Z kursů, které proběhly v tomto školním roce

Hana Košťálová

V tomto školním roce proběhly kursy KM pro dvacet skupin učitelů z celé republiky. Když mluvíme o kursech, máme na mysli plné replikace programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, v nichž byly probrány základy ze všech osmi příruček programu KM. Kromě těchto plných kursů se uskutečnila řada ukázkových dílen pro školy, pedagogická centra nebo pro jiné programy (Dokážu to?, Začít spolu, Školy podporující zdraví). Plných replikací se zúčastnilo 429 učitelů a ředitelů, počet účastníků ukázkových dílen nemáme podchycený, podle zpráv od lektorů jej odhadujeme na 500 – 600 učitelů.
Plné replikace byly zajištěny 33 lektory.

Z průběžných i závěrečných evaluací, z odevzdaných příprav na výuku i z účastnických portfolií je zřejmé, že kursy všech lektorů měly očekávaný efekt. Většina účastníků porozuměla základnímu rámci - třífázovému modelu konstruktivního učení, naučili se metody vhodné pro jednotlivé fáze, tyto metody samostatně kombinují podle cílů výuky a konkrétních podmínek, mnozí účastníci vyvinuli vlastní metody, které uplatňují základní principy a přístupy pedagogického konstruktivismu, prožitkového a aktivního učení.

Pracovali jsme se smíšenými skupinami v pedagogických centrech, se skupinami učitelů z jedné školy, pracovali jsme se skupinami učitelů zapojených do jiného projektu (kursy pro projekt Škola podporující zdraví). Kursů se zúčastnili studenti, budoucí učitelé, v jiných kursech pracovali lektoři s ”muzejníky” na vývoji pracovních listů rozvíjejících kritické myšlení dětských návštěvníků muzeí, v dalších kursech se scházeli knihovníci.

A co o kursech říkají sami účastníci:

Jsem ráda, že jsem měla možnost navštěvovat tento seminář, protože jsem se dozvěděla řadu smysluplných informací, zároveň však vím, že budu sama v sobě nucena řešit řadu problémů. Řadu metod, které mne nadchly, jsem již začlenila do výuky a vím, že zaujaly i žáky. Měla jsem strach z jejich reakcí, protože všechny vyžadují přemýšlení, vlastní nasazení, práci. Žáci to však zvládali. Jediné, s čím stále zápasím, je dostatek, či spíše nedostatek času. Pokud chci vše dotahovat do konce, aby to nebyla jen nová metoda pro metodu, tak mi to zabere více času. Musím se rozhodnout, zda budu takto pracovat dál, ale zřejmě nestihnu probrat vše, co bych měla. Asi si ovšem najdu argument, že je lepší učit kvalitněji i za cenu menšího množství učiva – např. v literatuře.

Když jsem sem přišla, tak jsem zažívala velmi rozporuplný pocit. Na jednu stranu jsem byla zvědavá, neboť jsem nikdy na podobném semináři nebyla, a na druhé straně jsem si říkala, co tu budu dělat – bude to vůbec pro mě dobré? Ale skutečnost je úplně jiná. Moc se mi tu líbilo. Možná, že mi pobyt tady pomohl ve spoustě věcí. Přestala jsem o sobě pochybovat, posílila jsem si sebevědomí a spoustu různých dalších věcí. Přistihla jsem se, že mě zajímá, co dělají ostatní a jak to taky můžu dobře využít ve své práci. Naučila jsem se vyjadřovat bez obav, aniž by mi někdo řekl, že plácám nesmysly. Byla jsem zvyklá spíš na přednáškové formy seminářů, ne na takovéhle prožitkové. Je to moc prima, bezvadně to okysličí mozek, člověk vymýšlí věci, které by do sebe nikdy neřekl.

Na samém začátku jsem si říkala, kam jsem to vlastně ”vlezla”. Teď je můj názor naprosto odlišný. Jsem strašně moc ráda, že jsem tady měla možnost pracovat. Je pravda, že tyto akce jsou dost náročné – časově a hlavně na přemýšlení. Uvědomila jsem si znovu, jak bývá mým žákům, když na nich požaduji, aby projevovali své vlastní názory, aby psali ap. Být žákem vůbec není jednoduché a je dobré si to aspoň někdy připomenout. Z každého školení odcházím dost unavená na jedné straně, ale na druhé straně plná dojmů, postřehů, nových nápadů. Nezkoušela jsem všechno, k některé metodě jsem zatím ještě nepřilnula, ale důležité byly pro mne reakce dětí. Hodiny se jim líbily, ať jsem užila třeba celou novou metodu nebo jen některé části. Nemám všechny myšlenky utříbené, mám pochybnosti, jestli to všechno dělám dobře. Na některé otázky se asi nedá naprosto jednoznačně odpovědět.

(ze závěrečných volných psaní na kursu KM v Chrudimi)

V průběhu tohoto školního roku byl zveřejněn Rámcový vzdělávací program pro základní školství (ve verzi, která zatím není považována za definitivní). Na několika stránkách přináší také ukázku práce našeho programu, ale upřímně řečeno, náš příspěvek vnímají zadavatelé a zpracovatelé jako velmi okrajový. Začali jsme s tímto novým školským dokumentem v kursech okamžitě pracovat, protože nám dává naději, že podmínky pro výuku s využitím filosofie učení zaměřeného na dítě se díky němu zlepší. Ponecháváme stranou ty pasáže dokumentu, které k optimismu příliš nesvádějí, a pracujeme s obecnými vzdělávacími cíli, které jsou v RVP formulované. V kursech analyzujeme, jak je možné se k jednotlivým vytčeným cílům blížit s využitím metod programu KM, a nikoli s údivem shledáváme, že dosažení cílů RVP nepociťují naši účastníci jako něco obzvlášť obtížného. S čím si ale většina neví rady, to je vypracování školního kurikulárního dokumentu. (více o RVP na str. 16-20)

Autorka je koordinátorkou programu RWCT v ČR.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz