Výhledy na příští rok

Hana Košťálová

Těší nás, že jsme začali zajímavou spolupráci s Člověkem v tísni na programu multikulturní výchovy žáků a studentů našich škol. Byli jsme přizváni k vývoji kursu pro vysokoškolské učitele – didaktiky, kteří mají své studenty chystat nejen na to, aby dobře zvládli předat odborné znalosti předmětu, ale i na to, aby byli schopni vychovávat své žáky k životu ve společnosti, jejímž významným znakem je různorodost postojů, tradic a kulturních vzorců.

Další spolupráci chystáme s Internetovým centrem OSF. Opět to bude kurs, tentokrát zaměřený na to, aby učitelé zvládali fakt, že Internet přináší do škol nové velkolepé možnosti pro výuku, ale zároveň klade vysoké nároky na učitele, kteří se musejí nějak s tímto vševědem vyrovnat. Musejí se naučit skutečně smysluplné práci s informacemi různé kvality a hodnoty, aby pak mohli této dovednosti naučit své žáky.

S OSF je těsně spjat další spolupracující program Brána muzejí otevřena. Naši lektoři Nikola a Markéta Křístkovi odvedli velký kus práce, když společně s pracovníky muzejí, kteří se programu zúčastňují, vyvíjeli užitečné pracovní listy, které budou používat děti v průběhu návštěvy muzea. Doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i v příštím roce. A těšíme se na diplomky, které Markéta a Nikola na toto téma zpracovávají.

Pokračovat budeme ve spolupráci s programem Škola podporující zdraví, který do určité míry realizuje naši myšlenku, kterou jsme nazvali ”myslí celá škola”. V projektu Škola podporující zdraví se celé školní týmy snaží vybudovat ve škole takové prostředí, které by neohrožovalo, a dokonce podporovalo zdraví všech, kteří mají se školou něco společného. Významným faktorem ohrožujícím zdraví dětí je stres z výuky. Tomu se v projektu ŠPZ snaží školy čelit tím, že usilují o smysluplnost učení s možností žákovy volby a se zaměřením na identifikaci individuálních silných stránek každého žáka. Právě zde se uplatňuje náš program, který přináší školám přístupy a metody, jimiž je smysluplné učení možné efektivně realizovat.

Po letech rozpaků jsme v tomto školním roce navázali radostnou spolupráci s bratrským programem Začít spolu (Step by Step). Máme spoustu společných plánů, uvidíme, které se nám zdaří dovést do života. (více o SbS na str. 40-41)

Budeme samosebou pokračovat v naší hlavní práci, kterou je šíření programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení mezi české učitele všech stupňů škol. Hlavní cesty, kterými by se měl program dále šířit, vedou skrze pedagogická centra v regionech. Zájemci o kursy by měli sledovat nabídku svých center a včas se informovat na podmínky a možnosti uspořádání kursu tam, kde v nabídce není zařazen.

O kurs projevila zájem řada škol, které se chtějí vyškolit najednou a zvou si lektory přímo do školy. Tyto školy budou zařazeny do programu Myslí celá škola, pokud se ukáže, že kurs pro všechny členy sboru má šanci přinést škole skutečný užitek (viz článek o MCŠ na str. 13-15).

Určitě se budeme snažit získat grant na uspořádání další letní školy. Možná dokonce více běhů. Letos se nakonec uskuteční jen jeden turnus, protože do vyhlášené uzávěrky se přihlásilo právě tolik zájemců, kolik jich tento běh pojme. Bohužel se po uzávěrce vyptávají další a další zájemci, které bychom bývali mohli zařadit do zrušeného druhého běhu.

Na kursy naváže pravděpodobně ještě proces certifikace učitelů a lektorů podle mezinárodních standardů. V České republice jsme dosud vydávali osvědčení pouze za úspěšné absolvování kursů a osvědčení pro lektora. Učitelé neměli možnost ucházet se o doklad, že jsou vynikajícími praktiky, kteří rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí v oblasti myšlení, rozhodování, řešení problémů atd. Způsob získání tohoto dokladu, stejně jako mezinárodního certifikátu pro lektora, se ještě upřesní během léta. Rádi bychom, aby naše certifikační procedury byly ve shodě s těmi, které se budou realizovat v mezinárodní síti programu. O tom, za jakých podmínek je možné příslušné doklady získat, napíšeme do příštího čísla KL a na www.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz