Klonování v angličtině

Hana Němcová

Před pár lety jsme se na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně rozhodli pro inovovaný přístup k výuce odborné angličtiny. Usoudili jsme, že nelze pouze nadšeně používat nové jazykové metody, ale že se nejnovější trendy musejí odrazit i v obsahové náplni hodin. To znamená být takovým malým přírodovědcem s velkým okruhem vědomostí.

Pokud se snad někdo naivně domnívá, že se studenti přírodovědných oborů spokojí s tématem lehce vzdáleným jejich úzké specializaci, je na velkém omylu. Dáte-li systematickým biologům text o DNA, zavrčí, že nejsou žádná molekulára (rozuměj molekulární biologie).

Hitem doby se tehdy stala naklonovaná ovce Dolly. Co času jsem jen strávila nad analýzou DNA a přenosem buněčného jádra. Zabrat mi daly i odborné výrazy a jejich české ekvivalenty. Nechala jsem si dokonce zodpovědět i pár upřesňujících dotazů týkajících se genového inženýrství. A taky mě zajímalo, kdo je vlastně Dollinčiným papírovým otcem.

S takovým biologickým povědomím jsem se vrhla na metodiku anglického jazyka. Základem se staly jazykové funkce. Tedy, nejprve definovat, o čem vlastně bude řeč. Co je to buňka, buněčné jádro, klon (making definitions).

Od popisu přenosu jádra (describing a process) jsme přešli na srovnávání jednotlivých metod klonování (comparing/contrasting), hledání pro a proti případného klonování člověka (presenting arguments) a tuto poměrně rozsáhlou oblast jsme uzavřeli výhledy do budoucna (predicting).

Nedávné kontroverzní zveřejnění výsledků klonování lidského embrya tuto kapitolu znovu otevřelo. Bylo nutné použít i jiné typy cvičení. Co te_? Nabízí se diskuse nad možnými důsledky (cause and effect), které však nelze v současné době dost dobře odhadnout. Zato lze využít dalšího metodického postupu, panelové diskuse (panel discussion), kde zástupci různých názorových proudů obhajují svoje stanoviska. Vystupování členů panelu musí být fundované, vyžaduje tedy svědomitou přípravu – především studium spolehlivých materiálů na Internetu (using information technologies in language learning). A toto tematické surfování po Internetu může nakonec vyústit ve veřejnou prezentaci získaných informací (giving effective presentations).

Takový způsob výuky má podle mě hned několik výhod.

Autorka je vysokoškolská učitelka.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz