Metoda literárních kroužků se studentům líbí

Jitka Kmentová

Metody RWCT využívám ve výuce českého jazyka a literatury na gymnáziu s úspěchem, mezi naše nejoblíbenější patří tzv. literární kroužky. Studenti jsou rozděleni do skupin asi po pěti šesti členech, společně se zabývají stejným textem; každý z účastníků diskuse zastává určitou roli, jejíž charakteristiku předkládá učitel.

Nahlédněme do jedné takové vyučovací hodiny ve 4. ročníku gymnázia. Zabývali jsme se povídkou Gabriela Garcíi Márqueze Světlo je jako voda (in Márquez, G. G.: Dvanáct povídek o poutnících, Hynek, Praha 2000, s.179 - 184). 

Cíl: 

  1. Učit se pozorněji vnímat literární text, zamyslet se nad obsahem i uměleckými prostředky a jazykem literárního díla
  2. Rozvíjet vyjadřovací schopnosti studentů - písemný i mluvený projev
  3. Rozvíjet schopnost účastnit se diskuse
  4. Oživit starší znalosti z hodin literatury - jistá forma opakování
  5. Rozvíjet schopnost formulovat vlastní myšlenky a pocity
  6. Uvědomit si některé literární historické souvislovsti
  7. Poskytnout základní informace o magickém realismu

Postup

Fáze evokace:

1. Asociace ke slovu světlo

Fáze uvědomění si významu 

2. Tiché čtení povídky

K vánocům chlapci rodiče poprosili znovu o veslici.

„Budiž,“ řekl tatínek, koupíme vám ji, až se vrátíme do Cartageny.“

Devítiletý Totó a sedmiletý Joel však byli rozhodnější, než se jejich rodiče domnívali.

„To ne,“ řekli dvojhlasně. „Potřebujeme ji teď a tady.“(…)

A. Rozdělení rolí

- studenti si volili z nabídky rolí a jejich charakteristiky

- každý seznámil ostatní s tím, proč si konkrétní roli zvolil

Hledač citátů
Vyberte jeden až dva úryvky, které jsou v příběhu zvlášť důležité nebo pro vás významné. Počítejte s tím, že úryvky přečtete ostatním a svůj výběr objasníte.

Jazykový odborník
Vaším úkolem je vybrat v textu 3 zajímavá, důležitá, nejasná nebo neobvyklá slova nebo slovní spojení. Až dostanete slovo, ostatní seznámíte s výběrem a pokusíte se je upozornit na významnost právě těchto slov nebo slovních spojení.

Novinář
Napište krátkou novinovou zprávu o událostech, které popisuje povídka.

Spisovatel
Napište dialog, který mohl proběhnou mezi bratry těsně před katastrofou.

Realistický umělec
Napište, jak by asi hodnotil obsah povídky realista, samozřejmě z úhlu pohledu uměleckého směru, který vyznává.

Literární vědec
Zamyslete se nad úryvkem a pokuste se najít souvislosti mezi naší povídkou a postupy uměleckých směrů, o kterých jsme se již učili. Připomínají vám některé pasáže povídky motivy, umělecké postupy či vidění světa typické pro určitý umělecký směr?

Samostatná práce - promyšlení odpovědí, popř. jejich zápis

3. Postupné výpovědi účastníků debaty

4. Pokusit se pojmenovat umělecký směr, ke kterému bývá Márquez zařazován.

Pokuste se vymyslet, jak se asi jmenoval umělecký směr, ke kterému bývá přiřazován G. G. Márquez. Co je asi typické pro Márquezův styl?

Fáze reflexe:

1. Setkali jste se už někdy s nějakou takovou podobnou povídkou?

2. Odpovědět na 3 otázky:
a) Co jsem se v této hodině dozvěděl o literatuře?
b) Co jsem se dozvěděl o sobě?
c) Co jsem se dozvěděl o jiných lidech (o členech naší skupinky)?

Každý nejprve napíše, pak jednu odpověď vybere a přečte ostatním.

PS : Přeji vám, aby se vám povídka i práce se studenty líbila!

Autorka je učitelkou na gymnáziu v Praze.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz