Z mého života: Poslechově prožitková dílna

Zdeněk Rakušan

Následující dílna byla realizována v listopadu 2000 v rámci „LEPORELA” – cyklu interaktivních pořadů při Klubu Hudební mládeže v Liberci a oddělení pro děti a mládež Státní vědecké knihovny v Liberci. Záměrem autorů této dílny bylo přiblížit jejím účastníkům jedno z klíčových děl Bedřicha Smetany, smyčcový kvartet č. 1 „Z mého života”, a to způsobem, který by jim zprostředkoval co nejhlubší osobní prožitek z poslechu této skladby.

Cílová skupina: studenti různých typů středních škol

Výchovně vzdělávací cíle: poskytnutí konkrétní poslechové zkušenosti; rozvoj hudebního cítění a posluchačských dovedností; zprostředkování silného citového prožitku z poslechu jako motivace k vlastnímu objevování umělecké hudby.

Program dílny:

  1. Individuální práce: vytvoř koncepci své vlastní čtyřvěté skladby „Z mého života”. Napiš stručně program jednotlivých vět; možno též výtvarně znázornit – co je komu bližší. Kdo chce, může sdělit ostatním.
  2. Práce ve dvojicích: vyhledej v encyklopediích (byli jsme v knihovně) všechny podstatné momenty Smetanova života, které se mohly objevit v programu jeho skladby „Z mého života”. Společné zhodnocení v celé skupině.
  3. Komentovaný poslech jednotlivých vět skladby. Vedoucí dílny podá před poslechem každé věty stručný výklad. Účastníci si individuálně činí poznámky:
    1. co mě během poslechu zaujalo, na kterých místech jsem se do poslechu nejvíc ponořil, čím mě poslech obohatil apod.,
    2. nápady na co možná nejvýstižnější jednoslovnou charakteristiku každé jednotlivé věty.
  4. Společná reflexe poslechu na základě poznámek a posléze reflexe celé dílny.

Autor je studentem učitelství na PdF UP v Olomouci.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz