Co je to CEP a proč by mohl být zajímavý pro příznivce programu RWCT?

Radmila Slabáková - Civic Education Project

(Projekt výchovou k občanství) i RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) fungují jako nezávislé mezinárodní organizace. Oba programy vycházejí z přesvědčení, že demokratická společnost vyžaduje kriticky myslící a informované osobnosti. Oba si kladou za cíl podporovat rozvoj vzdělání, RWCT především formou praktických kurzů pro učitele všech stupňů škol, CEP v oblasti vysokého a odborného školství. Oba se uplatnily jako jedny z prvních v českém, resp. československém prostředí a v současnosti tvoří širokou síť zahrnující země střední a východní Evropy, k nimž se postupně přidává i Asie. CEP je starší – v roce 1991 (tedy o 6 let dříve než projekt RWCT) byl zahájen Visiting Lecturer Program, jehož cílem bylo vysílat zahraniční lektory do zemí střední a východní Evropy, kteří zde měli pomáhat s reformou vysokého školství v oborech jako politologie, ekonomie, evropská studia, historie, lidská práva, mezinárodní vztahy, právo, politické vědy, sociologie apod. Od roku 1994 pak přibyl Eastern Scholar Program (od roku 2001 Local Faculty Fellow Program), jehož hlavní misí se stalo zabránit „odlivu mozků“ podporou mladých asistentů ze zemí střední a východní Evropy, kteří získali vzdělání a titul na zahraničních univerzitách a kteří se rozhodli i přes nevýhodné finanční a profesní podmínky působit na univerzitách domácích.

Programy CEP poskytovaly cílenou podporu zaměřenou na jednotlivce ve formě stipendia, finančního obnosu na nákup odborné literatury pro katedrovou nebo univerzitní knihovnu a finanční podpory na kopírování materiálů určených pro výuku. V posledních letech se programu CEP Česká a Slovenská republika účastnilo 10 - 15 členů; účastníkem programu je možné být nejdéle dva roky. Neocenitelný přínos však představovala možnost účastnit se celé řady akademických, odborných a společenských aktivit jak v rámci CEP domácího, tak v rámci široké sítě víc než 200 CEP Fellows. Podobně jako program RWCT (činný ve více než 26 zemích) funguje CEP v současnosti ve 23 zemích střední a východní Evropy i Asie a vytváří tak rozvinutou informační databázi umožňující vzájemnou participaci na mezinárodních konferencích, odborných kolokviích či výměnné přednáškové činnosti jak účastníků programu, tak jejich studentů.

V tomto akademickém roce 2001 - 2002 byl v České a Slovenské republice zahájem PhD Studies Support Program, jehož hlavním cílem je poskytnout individuální podporu interním doktorandům. A právě tento program se svým pedagogickým a odborným zaměřením nejvíce podobá RWCT. Jeho náplní je organizovat workshopy, kde doktorandy seznamují jak s metodami a technikami výuky, tak s možnostmi postupu při své odborné práci. Školiteli jsou nejčastěji právě účastníci CEPu. Tento model – soustředění se na metodologii výuky, dovednosti učitele, výměnu zkušeností s ostatními kolegy, snaha zlepšit obsahy kurzů a způsob jejich vedení, včetně sylabů, evaluace, hodnocení, snaha rozvíjet kritické a analytické dovednosti – se stal hlavní náplní Faculty Development Programu (FDP), který od akademického roku 2002 - 2003, spolu s programem Network Development (NDP), nahradí ve střední Evropě Visiting Lecturer Program a Local Faculty Fellow Program. Zatímco v centru pozornosti FDP bude i nadále nejmladší generace odborníků v sociálních vědách, NDP se soustředí především na budování sítí zkušenějších odborníků, spojených buď oborem nebo předmětem zájmu.

Oba nové programy CEP jsou zatím v počátcích, ale už teď je jasné, že vzájemné spolupráci mezi CEP a RWCT nic nebrání, ba naopak, ze samé podstaty jejich činnosti a cíle je jejich spolupráce víc než žádoucí.

Autorka je učitelkou na katedře historie FF UP v Olomouci.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz