Anna Tomková je vysokoškolská učitelka. Vl. Strculová je učitelka na prvém stupni ZŠ, lektorka KM

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz