Psaní v cizím jazyce

Andrea Rušarová

Psaním v cizím jazyce se zabývám už několik let. Zpočátku jako studentka němčiny a angličtiny na Ostravské univerzitě, teď čtvrtým rokem jako učitelka na Obchodní akademii v Šenově u Nového Jičína. Prvním impulsem pro mě bylo vyjádření mého učitele, když jsem navštěvovala kursy angličtiny ve Velké Británii. Několikrát během studia ocenil schopnost českých studentů konverzovat v cizím jazyce, ale zároveň podotkl, že jejich písemný projev je slabší a nedosahují úrovně studentů z jiných zemí. V té době to byl i můj velký problém. Přemýšlela jsem nad tím, čím je to způsobeno, a dospěla jsem ke zjištění, že v našem systému výuky cizích jazyků skutečně na psaní mnoho času nezbývá.

Pokud žáci v hodině cizího jazyka vedené tradiční formou výuky píší, tak většinou něco opisují, doplňují do cvičení, překládají nebo píší diktát. V hodině je velmi málo prostoru pro tuto aktivitu, většinou se nechává za domácí úkol, protože psaní v hodině zabírá příliš mnoho času, který potřebujeme pro jiné činnosti.

Na středních školách jsou to potom tzv. pololetní práce, které se podobají slohovým pracím v českém jazyce a měly by se psát dvakrát ročně. Jestliže studenti málo píší, dělají jim tyto práce velké obtíže a veškerou svou pozornost studenti soustředí na jazykovou stránku textu, protože tu my učitelé většinou hodnotíme. Obsahová stránka jde stranou, protože se bez jasně daných kriterií velmi těžko hodnotí a hodnocení je potom více či méně subjektivní.

Prvotní motivací, proč jsem začala s dílnami psaní ve svých třídách, byla snaha připravit dobře studenty na tyto pololetní práce. Dílny psaní zařazuji do výuky pravidelně každý měsíc. V úvodních dílnách psaní věnuji hodně prostoru tomu, abych žákům vysvětlila, jak efektivně psát. Snažím se je naučit používat při procesu psaní fází, ze kterých se sestává dílna psaní (příprava, hrubá verze, přepracování, korektury). V každé následující dílně se potom zaměřím na další problém, kterému věnuji více času (např. struktura textu – odstavce, úvod, závěr; jak vybrat hodnotné argumenty nebo informace; jak efektivně opravovat gramatické chyby). Důležité je, aby žáci věděli, co se na práci hodnotí, a popř. s nimi daná kriteria probrat. Já jsem si je s žáky stanovovala na jejich vlastním hotovém textu, aby si na něm mohli kriteria hodnocení vyzkoušet. Trochu problematický je volný výběr tématu. Na rozdíl od českého jazyka musím přemýšlet nad tím, zda mají žáci zvládnutou slovní zásobu, bez které by nemohli začít psát. Proto se většinou držím konverzačního okruhu, který právě probíráme.

Velmi se mi osvědčilo zařadit do každé hodiny aktivitu, při které žáci musí psát (volné psaní, myšlenkové mapy, písemné reflexe). Volné psaní je výborným prostředkem, jak naučit žáky myslet v cizím jazyce. Musím ale přiznat, že je pro ně velmi náročné. Přemýšlela jsem, jak jim tuto metodu ulehčit, a začala jsem volné psaní používat jako upevnění slovní zásoby – např. proberu slovní zásobu k tématu zdravý životní styl a další hodinu zadám volné psaní na téma: Žiji zdravě, když … . Toto zadání má dvě výhody, ukáže žákům, jak efektivně se naučili nová slovíčka, a zbaví je nepříjemného pocitu, že nedokázali nic smysluplného napsat. Důležité je pro ně uznání, i když zpočátku lze ocenit pouze zajímavé slovní spojení, popř. větu, ale pravidelným procvičováním této metody můžeme u žáků nalézt brzy i zajímavé myšlenky vyjádřené v cizím jazyce.

Uvádím zde příklad hodiny angličtiny ve druhém ročníku na téma zdravý životní styl, kterou jsem zmiňovala v předchozím odstavci. Této hodině předcházela práce se slovní zásobou k tomuto tématu, na kterou si každý vypracoval myšlenkovou mapu. Ještě bych chtěla doplnit, že studenti začali s angličtinou na střední škole. V té době za sebou měli zhruba dva roky výuky.

Healthy living

1. Piš 5 minut volné psaní na téma:

I feel well when …

Nezapomeň, že gramatika a jazyk nejsou důležité, máš psát celých 5 minut – všechny myšlenky, které tě napadnou.

Dej své volné psaní přečíst svému sousedovi, který v něm podtrhne tu nejlepší část.

2. Přečti si rozhovor Healthy living

Slovíčka a fráze najdeš pod textem, pokud přece jen ještě něčemu nerozumíš, zeptej se souseda nebo si běž do knihovny půjčit slovník.

Jakmile si myslíš, že jsi text pochopil(a) (ne přeložil(a) slovo od slova), začni zpracovávat zápis.

Do levé poloviny vypisuj z textu, co dělají George a Emily pro své zdraví, do pravé poloviny vepiš, co děláš ty.

Healthy living

George and Emily I

Porovnej si své zápisky se sousedem a doplň si, na co jsi zapomněl(a).

3. Slohová práce na téma: Do I live healthy?

Na závěr chci říct, že použitím metod RWCT se mi podařilo zvýšit studentům sebevědomí, že se skutečně v cizím jazyce dokáží vyjádřit k mnoha tématům a ztratili obavy z jazykové stránky písemnosti, která je dříve velmi svazovala. Uvědomuji si, že žáci mají ve svých pracích více gramatických chyb, ale myšlenkově jsou mnohem bohatší. Proto na závěr nezbývá než se zamyslet, co je vlastně cílem cizojazyčné výuky – schopnost vyjadřovat své myšlenky v cizím jazyce, nebo stoprocentní gramatická přesnost sdělení?

Příklady prací studentů:

Healthy living

The people should live healthy becouse they feel well and happy. They do something for their body and it enjoy them. They aren‘t tired and they keep the weight.

And what I do for my healthy? I do some exercises: press-ups, sit-ups and warm up. I ride a bike and I sometimes go running. I too play basketball or volleyball. And I like walking. I usually walk before I go to sleep. Then I eat a lot vegetables and fruit. I don‘t drink alkohol.

But I do many things which aren‘t healthy. I am often overworking and I sleep a little because I learn in the evening. Then I am often in stress. And I don‘t eat regullary, I eat chocolate and I drink a lot.

When I compare my kind of life I must say then I don‘t live healthy. I will try to make my way of living healthier. I will relax.

Do I live healthy?

Why should I live healthy? Because I feel well, when I live healthy. I am not tired, I keep my weight and because Iam happy. I think is good, when people want to live healthy. It‘s better than people must live healthy.

What do I for my health? I eat a lot vegetables and fruit, I ride a bicycle, I don‘t smoke, I don‘t drink alcohol and I walk with dog. I don‘t eat regulary, but I try.

Things, which I don‘t for my health are: I eat fatty foods, I don‘t eat regulary, for the time being, I watch TV, I sleep little and I eat very sweet foods.

I try live healthy, but I am not very succesful. I could more exercise and more sleep.

Autorka je učitelka cizích jazyků na Obchodní akademii.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosí
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Vᚠe-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz