Z mojí knihovničky aneb Co se mi válí po taškách, v autě a po celém bytě

Hana Košťálová

1. Ohromila mě kniha Prima Leviho Prvky života. Chemie nabízí tomu, kdo jí rozumí, nespočet poetických obrazů, výstižných a překvapivých. Pro zasvěcené je chemie cestou k podstatě vesmíru i života v něm, zatímco já jsem mívala vždy dojem (školní), že chemie je cesta k průmyslovým hnojivům a jiným řetězcům využitelným pro výrobu kdejakého svinstva. Proto jsem (patrně postižena profesionální deformací) myslela po celou dobu četby na kolegyně chemikářky či bioložky: co vše by se dalo s tímto uměleckým beletristickým textem podnikat v hodinách zmíněných předmětů! Dílna čtení v chemii. Knihu vydal Odeon v roce 1981, takže k mání bude patrně jen v antikvariátech či knihovnách.

Mimochodem, v knize jsem si hojně zatrhávala, podtrhávala a vepisovala si do ní poznámky. V době, kdy jsem ji četla, měla jsem příležitost hovořit na téma „úcta ke knize“ s učiteli jedné základní školy. Mnozí jsou přesvědčeni o tom, že úctu ke knize projevujeme tím, že do ní nečmáráme, neděláme si v ní oslí uši a nejíme nad ní. Nečteme ji v metru ani na jiném neuctivém místě. Jak to máte vy?

Primo Levi: Prvky života. Odeon, Praha 1981.

2. Člověk se občas zapomene a hodiny se proplétá dalšími a dalšími stránkami na webu. Síť či pavučina, ze které uniknout není tak snadné. Co tam pohledávám? Abych tomu lépe porozuměla, koupila jsem si knihu Kyberkultura francouzského filosofa Pierra Lévyho. Zabývá se kyberprostorem ne po technické, ale po sociální a kulturní stránce, a to mě zajímá. Zatím s knihou jen koketuju, pročetla jsem si obsah a pokouším si představit, o čem to celé asi bude. Klíčovým slovem je pro mě výraz kyberprostor. Je to něco pro mě? – Nebo jsem kyberprostorový outsider živořící na jeho periferii ? Co bude s námi, s outsidery, a jak si porozumíme s obyvateli kyberprostoru?

Pierre Lévy: Kyberkultura. Vydala Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha 2000.

3. Kompetence, klíčové kompetence, základní životní dovednosti, schopnosti – dovednosti – kompetence… Slova a výrazy, kterými se dnešní pedagogův slovník jen hemží. Také Rámcový vzdělávací program pro základní školy mluví o kompetencích, ale na různých místech tohoto zásadního materiálu se jimi nepochybně rozumí různé věci. Zmatením pojmů trpí celá odborná veřejnost, a to chceme, aby novému konceptu vzdělávání rozuměli i laici a taky třeba poslanci a úředníci na rozhodujících místech. K vzájemnému porozumění by nám mohla pomoct nedávno vydaná kniha Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Je to učebnice a cvičebnice zároveň – ovšem k procvičování klíčových kompetencí vám nepostačí sešit, pero a přišeří od světa izolované pracovny - k tréninku klíčových kompetencí potřebujeme naopak společnost, skupinu, tým. Ve školách je ideální příležitost procvičovat klíčové kompetence s kolegy a přenést postupně metody (třeba modifikované), které se můžeme z knihy naučit, do vlastní výuky.

Horst Belz, Marco Siegrist: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Východiska, metody, cvičení a hry. Portál, Praha 2001.

4. Velkým objevem pro mě byla kniha Nalezená minulost Heleny Epsteinové. Autorka je Američanka, která se vydala po matčině smrti po stopách svého rodu do střední Evropy. Líčí v knize osudy žen tří generací své rodiny. Z nepatrných zbytků rodinných písemností, úředních zápisů a vzpomínek sestavila velmi sugestivní, a přitom důvěryhodný obraz židovského života v prostoru vymezeném Jihlavou, Vídní, Kolínem a Prahou od první poloviny 19. století až po šoa. Kniha mě neupoutala jen tím, jak mistrně se autorka dokáže vžít do prožitků lidí dávno zemřelých, po nichž zůstaly jen letmé a nezřetelné stopy. Ukázala mi náš minulý svět z neobvyklé perspektivy – dějiny Čechů skrze historii židovské menšiny.

Helena Epsteinová: Nalezená minulost. Rybka Publishers, Praha 2000.

5. První kniha o moderních vesmírných teoriích, které rozumím (jakž takž) ještě na straně 66(!) je Elegantní vesmír (podtitul Super-struny, skryté rozměry a hledání finální teorie). Pokud jste stejně jako já ještě nikdy nepochopili teorii relativity, tady máme šanci. Brian Greene chápe totiž jak superstruny, jednotu prostoru a času a další nepředstavitelné věci, tak naši bezmoc tváří v tvář modernímu fyzikál-nímu popisu světa, v němž žijeme, ale který neznáme. Volí proto jednoduchý jazyk, nezatěžuje nás vysvětleními a popisy ani o kousek víc, než je nezbytně nutné, k objasnění volí příklady a obrazy, které si vcelku dokážeme představit. Myslím si dokonce, že některé pasáže by se daly využít i ve škole s dětmi, rozhodně se studenty na středních školách. (Doufám, že dočtu celých 382 stran…)

Brian Greene: Elegantní vesmír. Superstruny, skryté rozměry a hledání finální teorie. Edice Kolumbus, Mladá fronta, Praha 2001.

6. Z nadace VIA jsem si nechala poslat brožurku s titulem Novináři nejsou zlí – Mediální rukověť pro neziskové organizace. Z úvodu Marka Šálka a Tomáše Feřteka, autorů knížečky, mě nejvíc zaujala věta: „Novináři nejsou (až na výjimky) cynici, kteří by jásali, jak se svět mění k horšímu. Pomáhejte jim vyhledávat atraktivní dobré zprávy.“ Spousta z nás si stěžuje, že média se o školství nezajímají, pokud se nestane něco fakt hnusného nebo pokud se školskou problematikou náhodou zrovna nezabývá parlament. Autoři nám dosti vtipně a nesuchopárně naznačují, jak na to, aby se naše dobré zprávy staly pro novináře srozumitelné, stravitelné a zajímavé. I když se knížečka obrací především k publiku z řad neziskových organizací, myslím, že by mohla být dost užitečná i pro iniciativní školy, které pro klidnější realizaci svých občas málo tradičních záměrů potřebují pochopení veřejnosti.

Marek Šálek, Tomáš Feřtek: Novináři nejsou zlí. Mediální rukověť pro neziskové organizace. Nadace VIA, Praha 2001.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz