Projekt EQUAL, Člověk v tísni

Hana Košťálová

Člověk v tísni pořádal v právě končícím školním roce projekt interkulturní výchovy Varianty (více na str. 27). Projekt měl tři vzdělávací sekce, a to pro základní, střední a vysoké školy. V každé sekci pracovala skupina učitelů na tom, jak realizovat interkulturní výchovu a vzdělávání na tom kterém stupni vzdělávacího systému. Na tento projekt by měla navázat dlouhodobější (tříletá) práce v projektu EQUAL, jehož cílem je skrze překonání rasismu a xenofobie přispět k lepší zaměstnatelnosti minoritních skupin.

Podle plánu, který zatím není definitivní, bude zase těžiště práce v projektu spočívat ve vzdělávání učitelů, ale také ve vývoji. Např. by měly vzniknout standardy školy, která nediskriminuje, neponižuje, nepreferuje jedny na úkor druhých. Tyto standardy by měly sloužit jako nástroj analýzy (podklad pro sebeevaluaci) pro školy, které chtějí dávat rovné příležitosti všem a vychovávat děti k respektu k odlišnosti a k tomu, jak žít ve společnosti, která je kulturně velmi nehomogenní. Stejně tak by měly být formulovány kompetence učitele v multikulturní škole. V průběhu práce v seminářích vzniknou také ukázkové lekce k multikulturní výchově, které budou sebrány do antologie spolu se zajímavými a inspirativními texty.

Kritické myšlení se stalo oficiálním partnerem Člověka v tísni v projektu EQUAL v oblasti vysokých a základních škol. Pokud byste měli zájem o bližší informace, obraťte se na Hanu Košťálovou (e-mail: hana.kostalova@ecn.cz)

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz