K životu na zámku mám (ne)jednu poznámku

Zpráva o letní škole Kritického myšlení v zámku Zahrádky v srpnu 2001

Kateřina Kubešová

Již potřetí se letos konala letní škola KM, která jako každoročně soustředí na jedno místo (letos Zahrádky u České Lípy) a v jeden čas (první srpnový týden) přes čtyřicet učitelů, studentů a dalších vzdělavatelů, kteří povětšinou prošli základním kurzem RWCT a žádají si více. Tento týdenní kurz je pojímán jako pokračující kurz, jenž má nabídnout zájemcům nejen nové techniky, ale především dostatek nových postupů, témat a v neposlední řadě i nepřerušovaného času pro koncepční změny.

Symbolem této letní školy se staly během krátké chvíle barevné papírové klobouky. Jejich barvy (bílá, žlutá, červená, zelená, černá a modrá) pomáhaly odlišit jednotlivé typy myšlení, jak je vymezil myslitel a vědec-praktik Eward de Bono ve své knize Šest klobouků aneb Jak myslet. K myšlence použít je jako „leitmotiv“ letošní LŠ nás inspirovaly naše kolegyně z RWCT v Estonsku. Klobouky, které jsme si v úvodní dílně „vyzkoušeli“ na modelovém příkladu, nás během celého týden provázely nejen pestrobarevnou přítomností, ale každý večer byly nástrojem zpětné vazby (o kloboucích se dozvíte více na Veletrhu KM a v dalších číslech KL).

Abychom se naučili více pracovat s cíli, pokusili jsem se každý sám stanovit si konkrétní cíle pro tuto LŠ. Snažili jsme se, aby naše cíle byly nejenom dosažitelné, ale také měřitelné. Proto si každý vyvinul způsob měření, zaznamenávání. Všechny zveřejnitelné cíle byly stále vystaveny, takže jsme se nejen mohli inspirovat cíli svých kolegů/kolegyň, ale také vidět, jak jsou cíle naplňovány.

S osobními cíli byla spjata práce s Obecnými cíli Rámcového vzdělávacího programu  RVP (www.msmt.cz). Tomuto tématu jsme se věnovali během týdne několikrát – pročítali jsme dokument, zamýšleli se nad našimi požadavky na celostátní, státem stanovený rámcový vzdělávací program a především jsme ve skupinkách vytvářeli tzv. vodítka, která by nám měla ulehčit práci s obecně formulovanými cíli. Tato vodítka jsme formulovali dosti konkrétně, aby nám byla opravdu nápomocná.

V závěru týdne jsme se na cíle RVP a naše vodítka podívali s pomocí mezinárodních standardů pro „vynikajícího učitele RWCT“. Tyto učitelské standardy, jež jsou zaměřeny na dovednosti, způsob chování a postoje učitele/lky, mají pomoci sjednotit požadavky na výuku, zvýšit a udržet kvalitu učení. Práce s cíli, standardy a vodítky vyvrcholila na konci týdne v sepsání plánu osobního profesního rozvoje.

Pro řadu z nás byla užitečná dílna Evokace, která nám pomohla přesněji definovat smysl a principy této fáze v třífázovém modelu učení. Během večera jsme také vytvořili řadu příkladů dobré evokace. Reflexe této dílny proběhla pomocí nové metody diamant:

Téma

____

Co to dělá?

____ ____

Jaké to je?

____ ____ ____

Výraz, slogan

____ ____ ____ ____

Jaké to je ? (pohled z druhé strany, opozitum)

____ ____ ____

Co to dělá ? (pohled z druhé strany, opozitum)

____ ____

Protiklad / druhá strana téže věci

____

Evokace
Otevírá Provokuje
Inspirující krátká nečekaná
Odvede mé myšlenky jinam
Nebezpečná hluboká dráždivá
Prolétne nedopadne
Šíp

Evokace
Provokuje vynořuje
Dobrodružná nutná povzbuzující
Vede nás po cestě
Dlouhá zbytečná vyčerpávající
Zdržuje nebaví
Složitost

Žárovka (evokace)
Ozařuje osvětluje
Asociační burcující vyzývající
Světlo ukazuje nové obzory.
Nebezpečný matoucí zavádějící
Vypadává zlobí
Proud

Evokace
Vyvolává objevuje
Podpůrná lákavá napínavá
Evokace otevírá naši hlavu
Zavádějící jalová míjející
Znejisťuje vyčerpává
Klíč

Důležité (a skrytě náročné) téma Pracovní listy nabídli v celodenní dílně začínající lektoři KM (a mladí rodiče přítomného, téměř chodícího Antonína) Markéta a Nikola Křístkovi. Ti jistě o tomto tématu v dohledné době napíší do KL!

Díky dílně Mirka Marady (a našemu nasazení) jsme se dozvěděli ledacos o českolipském kraji, s Lenkou Vnoučkovou jsme objevili Harryho Pottera ve školních lavicích, Vlaďka Strculová a Monika Rochová nás přesvědčily, že i s malými dětmi lze „kriticky“ myslet.

Letní zámek otevřel své brány i lektorům mimo řady RWCT. Mohli jsme kriticky a s radostí číst v novinách s Tomášem Feřtekem, testovat se Kalibrem s Davidem Součkem, procházet strukturovaně dramatem s Václa-vem Šnebergerem a jako již minulý rok naslouchat příběhům a písním v podání Přemysla Ruta.

Řada z nás si také vzpomene na LŠ školu při pohledu do šatníku, ze kterého vykukuje triko s rozličnými batikovanými ornamenty (díky, Jano Feřteková!). Druhou relaxační (chřestící) aktivitu provozovala Nina Rutová, která obětavě s mikrofonem zaznamenávala LŠ na minidisk a následně hromady záznamů sestříhala v hodinou reportáž (odvysílána v sobotu 22. 9. 2001 na stanici Praha).

Jako každoročně byla navázána řada spoluprací i přátelství. Těší nás, když vidíme, jak mnozí z nás dotáhli nápady z minulého léta do zdárného konce i kolik nápadů se během letošního srpnového týdne zrodilo. Rádi o nich podáme v Kritických listech zprávu!

Autorka je lektorkou KM a redaktorkou KL.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz