Příroda na jaře: projekt Žáby

Vladimíra Strculová

Cíl:
poznání vývoje žab a seznámení se s texty I. Hercíkové a F. Nepila
práce s encyklopediemi

Dovednosti:
zdokonalit práci s textem
naučit se vypracovávat (a tvořit) otázky
spolupráce dětí, dělení rolí, vzájemné učení, pozorování přírody

Znalosti:
vývoj žáby
seznámit děti s vývojem žab v přirozeném prostředí, v odborných a literárních textech

Postoje:
pomáhat kamarádovi
zájem o přírodu, ochrana a pochopení přírody

I. výlet - přípravný

Výlet proběhl v období přechodu ze zimy do jara. Děti si rozdělily role pozorovatelů, vybavily se badatelskými bloky vyrazili jsme do Prokopského údolí. U malého rybníčku jsme pozorovali dění (moc se nedělo), ale vše jsme po návratu pečlivě zpracovali - každý nejdříve sám, poté ve skupině na malá portfolia. Ačkoliv velmi pršelo, byla zima a moc jsme neviděli, dětem se výlet líbil.

Po návratu následovala dvouhodinovka na téma „žáby“ - odborný text, povídka z čítanky (Hercíková), beletrie (Nepil).

Hodina ve škole:

Evokace:

  1. ledolamka – kvak
  2. myšlenková mapa na téma „žába“ - společně na tabuli
  3. dotváření textu - tvorba otázek ve dvojicích

Uvědomění si významu 1:

  1. společná kontrola dle textu F. Nepila (Já, Baryk)
  2. tvorba otázek, hledání odpovědí v encyklopediích

Reflexe 1:

  1. průběžné hodnocení

Uvědomění si významu 2:

  1. řízené čtení textu z čítanky (Jak štěňátko chtělo malé pejsky, I. Hercíková) - nahlas
  2. zpracování textu Od pulce k žábě - dvojice přečte, prodiskutuje, nalepí do sešitu, vybarví

Reflexe 2:

  1. čtenářský deník - Co mě nejvíc zaujalo? -napiš, namaluj
  2. Děti průběžně doplňují Otázky a Odpovědi

Závěrečná reflexe:

Společný kruh - Poslední slovo mám já (s čtenářským deníkem)

II. výlet

Za tři týdny od prvního výletu (těsně před Velikonocemi) jsme měli štěstí. Bylo pěkně a jaro začalo v plném proudu. V retenční nádrži děti našly spoustu žab, pozorovaly rozmnožování, vajíčka. S přehledem sledovaly děj, který již uměly i odborně popsat.

Na výletě jsme se nezaměřili jen na žáby, ale i na celkové změny v přírodě. Děti měly opět rozdělené role a stejně jako na prvním výletě své zážitky zpracovávaly.

Další akcí bylo házení „Mařen“ - loučení se zimou - do Prokopského potoka. Dva dny předtím proběhly na škole Jarní dílny s pletením pomlázky, výroba kuřátek a zdobením větviček.

Nakonec jsme porovnali oba výlety a zakončili celou akci konferencí na téma „Žáby“ (viz foto na obálce).

Sousledně s touto akcí probíhá celoroční sledování přírody, tzv. Kalendář přírody.

Autorka je učitelkou na FZŠ Chlupova v Praze, lektorkou KM

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz