Úvodník

Kateřina Kubešová

Milí čtenáři.

Vrátíme-li se do minulého podzimu, kdy vyšly první Kritické listy, tehdy ještě jako občasník, můžeme vidět, jakou cestu časopis ušel, a s ním také program RWCT v České republice. Některé věci se změnily, některé ne.

Stejně jako jsou pravidelně vypisovány kurzy KM, jsou trvalou součástí časopisu rubriky Lekce a Stati. Mezi statěmi se během tohoto roku trvale „usadily“ překlady z mezinárodního časopisu Thinking Classroom. Texty českého původu často reagují na aktuální situaci v programu i ve vzdělávací politice naší země. Oddíl Lekce se stále rozrůstá, co do počtu přípěvků i přispěvatelů, a zůstává příjemně česko-slovenským. A protože „nikdy nejsi sám“, vznikla nová rubrika Co se děje jinde, která přináší informace o zajímavých projektech jiných organizací.

Je potěšující, že časopis začíná být vnímán nejen jako informační zpravodaj, co se událo a co se chystá, ale stal se také otevřeným prostorem pro publikování původní tvorby vyvěrající nejen z učitelských zkušeností (fejetony, úvahy, záznamy z četby, recenze).

Při pohledu na první číslo II. ročníku Kritických listů nemusíte spatřit nápadnou změnu. Je to stále časopis podporující vzdělavatele, především absolventy programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, v jejich konání. Z mého pohledu editorky je tu však změna „skrytá“. A to v podobě různorodosti příspěvků, které ukazují na bohatost, sílu a stálý vývoj této profesní skupiny, a rozšiřujícího se okruhu autorů, jenž je znakem zájmu a přijetí časopisu.

Přeji nám dobré psaní, čtení, myšlení – a především Bytí!

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz