Výzvy

Kritické myšlení

Z Ministerstva školství nás vyzývají, abychom se vyjádřili k návrhu Rámcového programu pro základní vzdělávání:

„Výzkumný ústav pedagogický zpracoval návrh Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP pro ZV) v souladu s návrhem nového školského zákona. Ve spolupráci s Ministerstvem školství byl předložen pedagogické veřejnosti k vyjádření. Celý dokument je umístěn na webových stránkách: www.msmt.cz nebo www.vuppraha.cz.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dokument, který má v následujících letech zásadním způsobem ovlivňovat obsah i formy základního vzdělávání v celém státě, považujeme za nezbytné, aby se k návrhu měli možnost vyjádřit všichni, kterých se může nějakým způsobem týkat nebo mohou svým názorem přispět k jeho vyšší kvalitě.“

Myslím, že dřív, než začneme zase naříkat nad tím, jak nám špatné předpisy kazí naši práci, měli bychom si navržený dokument opravdu dobře prostudovat a zamyslet se nad ním. A srozumitelně napsat, kde shledáváme slabá místa a proč. Teď je ta chvíle, kdy můžeme zasáhnout do věcí, které nám mohou zpříjemnit, nebo taky znepříjemnit život a podpořit, nebo zmarnit naše usilování o lepší školu.

Adresa pro připomínky je:

Výzkumný ústav pedagogický, Strojírenská 386, 155 25, Praha 5 - Zličín
vuppraha@mbox.vol.cz

Absolventka kurzu KM v Brně - Šlapanicích Lenka Hercová, která učí na ZvŠ Rosice u Brna, v současné době dálkově studuje následné magisterské studium speciální pedagogiky v Brně a jako téma své diplomové práce si zvolila „Využití programu Kritického myšlení u jedinců s lehkou mentální retardací.“ Cílem práce je dokázat na základě modelových hodin a hodnocení těchto hodin žáky samotnými možnost zavedení Kritického myšlení do výuky ve zvláštní škole. Zajímalo by ji, zda se ještě někdo touto problematikou zabývá.

Jestliže máte kontakt na některého z účastníků kurzu, jenž učí ve zvláštní škole, prosíme kontaktujte ji. Na oplátku Vám nabízí výsledky experimentální části své diplomové práce.

kontaktní adresa:

Bc. Lenka Hercová
Neslovice 257, 664 91 p. Ivančice
tel. 0502/413261, 0604/625076

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz