Subjektivně zabarvený popis - líčení

Jana Štědronská

Práce se žáky 8. třídy, lze využít i v 7. ročníku

Odhalovat své nitro a vyjadřovat osobní pocity je velmi těžké nejen pro děti, ale i pro dospělé. Je tedy třeba navodit ve třídě takovou atmosféru, ve které se dítě bude cítit uvolněně, bude mít pocit bezpečí a dokáže bez ostychu vyjadřovat to, co cítí.

Vyučovací hodinu jsem rozdělila do několika částí, jež na sebe nenásilně navazují a posouvají nás vždy o kousek blíž k vytčenému cíli, kterým je lyrický popis našeho oblíbeného místa.

1. Úvodní aktivita

Každý žák dostal několik minut na přemýšlení o tom, co se mu vybaví, když se řekne: Moje oblíbené místo. Objevily se dotazy typu: Stačilo, když jsem tam byl pouze jednou, nebo to musí být místo, kam se stále vracím? Tady jsem ponechala dětem volnost výběru.

Jakmile si všichni vybrali, dostali pokyn, aby zavřeli oči a představovali si v duchu ono místo.

2. Seznamování se s problémem

V tuto chvíli jsme upřesnila výchozí pokyn. Děti si představovaly, co všechno mohou na svém oblíbeném místě vidět. Všechny své obrazové představy zapisovaly do sešitu, do něhož jsme si už na začátku napsali název a téma slohového cvičení. Kdo chtěl, mohl své představy sdělit ostatním. Stejným způsobem jsme postupovali při zadávání dalších pokynů, které byly: Co všechno můžeš na svém oblíbeném místě slyšet a cítit?

3. Volné psaní

Naše slovní zásoba byla v tuto chvíli už dostatečná, a proto jsme přistoupili k volnému psaní. Žáci měli svoje místo popisovat (bylo třeba jim ještě sdělit, že líčení obsahuje vzhledem ke svému zaměření umělecké prostředky a připomenout je: metafora, přirovnání, personifikace – připomenutí formou minilekce).

4. Kontrola

Každý si sám po sobě text přečetl a barevně zvýraznil vše, co se mu líbilo. Poté každý přepisoval své líčení načisto. Jak se jim to povedlo, posuďte sami:

I. Mezi malými jehličnany se prohání studený větřík, vůně lesa mi ukazuje na očesané borůvkové keře, ve kterých naposledy před spánkem syčí hadi. Na skále, osvětlené zapadajícím sluncem, usedají ptáci a jejich zpěv se lehce a tiše rozléhá krajinou. Nad prašivkou se v pavučině třpytí kapky posledního deště jako perly. Jsi bohatý, lese, máš spoustu krás na rozdávání. Zanech ve mně alespoň zrníčko toho všeho, ať se mi lépe žije.

(Autorem je velmi zamlklý chlapec s průměrným prospěchem. Má velký zájem o přírodu, velmi často jezdí k dědečkovi do Krkonoš, které už prošel křížem krážem.)

II. Jseš krásná, Skalko, tvá voda je jako zlatá studánka. Z mechu rostou houby a voní a k tomu zpívají ptáci. Zajíci běhají v trávě a v kapradí a vyčnívají jim jen dlouhé šedivé uši. Srnky se pasou na louce a pyšní se jen svou krásnou hlavou s hnědýma hlubokýma očima. Ryby se vynořují nad hladinu, aby zahlédly aspoň kus té překrásné země. Vítr šumí a stromy se o sebe opírají, jako by si pomáhaly. Procházím lesem a suché listí mi chrastí do kroku. Tvá krása je nekonečná…

(Autor patří mezi nejslabší žáky ve třídě, s prospěchem má problémy již od prvního stupně. Je romského původu, ale v této třídě se mu líbí. Formu volného psaní má velmi rád.)

III. Můj kraj je tam, kde se na hladině vody zrcadlí orlický zámek, z něhož se ozývá malebný křik pávů. Písek na plážích se třpytí, ale dál se břeh mění v kameny, velké kameny, až se z něho stane příkrá skála. Nad břehem se rozprostírá les, kde listí tlakem nohou šustí. Rybáři na břehu trpělivě čekají na úlovek a krajinou je cítit pach ryb. Vítr fouká čím dál víc a častěji, vhání do mě vůni lesa smíšenou se zimou. Šplouchání vody je silnější a silnější, a kdykoli projede po hladině loď, můžeme zaslechnou spí štěkot z druhého břehu a tam, kde se zámek zrcadlí, bude za chvíli led a mráz.

(Autorem je žák, který má slabší výsledky v mluvnici, ale píše krásná slohová cvičení, protože je velmi citlivý.)

IV. Toto místo mám rád. Zprava i zleva jsou slyšet děti hrající si u vody. Obklopují nás šumící lesy, kameny, bublající a stříkající voda. Krásná příroda a čerstvý vzduch přitáhly Pražáky s karavany. Západ slunce pozlatil usínající přírodu, všude je ticho, jen někdy zacáká voda, když ryby vyskakují nad hladinu. Až se ráno probudím, bude zase krásně.

(Autorem je žák s dyslexií a dysgrafií závažného stupně.)

V. Je podzim, ale zima skoro spolkla tohle bohem zapomenuté místo. Všude kolem svítí koberec z listí pro pár tudy jdoucích človíčků. Nahé stromy se naklání ve stále sílícím větru. Po ránu mlha zakrývá krásy přírody v tomto nehostinném čase. Sem tam je slyšet poslední koncert ptáků, jinak vše uléhá k zimnímu spánku. Jen novodobá rozhledna kazí toto idylické místo. Měsíc uplyne jako voda a příroda zase změní kabát.

(Autor je žák s výborným prospěchem. Zajímá se o počítače a techniku.)

VI. Má krásná jabloni, hezky se mi tady vzpomíná a přemýšlí. Zavání sem vůně lesa a studený vítr si pohrává s padajícím listím. Žblunkání potoka se vplétá do myšlenek a vzpomínek, sem tam se po poli mihne srnka a v uších zní štěkot psů z nedaleké vesnice. Tady se nedá myslet na nic špatného, hlavně když z šedivých mraků a ranní mlhy proráží sluneční paprsky a hřejí mě do tváře.

(Autorka je dívka s výborným prospěchem. Narodila se na Slovensku, ale s českým jazykem nemá problémy.)

VII. Tak už jsem tady zase. Stromy, nespěte. Zvířátka, vylezte z úkrytů. Ach ty vzdoušku, jak jsi čistý, kličkuješ kolem mé hlavy, jsi mírný, nikomu neublížíš. Kořeny stromů se perou mezi sebou jako dvě lvice o potravu. Ptáci nás obohatí svým zpěvem. Studánka pomalu zavírá oči a příroda se stahuje do sebe. Je jí zima.

(Autor je chlapec s průměrným prospěchem.)

VIII. Vracím se sem každý rok. Bránu zdobí lebka z muflona. Voda se blýská a rybáři se přetahují s chudáky kapry. Večer les šumí a u táboráků praská dříví, sem tam zahoukají sovy. V kuchyni voní upečené buchty a vůně pečiva se mísí s vůní podzimu. Za chvíli tábor osiří. Zmizí stany i smích dětí. Vítr bude studený jako led a zvířátka zalezou do svých úkrytů. Zima je zde dlouhá a smutná. Tak hodně štěstí a trpělivosti, za rok opět na shledanou.

(Autorkou je dívka s dyslexií a dysgrafií, má problémy v mluvnici, ale je velmi cílevědomá a dá se říct, že český jazyk má ráda.)

Neuváděla jsem záměrně všechna cvičení. Vybrala jsem pouze vzorek třídy (tj. žáky výborné, průměrné i slabé žáky se specifickými poruchami učení. )

Autorka je učitelkou na 8. ZŠ v Příbrami.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz