Karel IV.

Karel IV. – hodina vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ 

Eva Kašparová

Cíl: podívat se na život panovníka a krále z různých úhlů pohledu a přiblížit si tak učivo vlastivědy

V úvodu hodiny děti pouze věděly, že Janu Lucemburskému a Elišce Přemyslovně  se narodil syn, kterému dali jméno Václav (děti sice znaly jméno Karel IV. již ze společné návštěvy Prahy, ale zatím si je nespojily s narozeným dítětem).

Jméno

Vím, kdo mi dal jméno a jak je rodiče vybírali? Líbí se mi moje jméno? Chtěl bych jiné? Jaké podoby má moje jméno? Měl někdo v historii nebo i současnosti  stejné jméno jako já? Je to známá osoba? – zápis do sešitu myšlenek, povídáme si o tom.

Co kdyby se někdo rozhodl a změnil mi jméno? Jak bych se cítil? – diskuse

Václav

Syn Václav, kterému je 7 let, bude vychováván ve Francii a dostane i jiné jméno, tak rozhodl Jan Lucemburský. Král za tím účelem svolal své rádce, aby mu dobře poradili, co všechno by se měl panovník naučit u francouzského dvora a kdo by ho měl učit..

Vstup učitele do role krále – žáci v roli rádců – společný zápis shodných  dat na tabuli

 + otázky, které nás napadají

Četba textu – samostatně (1.část)

„Byl neobyčejně vzdělaný panovník. Hovořil nejen česky, ale i latinsky , německy a francouzsky. Latinsky napsal i několik knih, mezi nimi i vlastní životopis. Vedle francouzského krále byl jeho příznivcem papež Kliment VII., jeho bývalý pařížský vychovatel. Přátelil se se vzdělanci z celé Evropy.Byl také vynikající politik. V Itálii získal vojenské a vladařské zkušenosti. K dosažení cíle dokázal využívat diplomacie, různých jednání, úzké spolupráce s církví, ale neváhal se postavit i do čela vojska.“

(+ další text z učebnice pro 4. ročník, ALTER)

– návrat ke společnému zápisu, porovnání s textem, doplnění informací

Karel IV.

Václav se vrací do Čech ve svých 17 letech, vzdělaný a s novým jménem – Karel IV. (teprve nyní se děti dozvídají, o kom je dnešní hodina).

Četba textu „Návrat Karla IV.“ – učitel v roli

„Toto království jsme nalezli zpustošené, že jsme nenašli jediný hrad svobodný, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako jiný měšťan. Pražský hrad pak byl zcela opuštěn pobořen a zničen…

(vlastní životopis Karla IV.)

Vstup dětí do role Karla IV. – každý sám přemýšlí a sepisuje, co by udělal jako první, aby co nejdříve situaci změnil, jaké kroky by podnikl

- štronzo - učitel oživuje postavy, které nahlas vyslovují své myšlenky, které jim jdou právě hlavou následné společné zaznamenání na tabuli + diskuse (jde o shodu názorů)

Text – dočtení samostatně (2.část)

„Krátce po svém nástupu na trůn učinil dvě významná rozhodnutí. Založil v Praze univerzitu, která byla tedy první vysokou školou ve střední Evropě. V těsném sousedství tehdejší Prahy dal vybudovat Nové Město pražské, které se stalo ve své době moderním střediskem řemeslné výroby a obchodu. Všestranně podporoval řemeslníky a obchodníky ve městech, dal stavět pohodlné cesty. Vedle stříbrných pražských grošů dal razit zlaté dukáty. Usiloval o upevnění míru v Evropě diplomatickým jednáním a svými sňatky (byl čtyřikrát ženat). (…)“ 

(další text v učebnici pro 4. ročník, ALTER) [1]

Vlastní reflexe

Každý sám si poznamenává co mu jde hlavou v závěru hodiny, o čem si přemýšlí, co ho nejvíce zaujalo, případné otázky – do sešitu myšlenek.

dobrovolné čtení některých zápisků před ostatními

Obrazový materiál

Prohlídka publikací na závěr hodiny + portrét Karla IV. v hodině výtvarné výchovy

Dobrovolný samostatný úkol

Vypracovala jej většina třídy a vycházel z úvodu hodiny o Karlu IV. Šlo o vlastní originální zpracování tématu „Moje jméno.“ Přepsala jsem jednu práci beze změn a oprav na závěr pro vás. 

Moje jméno je Eliška

Moje maminka se jmenuje Eliška a moje babička se jmenuje Anna. Ona si vybrala 3 úplně jiná jména pro své děti, než jména po rodičích, takže moje mamka byla úplně první Eliška v naší rodině.

Tatínkovi se toto jméno moc líbilo a tak navrhl, abych se jmenovala po mamince Eliška.

Eliška je výhradně holčičí jméno, ale jeden dirigent se jmenuje Radomil Eliška. Jako já se jmenovaly Eliška Přemyslovna, kdysi byla manželkou Jana Lucemburského, Eliška Rejčka dříve byla manželka Václava II, Alžběta (Eliška) Pomořanská, tehdy čtvrtá manželka Karla IV., která vynikala svou silou. Dokázala přelomit holýma rukama meč nebo koňskou podkovu.

Hebrejsky Eliška je Alžběta a znamená „můj bůh je přísaha.“

Existuje klavírní skladba od Beethovena „Pro Elišku“ a dříve pan Dietl, Jiří Sovák a paní Scheinpflugová pracovali na filmu Eliška a její rod.

Elišky nejsou jen královny a dirigenti, ale i gymnastky, stejně tak i Eliška Misáková a tanečnice jako Eliška Slancová, ale byly i odvážné Elišky, jako Eliška Junková, která jezdila na vozech Bugati a byla automobilovou závodnicí. Občas se vyskytne i výjimečná Eliška, třeba spisovatelka, jejímž vzorem může být Eliška Horelová, nebo Eliška Krásnohorská – básnířka a spisovatelka nebo herečka stejně jako Eliška Pešková a Eliška Balzerová. Někdy se také vyskytne muž nebo žena jako Petr Parléř, který udělá sochu Elišky Alžběty Pomořanské.

Myslím si tedy že vůbec nejsem samotná Eliška na světě a toto je toho důkazem.

Eliška Ferencová

Literatura

  1. Texty část 1. a 2. byly zkráceny, použito úryvků z učebnice „Dějiny Čech a Moravy“, 1.část, do roku 1471.

Autorka je ředitelkou základní školy v Příbrami, lektorkou KM a dramatické výchovy.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz