Anketa

Jaké hlavní překážky vidíte ve vzdělávací reformě své země?

Volná psaní účastníků kurzu KM v Českém Krumlově

Společnost dosud nepochopila, že podoba školství zásadně ovlivňuje budoucnost celé země. Společnost si neurčila své cíle v horizontu blízkém, středním ani vzdálenějším, tj. 3, 8, 15… let. Protože nevíme, kam chceme směřovat, nevíme ani jak to směřování ovlivnit. Společnost není schopna se domluvit ani aspoň na tom, kde vlastně jsme (zda v ráji, nebo v pekle). Lidí, kteří o těchto problémech přemýšlejí, je příliš málo, a pochybuji o tom, že sedí na ministerstvu školství. Protože otázky vzdělávání nezajímají lidi „nahoře“, je třeba, aby je k řešení školství přinutili lidé „zdola“. V nejbližší budoucnosti bude tedy třeba, aby se převrátily, vyměnily generace lidí na rozhodujících místech.

Eva Zálohová

Ve výčtu hlavních překážek se omezím pouze na jednu. Nebudu ji hodnotit z hlediska důležitosti, je jedna z mnoha důležitých. Je to neochota, popř. malá ochota, rodičů angažovat se ve vzdělávání svého dítěte. Jsem jedním z nich a budu tedy psát v 1. osobě. Vyrostli jsme v klasické škole, s převážně autoritativním a manipulativním přístupem, který v nás vytvořil strach z neúspěchu a tendenci se mu vyhnout. To, že škola je nejvyšší autorita, které je nutno se bát a sklonit před ní hlavu, v nás bohužel zůstává, i když už nejsme dětmi, a naše děti se „snad“ dostanou do „lepší“ školy. Z toho, že škola je „nejvyšší“ autorita a „pozor, abychom neprozradili o svém dítěti něco, co se s ním potáhne celý život“, z toho se budeme vymaňovat hodně dlouho. Přitom bez pochopení nás rodičů a vstřícnosti při setkávání se s novými metodami práce u našich dětí se reforma školství neobejde. My přece chceme vidět na vysvědčení samé jedničky. A když ne my, tak určitě babička a děda!

Šárka Miková

Překážka, to slovo znám, jsem učitel, a přestože učím velmi krátce, často ve svém budoucím, ale i každodenním působení překračuji, podlézám a někdy i stavím překážky. Nemusí být jen něčím negativním. Reforma země si žádá dominantní osobnosti ve škole a zde není překážka. Lidi s entuziasmem jsou, chybí jen naslouchání vedení, politických vedení... zkrátka potřebujeme vedení vedení!

Zdeněk Pilař

Žádné ocenění učitelů, kteří na sobě pracují a chtějí se vzdělávat a vyvíjet, chtějí pracovat jinak – nepoznají to ani finančně (a pak zejména mladí odcházejí – musí uživit rodinu, hledají druhé zaměstnání – dají se obě zaměstnání dělat naplno?) Často bývá problém i prosadit změny na škole – staré, zaběhnuté = pohodlné. Nové dá práci, vyžaduje přemýšlení, čas, ale často se naráží na to, že si stále něco vymýšlíš a děláš problémy. Ministerstvo pracuje „od zeleného stolu“, nezná život na školách. Důležité je dostat mládí do škol, děti mají učit produktivní lidé, ne unavení důchodci.

Bohuslava Jochová

1. Chybí mi tu politická vůle vzdělávání změnit. Politická diskuze o školských reformách a zákonech je ve skutečnosti často kolbiště o moc a hmotný prospěch a vůbec ne o zápas o výši vzdělanosti národa. 2. Vzdělání je hodnota pro rodiče, ale mezi celospolečenskými hodnotami je zdůrazňováno pouze verbálně, ne už faktickými kroky.

Jiří Šíma

1. Nedostatky v komunikaci na všech úrovních (nepružnost, komunikační šumy, zkreslení informací při přenosu). 2. Nepružnost (malá flexibilita) – MŠMT ČR, státní zprávy, potažmo i jednotlivých lidí ve výchovně-vzdělávacím systému + na něj navazujícímu úřednickému systému. 3. Snaha většiny reformátorů (jedinců snažících se o reformu) měnit věci kolem sebe místo toho, aby začali tím nejzákladnějším a nejdůležitějším a změnili SAMI SEBE, své postoje, své vnímání, cítění, myšlení, chování… 4. Mnohdy chybí při snahách o reformu komplexní přístup (tělo+psychika+duch) a zaměřuje se reformní snaha na dílčí, mnohdy nepodstatné prvky.

Jana Vejvodová

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz