Kocka

Jana Palenčárová

Stratégia, ktorá pobáda žiaka k premýšžaniu o danej téme, k vytvoreniu a vyjadreniu vlastného postoja k nej, sa nazýva kocka (Steeleová – Meredith – Temple, 1999, s. 39 – 41). Využíva sa pri tom kocka, ktorá má na každej strane jednu inštrukciu usmerňujúcu myšlienkové operácie, komunikáciu verbálnu i neverbálnu, v ústnej či písomnej podobe.

Inštrukcie: opíš, porovnaj, asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj za alebo proti. Je potrebné dodržať poradie inštrukcií (strany označíme číslami, bodkami, inými symbolmi), pretože čiastkové myšlienkové operácie nasledujú za sebou približne v takom poradí, ako úrovne Bloomovej taxonómie vzdelávacích ciežov (Turek, 1998, s. 36). Kocka nás teda nenápadne vedie od menej ku viac komplexnému mysleniu. Žiakom mladšieho školského veku inštrukcie (pre nich neznáme slová – „asociuj“, „aplikuj“...) skonkretizujeme do zrozumi-težných a jasných otázok.

PRIEBEH: 

 1. Učitež zadá tému a nabáda žiakov k premýšžaniu o nej z pohžadu jednotlivých inštrukcií. (Medzi vytvorenými skupinami žiakov môže putovať jedna kocka, alebo bude mať každá skupina svoju.)
 2. Skupinová diskusia, výmena a dopĺňanie vedomostí.
 3. Individuálna písomná práca na danú tému.

FÁZA: všetky – evokácia, uvedomenie si významu, reflexia.

FORMA: skupinová a individuálna.

POUŽITIE:

Pokiaž sa rozhodneme nepracovať s uvedenými inštrukciami, dá sa kocka využiť aj inak. Napríklad pri opakovaní jazykového učiva (predponové odvodeniny, vybrané slová), pri charakteristike postáv z literárneho textu apod. Napokon, záleží len na fantázii učiteža, ako kocku použije.

Pomocou „kocky“ sme sa dotkli zaujímavej, nevšednej, no nanajvýš aktuálnej témy drog, pomohla nám pri práci s frazeologickými jednotkami, pričom ústrednou témou boli zvieratká, netradičnými dokázala urobiť aj také klasické témy, akými sú ročné obdobia či priatežstvo.

Téma: DROGY

Ročník: prima osemročného gymnázia

 1. OPÍŠ - Čo myslíte, ako vyzerajú drogy?
 2. POROVNAJ - Porovnajme ich a zostavme rebríček škodlivosti.
 3. ASOCIUJ - Čo ti napadne, keď poviem droga?
 4. ANALYZUJ - Prečo žudia siahajú po drogách? Z čoho sú vyrobené?
 5. APLIKUJ - Ako sa dajú drogy využiť?
 6. ARGUMENTUJ - Napíšme list droge
  - ako kamarátke (obhajoba drogy)
  - ako nepriatežovi (z čoho drogy obviňuješ).

Milá droga,

si dar na povzbudenie zlej nálady. Už sa teším na pocit, keď mi budeš prúdiť v ruke. Neviem sa dočkať!! Počul som o Tebe veža zlých aj krásnych vecí, ale ja verím iba tým krásnym. Otepžuje ma pocit, keď o Tebe píšem. Dúfam, že Ťa nikdy nestratím.

Ivan Olenišák

Droga,

chcem Ti napísať, že Ťa nemám rada. Prečo sa žuďom miešaš do života a robíš im zle? Prečo máš bielu farbu? Biela je farba nevinnosti, a Ty si taká zlá!!!!! Kvôli Tebe žudia porušujú zákon, robíš nás nešťastnými! Strať sa zo sveta!

Zuzana Milčáková

(Túto pre mladších žiakov netradičnú tému si vyžiadal vežký ohlas na divadelné predstavenie NARKONAUTI v podaní žiakov základnej umeleckej školy, námetom ktorého bola básnická zbierka Adrijana Turana Malá požičovňa klavírov.) 

Téma: ZVIERATKÁ A MY

Ročník: štvrtý

 1. OPÍŠ - Ako vyzerá tvoje zvieratko? Ako sa volá?
 2. POROVNAJ - Nájdi podobnosť medzi sebou a svojím zvieratkom (vlastnosti).
 3. ASOCIUJ - Charakterizujme žudí podža zvieracích vlastností (prirovnania).
 4. ANALYZUJ - Vysvetli význam slovných spojení.
 5. APLIKUJ - Dialogizácia – vymysli situáciu, v ktorej by si niektoré slovné spojenie vhodne použil.
 6. ARGUMENTUJ - Akým zvieratkom by si chcel byť a akým nie? Prečo? Napíš niečo pekné o svojom zvieratku. 

– Chcela by som byť húsenicou, lebo keď vyrastie, bude z nej krásny motýž.

– Nechcel by som byť zajacom, lebo by na mne robili pokusy.

– Chcel by som byť pes, lebo je to jedno z mála zvierat, ku ktorému sa žudia správajú pekne a priatežsky.

Nechcel by som byť mravcom, lebo by ma skoro zašliapli a zbúrali by mi dom.

Príbeh o mojom škrečkovi.

Keď mi zomrel škrečok Alf, kúpili mi rodičia iného – Filipa. Mali sme ho u babky v akváriu. Filip stále šantil. O niekožko týždňov tuho zaspal. Všetci sme si mysleli, že zdochol. Babka ho išla zahrabať do zeme v záhrade. Bol som vežmi smutný, tak ako pri Alfovi, a znova som vežmi plakal. Na druhý deň išla babka do záhrady nakopať zemiaky. Bolo leto. Ako tak kope, kope, čo nevidí. Po záhrade behalo biele zvieratko podobné myši. Babka ma ihneď zavolala. Nemýlili sme sa. Bol to Filip. Naháňali sme ho. Keď sme ho chytili, dali sme ho naspäť do akvária. Bol som vežmi, vežmi šťastný. Bol to najkrajší deň v mojom živote. Asi po troch mesiacoch Filip naozaj zomrel. Nebolo mi až tak smutno, ako mi bolo predtým. Zažili sme spolu veža pekných príhod a veža zábavy.

Peter Hudák

Autorka je učitelkou na PdF Prešovské univerzity. E-mail: palip@ke.telecom.sk

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz