David Gruber: Řečnické triky

Pár poznámek ke knize

Jana Kollárová

Na Duhové konferenci v Praze – Suchdole jsem stála nad nabídkou knih a uvažovala, jak by bylo dobré mít některé z nich po ruce a aspoň občas do nich moci nahlédnout. O tom, že útlá knížka s názvem Řečnické triky v mých rukou zůstala, rozhodl její podtitulek „aneb Nenechte se ukecat“.

Jsem totiž ta, která by se na orientálním tržišti nepouštěla do smlouvání, ta, kterou vhodná reakce nebo odpověď napadne až posléze, ta, která raději zmlkne, než aby se pustila do argumentace. Nemám výrazné problémy s komunikací, konec konců jsem učitelka, ale přece jen, pomyslela jsem si, by se mi hodilo naučit se lépe prosazovat, důrazněji vyjádřit své myšlenky a nápady.

Knížka ostravského rodáka Davida Grubera je určena pro všechny mně podobné. Často si při četbě řeknete: Ale to znám, to je jako při té diskusi, kdy.... Nebo: To jsem přece už četla, jak to, že jsem to nevyužila v té situaci .... Podle autora po éře průmyslové a vědeckotechnické nastala éra komunikace. A ústní výdej informací je rétorika, přičemž tato knížka má být rétorikou v kostce. Podle úvodního citátu Jonathana Swifta „Svět je tragédií pro toho, kdo cítí, a komedií pro toho, kdo myslí“ jedinou šancí nenechat se zdrtit a rozdrtit je myslet.

V jednotlivých kapitolkách, ze kterých jen namátkou jmenuji Zásady správné diskuse, Jak přesvědčit druhé v projevu nebo třeba Konkrétní řečnické triky se dozvídáme, jaké chyby děláme v projevu nebo při komunikaci, čemu se máme vyhnout, jak se zachovat při nátlaku druhé strany apod.

To je jedna ze zajímavých věcí, že řečnické triky je dobré znát a dokonce je nacvičovat. „V kritické situaci musíme ve svém životním zájmu reagovat naučeně, navykle.“ ( str. 11) Stejně tak bychom měli vědět, co je to protitrik nebo řečnické džudo. Naučit se odstraňovat zlozvyky a budovat sebejistotu. Jak? Dobrou přípravou, sebevzděláváním, vědomým tréninkem – podstupováním situací, ve kterých si nejsme příliš jisti. Co se stane, jestliže se ve slovním souboji setkají dva soupeři, kteří znají všechny triky? „Opravdu dobří a zkušení rétoři si brzy uvědomí, s kým mají tu čest – a začnou se normálně věnovat věcné podstatě problému. Najdou shodu. Nebo přiměřený kompromis.“ (str. 80)

Pro ty z vás, kteří by se chtěli zlepšit v umění komunikace, zdokonalit svůj mluvený projev, dokázat prosadit vhodnou formou svůj názor, je tato knížečka jako stvořená. Určitě se vyplatí mít ji po ruce a čas od času nebo v případě potřeby se vrátit k určitým kapitolám nebo jen jednotlivým radám. Kniha je zhuštěným návodem, prakticky žádná věta není zbytečná. Najdeme v ní plno konkrétních příkladů situací nebo věcí nám známých, což, jak zjistíme, je jeden z bodů „chrie“, tj. návodu či osnovy, jak přesvědčivě členit obsah projevu. Autorem je starověký řečník Aftonius a jeho chrie se používá dodnes téměř beze změny. Prvním bodem přesvědčivého projevu je téma a jeho rozvedení, dále argumenty a protiargumenty. Třetí část chrie se nazývá přirovnání a příklady. „Přirovnání vlastně převádějí neznámý vztah na známý. Umožňují nám přenést se do známého světa, tam situaci se znalostí vyřešit, vrátit se zpět a pomocí těchto znalostí zacelit trhliny ve světě neznámém.“ (str. 45) Čtvrtým bodem chrie jsou svědectví a závěr, přičemž jednou z forem svědectví může být citace někoho moudrého, jehož tvrzení nám pomůže dokázat, že nejsme se svým názorem sami. Autor se domnívá, že dlouhověkost chrie je svědectvím, že lidská psychika funguje na stále stejných principech.

David Gruber: Řečnické triky. Repronis, Ostrava 2001.

Pro srovnání připomínáme, jak si pomáháme při psaní argumentačního eseje v programu RWCT, tedy jak by asi vypadaly části naší chrie.

  1. Tvrzení (hypotéza, výrok, hlavní myšlenka)
  2. Důvody pro tvrzení
  3. Důkazy
  4. Společná východiska (skryté či sdílené obecnější přesvědčení, východisko)
  5. Protiargument (a jeho vyvrácení)
  6. Závěr s výhledem

Autorka je vysokoškolská učitelka

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz