Argumentativní esej na gymnáziu

Jitka Kmentová

Na letní škole kritického myšlení ve Zlenicích jsem se zúčastnila dílny Ondřeje Hausenblase, ve které jsme se učili psát argumentativní esej. Výsledky práce účastníků dílny jsme si mohli přečíst v minulých Kritických listech. Zkušenosti z dílny jsem přenesla do vyučování. Moji studenti se potřebují ve slohových hodinách učit to, co zúročí ve svém osobním i profesním životě. S chutí se pustili do vyhledávání témat, do diskusí, do vypracovávání myšlenkových map a do psaní vlastních textů. Bylo pro ně přínosné, že mohli promýšlet aktuální náměty, vyslechnout názory spolužáků a dlouhodobě se zabývat tématem, které si sami zvolili. Dva z výsledků několikatýdenní práce uvádím na důkaz, že i šestnáctiletým studentům se podařilo napsat dobré texty. Ondřeji Hausenblasovi děkuji za podnět k práci, svým studentům děkuji za zajímavé eseje.

Václav Štrupl: Legalizace měkkých drog

Legalizace měkkých drog může společnosti jen prospět. S legalizací velice úzce souvisí zdanění těchto drog; nové, jistě významné příjmy může stát využít na prospěšné aktivity. Podpora vzdělání a zakládání institucí, které pomáhají zajistit dětem a mládeži kvalitnější využití volného času, než jakým je bezcílné bloumání po sídlišti, může vést ke snížení počtu uživatelů těchto měkkých drog. Část peněz též může pomoci v boji s drogami tvrdými, které představují mnohem větší nebezpečí.

Názor, že legalizací měkkých drog se zvýší počet jejich uživatelů, je mylný. Z vlastních zkušeností vím, že kdo chce měkké drogy užívat, má k nim v dnešní době snadný přístup, že legalizace nemůže počet uživatelů změnit, natož pak zvýšit. Množství lidí užívajících měkké drogy se může paradoxně snížit. Podle známého rčení o zakázaném ovoci dnešní společnost skutečně funguje. Když budou měkké drogy postaveny do rámce zákona, přestanou být pro určitou skupinu uživatelů přitažlivé. Tito, pocházející mnohdy z velmi pochybných sociálních podmínek, přestanou být mezi kamarády tak uznávaní za to, že dělají něco protizákonného.

V dnešní době se velice často můžeme setkat s názorem, že užívání lehkých drog vede později k experimentování a přechodu na drogy tvrdé. Toto je však omyl, vzniklý pouhou nevědomostí lidí. Mísí totiž do sebe dělení drog na tvrdé a měkké (podle účinku) a rozdělení na legální a nelegální (podle zákonů konkrétního státu). Například alkohol patří svými účinky jednoznačně mezi drogy tvrdé, ale je v naší evropské kultuře dlouhodobě zažitý, a proto ho společnost toleruje. Navíc daňové příjmy z prodeje alkoholu jsou rozhodně nezanedbatelné. Vždyť lidé, kteří stále brojí proti marihuaně, si často ničí alkoholem a cigaretami zdraví mnohem víc. Dát si jednu marihuanovou cigaretu týdně má prokazatelně menší zdravotní dopady než vykouřit deset tabákových cigaret denně. A aktivní kuřáci jich kouří většinou několikanásobně víc.

Myslím, že akt legalizace měkkých drog by se neměl odkládat. Stát získá nový zdroj příjmů, přehled o trhu s těmito látkami a na počet uživatelů to jistě negativně nezapůsobí. Legalizace, ve spojení s příslušnými omezeními a tvrdými postihy při jejich porušení, může společnosti jen prospět.

Autor je student sexty A Gymnázia Opatov v Praze 4

Jiří Bartoň: Má cenu učit se?

Studenti, učte se! Má to své výhody a kladné stránky. Pomineme-li uspokojení vlastní ctižádosti, jde také o uspokojené ctižádosti rodičů, kteří potřebují mít pocit, že jejich dítě je chytré a že to někam dotáhne. Takto uspokojení rodičové jsou pak v lecčems povolnější a snadno přehlédnou některé věci, kvůli kterým by se jinak vztekali. „Jenom když se to naše dítě učí.“ Zakrátko také nabudou přesvědčení, že je třeba pilného studenta nějak odměňovat, a tak mu sami vnucují různé dary a přesvědčují ho, že zrovna tohle by se mu hodilo.

Spokojení rodičové se také příliš nešťourají v soukromých záležitostech svého dítěte, takže to pak má mnohem větší volnost a není tak kontrolováno, což také není k zahození.

Důkazy mohu poskytnout ze své vlastní zkušenosti. Když jsem dříve nosil domů nepříliš uspokojivé výsledky své práce, neustále jsem byl dotazován, co z oné písemky dostala ta „chytrá děvčátka“ z řady u dveří a proč jsem já nedostal to samé co ona. Od té doby, co jsem se začal školou zabývat trochu více, už mě rodiče nechávají na pokoji, protože nabyli přesvědčení, že jsem zodpovědný a nepotřebuji dozor.

Náhle jsem také dostal několik hodnotných věcných ocenění. V zimě jsem obdržel nový lyžařský komplet a v létě mi bylo vsugerováno, že potřebuji nové kolo.

Intenzivnější studium má ještě i jiná plus. Je jasné, že čím více toho umíte, tím větší máte šanci získat dobré zaměstnání nebo dostat se na vysokou školu, třeba někam do ciziny. Obě dvě varianty ústí v to, že vyděláte hodně peněz a můžete si splnit své sny. I přísloví praví: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“

Učení má však i svá negativa. Čas, který na učení spotřebujete, nemůžete využít na provozování svých koníčků apod. Veškeré úsilí směřující k dobrým výsledkům se dá také lehce zmařit tím, že se třeba jednou nestihnete připravit nebo nemáte svůj den a písemka nedopadne dobře. Výpadek se pak musí těžce dohánět a to člověku na náladě nepřidá. Všechny útrapy s učením spojené jsou však plně kompenzovány bezproblémovým vystudováním, dobrými vztahy v rodině a i v kolektivu a hlavně příznivými vyhlídkami do budoucnosti, kdy si všechen proučený čas vynahradíte.

Já tvrdím: „Učení je často mučení, ale nese sladké ovoce.“

Autor je student sexty A Gymnázia Opatov v Praze

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz