Úvodník

Ondřej Hausenblas

Milí profesionálové,

možná se divíte, jak Vás jako čtenáře oslovuji. Pokusím se Vás přesvědčit, že je prospěšné být i cítit se profesionálem.

Po Letní škole Kritického myšlení nacházíte v KL více než jindy texty, obrázky nebo různé zmínky, kterým není snadné porozumět, pokud jste na letní škole sami nebyli.

Obdobný problém může mít čtenář, který neprošel základním kursem RWCT. Některé výrazy v KL jsou mu úplně cizí (např. „třífázový rámec učení“), některé pro něho znamenají cosi docela jiného („kriticky myslet“), další slyšel, ale nepoužívá („evokace“).

Asi to znáte - když chcete ve škole říct, co jste načerpali v kursu RWCT, bedlivě se snažíte neodradit kolegy(ně) tím, že vám neporozumějí, že jim budete připadat jako přívrženec nějaké šílené sekty nebo jako nesnesitelný snílek.

Občas někdo neproškolený opravdu o RWCT mluví jako o sektě, o elitě, která se vyvyšuje nad jiné. Někteří tak možná mluví proto, že mají strach z novot, a snaží se novotáře jaksi odtlačit do okruhu nenormálních lidí. Ale větší nebezpečí je v nás samotných.

Je celkem přirozené, že si člověk připadá lepší než jiní proto, že umí něco, co druzí neumějí, nebo že rozumí něčemu, co je pro druhé nevysvětlitelný problém. Jenomže takovému pocitu a nadřazenému jednání je třeba se ubránit. Je určitě milé, když si rozumíme my, kteří jsme prošli stejným tréninkem, a bývá obtížné se domluvit s těmi, kteří jím neprošli. Ale posláním RWCT není, aby si zasvěcenci lebedili ve své radosti. Naopak: Kvalitní výuku máme stále hledat, pochybovat o ní a argumentovat pro ni a při tom pomáhat žákům, aby si našli, v čem jsou dobří a rozvíjeli to, a umožňovat kolegům, aby se zajímali o to, co dětem pomáhá.

Jak se ubránit nařčením i svodům „elitářství“? Naštěstí máme po ruce ještě jiné slovo a jiný pojem: profesionálové. Pokud se ten, kdo se něčemu novému a účinnému naučil, bude považovat za profesionála, nemusí se považovat za nadřazeného, a ostatní ho nemusejí považovat za pyšného.

K profesionálům jsme zvyklí a ochotní si jít pro radu, pro pomoc, dát jim zakázku. Kromě toho profesionálem není člověk jednou provždy - musí o svou profesionalitu stále dál pečovat, aby nezaostal za vývojem a nestal se zase laikem. Snažme se být i vystupovat jako profesionálové ve vzdělávání. Na rozdíl třeba od prodejců vozů Audi nesloužíme omezenému okruhu zájemců, ale všem: nové děti stále přicházejí, v demokracii se vzdělávají všichni. My profesionálové nejsme cech, který se brání konkurenci, ale servis, do jehož řad mohou vstupovat noví a noví dobrovolníci.

Věřím, že se Vám bude v tomto školním roce dařit být profesionály.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz