Úvodník

Kateřina Kubešová

Vážení čtenáři,

na otázku: „Co nového?“ můžeme odpovědět: „Vše při novém. Stále se něco děje.“ To, jak se program Čtením a psaním ke kritickému myšlení rozvinul a rozvíjí v České republice od roku 1997, jste mnozí mohli vidět na dynamické a pestré Slavnosti Kritického myšlení v lednu v divadle Na prádle. Tam jsme se sešli s učiteli, lektory, studenty, spolupracujícími organizacemi a příznivci, abychom oslavili pět let existence.

Na kurzech Kritického myšlení často zaznívá otázka, zda takovým způsobem mohou pracovat také malé děti v 1., 2. třídě. Texty Blanky Staňkové jsou určitě pádným argumentem, že ano. Naučíme-li děti pojmenovat problém, hledat řešení, stát si za svým názorem, nevyrostou z nich šedí a nejistí jedinci, ale zajímavé a sebejisté osobnosti.

Letošní školní rok ještě neskončil, my vám však již teď přinášíme nabídku, co dělat o prázdninách či po nich (letní školy, podzimní kurzy). Hana Košťálová na následující straně vyzývá k vaší certifikaci učitelské a lektorské. Já připojuji výzvu vám, čtenářům. Jak jsme již v předchozích číslech informovali, grant, který umožňuje vydávání Kritických listů, končí v letošním roce číslem 8. Chceteli, abyste nadále dostávali informace o tom, co se děje, inspiraci v podobě lekcí a statí, staňte se členy Nabídkové a informační sítě RWCT KM (přihláška a podmínky na www.kritickemysleni.cz).

A myšlenka na závěr: čemu věnujete pozornost, to narůstá. A tak zastavte se na chvíli a uvědomte si, čemu chcete věnovat svůj čas a energii. Ať vám to přináší radost a sílu.

Světlé jaro,
Kateřina Kubešová

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz