Našim čtenářům

Kateřina Kubešová

Z různých stran se dozvídáme o užitečnosti Kritických listů. Těší nás, že časopis nejen rádi čtete, ale i do něj začínáte psát – stačí například jen letmý pohled na autory příspěvků tohoto čísla. Naší snahou je vás nejen informovat, co se událo, co se chystá, ale také nabídnout prostor k diskusi, k sdílení vašich zkušeností učitelských, lektorských apod.

Vydávání našeho poměrně rozsáhlého časopisu KL a jeho bezplatné rozesílaní je možné jen díky grantu Open Society Institute, New York, a Open Society Fund Praha. Finanční podporu máme přislíbenou také na rok 2002. Ale…

Ano, pokračování Kritických listů bude záviset na vás – odběratelích. K tomu, aby časopis mohl vycházet v obdobném nákladu, rozsahu a kvalitě je nutné mít odběratelů nejméně 500, z nichž každý zaplatí za 4 čísla časopisu 400,- Kč (tato suma zahrnuje především náklady na tisk a distribuci, ne tak na přípravu). Odběrateli se můžete nejjednodušeji stát tím, že sepřihlásíte do nabídkové a informační sítě programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (viz informace na této straně a přihláška na str. 43)

V případě, že nebudou dostatečné finance na vydávání KL, můžeme se pokusit hledat jiné cesty (vydávání KL na CD, umisťování textů na www.kritickemysleni.cz, transformace v občasnou přílohu nějakého pedagogic-kého časopisu), nebo vydávání ukončit.

Doufáme, že společně najdeme během příštího roku vyhovující řešení.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz