Inovácie v škole 2002

Vít Beran, Jitka Kmentová, Nina Rutová

Orava - Sdružení pro demokracii ve vzdělávání - ve spolupráci s University of Northern Iowa pořádalo na břehu Štrbského plesa 15.-17. listopadu 3. celoslovenskou konferenci s mezinárodní účastí „Inovácie v škole“. Pro 200 účastníků bylo připraveno víc než třicet dílen a čtyři plenární setkání.

Kromě polských a amerických hostů se konference zúčastnili také čeští lektoři (Jitka Kmentová, Nina Rutová, Blanka Staňková a Vladimíra Strculová), koordinátorka (Hana Košťálová) a ředitel ZŠ Táborská (Vít Beran). Dobře připravené dílny našich lektorů (jejichž tématy byla dětská práva, kritéria hodnocení a mediální výchova) i vystoupení Víta Berana v mezinárodním panelu o decentralizaci vzdělávání byly slovenskými pedagogy přijaty velmi vstřícně, cenili si kromě témat také nápaditosti a struktury dílen.

Z konference vám přinášíme rozhovor Hany Košťálové s Jeannie Steelovou, jednou z dobrovolnic programu RWCT a spoluředitelkou programu, a postřehy některých českých účastníků.

Vít Beran - Několik postřehů a srovnání

Byl jsem překvapen, že vznik Združenie Orava spadá do počátku devadesátých let. V té době sice již v Čechách vznikalo například PAU (Přátelé angažovaného učení), ale spojení se zahraničními odborníky a dárci bylo málo.

Koncepce slovenského školství má zřejmě také jepičí trvání – od voleb do voleb. Velký nedostatek peněz má vliv na provoz škol, jejich personální zajištění a nabídku.

Velkou kvalitativní změnou – řízenou shora – prošlo Polsko. Na první pohled může polská cesta změny vypadat jako omezující direktiva. Ale systémovou změnu nelze sestavovat z nahodilostí.

Pro všechny slovenské školy je nastavena jedna laťka základního učiva a měřítkem kvality školy jsou dosažené znalosti. Takzvanou „přidanou hodnotu“, kompetence, které žáci ve škole získávají a rozvíjejí, však na Slovensku evaluovat také neumějí. Slovenská školní inspekce navštěvuje školy častěji než v Čechách. Pro žáky má připravenou baterii znalostních testů a další sady dotazníků má pro žáky, rodiče, učitele, ředitele. Dotazník pro učitele má sedmdesát otázek.

V Čechách se mnoho lektorů rekrutuje z řad základoškolských učitelů. Potvrdila to i nedávno konaná Duhová konference (tři programy v jedné škole). Na Slovensku vedlo dílny mnoho vysokoškolských učitelů a některé dílny připomínaly spíše odborné semináře.

Několik desítek škol vystavovalo v kongresovém sálu své panely. Prezentovali na nich školní projekty nebo i celé programy škol a připomnělo mi to celostátním setkání PAU ve Fulneku na jaře 2002. (Výrazně odlišným programem mne zaujal panel Tatranské alternativní školy z Popradu.)

Jako ředitel školy jsem si udělal pro sebe závěr, že slovenské i české školství mají mnoho společného, ale že je znát, že v Čechách je více prostředků na provoz i rozvoj škol a že je nastartována kvalitativní změna efektivnějším směrem: k získávání životních dovedností – kompetencí a k větší autonomii učitelů i škol.

Jitka Kmentová - Co mne potěšilo

Především jsem byla potěšena velkou účastí učitelů z praxe, kteří se pokoušejí uplatňovat inovační pedagogické postupy ve svých třídách, a značným množstvím vysokoškolských učitelů mezi nimi. Překvapilo mne, že celoslovenského zasedání učitelů se zúčastnili i představitelé Slovenské rady rodičovských sdružení.

V panelové diskusi na téma decentralizace ve školství jsem se dozvěděla, že v Polsku jsou mnohem dále než my – mají již vypracovaný kariérní řád učitelů a také systém přechodu z jednotlivých stupňů škol na druhý je přehlednější než u nás (stát stanovil závazné standardy pro každý stupeň škol, je vypracován i systém testů, který prověřuje nezávisle na škole úroveň znalostí a dovedností).

Jako lektorka jsem kromě vstřícné atmosféry a plného pracovního nasazení cítila velký zájem o téma hodnocení ve škole, stejně jako u nás je to ještě málo propracovaná oblast. Oceňuji, že mnoho učitelů připravilo dílny pro své kolegy, že se chtěli rozdělit o své materiály a nápady. Potřebu sdílení potvrdily i diskuse kolem sedmnácti kulatých stolů (obdoba naší burzy nápadů).

Nina Rutová - deník

Pátek: 16.30.-18.00

Inovační strategie a jejich efektivní využití - lektorka Mary Melvin, základoškolská, později vysokoškolská učitelka z USA (Ohio), dnes již v důchodu.

Příjemně neambiciózní dílna. Je dostatek času na to, abychom si v šestičlenné skupince povídali, co kdo z nás dělá. S lidmi ze skupinky se pak zdravím až do konce konference. Po lektorce posíláme vzkazy VŠ učitelům do Kosova. Klidně by je tam mohli třídit a kategorizovat. Ale je možné, že lektorka chce „jen“ podpořit pocit sounáležitosti.

19.30 - Večer s hosty

V pětiminutovém vstupu představuji KM a dávám najevo, jak je to nemožný úkol, když základní kurs trvá 80 hodin. Zbylé dny konference mne oslovuje stále stejná paní učitelka. Směje se vždy už zdaleka a pokřikuje: „Zkraťte kurs na dvě hodiny. Více času nemám!“ Snad ji osloví alespoň slušné zacházení, dobré jídlo a únosný komfort bazénu. Duch vane, kudy chce.

Sobota: 10.30 - 12.30

Vedu dílnu „Od události k titulku a zase zpět“ a do poznámek si píšu: „Nevyzývej neznámé účastníky, aby si šli psát, kam chtějí. Nedodrží čas a ostatní čekají.“ Dostávám nabídku k publikování své dílny.

15.00 - 16.30

Komunikace a rétorika v ZŠ a SŠ. Lektorka Natália Ihnátková.

V dílně o komunikaci jsme seděli tak, že jsme na sebe vzájemně neviděli. Jak mnoho z pravidel komunikace napoví již rozvržení nábytku v místnosti. Škoda.

17.00 - 18.30

Kritické myšlení a slovní úlohy z matematiky. Lektor Matúš Harminc, PF UPJŠ Košice.

Lektorovo předčítání z knihy A. A. Nosova: Víťa Malejev ve škole a doma.

Spisovatel popisuje s humorem logické pochody v chlapcově hlavě při řešení matematické úlohy. Vlaďka s Blankou už mají nápad, jak text využijí ve svém vyučování.

Celá dílna byla však bohužel příkladem, jak to může vypadat, když se formální prostředky používají bez vztahu k cíli. Při večerní recepci je naštěstí možné o tom s lektorem pohovořit a rozcházíme se v dobrém.

Neděle 8.30 - 10.00

Integrování globálních témat do výchovy k občanství. Lektoři: Barbara Miller, Zuzana Šranková, Marcela Maslová.

Dobře strukturovaná pracovní dílna, ve které lektorky splní, co slíbily v anotaci. Sami přicházíme na to, jak případové studie z jiných zemí mohou poskytnout základ pro produktivní diskusi o místních nebo celospolečenských tématech.

Závěrečných kulatých stolů je 17 a každý z nás si může vybrat téma, které ho nejvíc zajímá.

Už se těším, že se kulaté stoly objeví na příštím Veletrhu Kritického myšlení.

Mezinárodně i bez angličtiny (nebo ruštiny) !

Konference Inovácie v škole proběhla již potřetí a jistě se bude konat zase příští rok. Je to jediná zahraniční konference, která je pro nás jazykově stále ještě bez problémů (a pro americké lektory mají slovenské organizátorky dobré tlumočení). Ani cena jízdenky a dokonce ani účastnický poplatek (letos 300,- Sk) není nedostupný. A zkušenosti, které zde můžete získat, jsou opravdu v lecčems jiné než ty, o které se můžete obohatit na učitelských setkáních u nás. Myslím, že by stálo za úvahu zapsat si konferenci do diáře na příští rok a zúčastnit se jí. Termín je již tradiční, vždy víkend kolem 17. listopadu. Webová adresa Združenie Orava: www.zdruzenieorava.sk

Práci slovenských kolegyň jste mohli částečně poznat v KL, kde pravidelně publikují, čas od času je můžete potkat na našich akcích v Česku. Pro blízkost prostorovou, kulturní i jazykovou plánujeme další společné akce.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz