Skončil kurz KM v Dobříši – závěrečná zpráva

Eva Kašparová

Úvodní ledolamka evokující obtížnost cesty, hledání a dobírání se něčeho nového nám pomohla zhodnotit předchozí semináře, zreflektovat vlastní zkušenosti:

změna živočicha v moři, kterého kreslili seminaristé na prvním semináři – jak se za těch šest měsíců změnil, žije stejně nebo jinak, chová se jinak, je už jiným živočichem? Každý se zamyslel, nakreslil a popsal, pak ve dvojici a nakonec vzájemná diskuse. Živočichové se hodně změnili – jsou nebojácnější, šťastnější, odvážnější, více přemýšlejí, už se tolik neschovávají, hledají společnost...

Patnáct seminaristů odevzdalo svá portfolia, diskuse byla ve skupinách velmi živá a čas rozhodně nestačil na to všechno, co si chtěli říci o svých zkušenostech, přípravách, pracích.

Celkové hodnocení RWCT:

Jaká pozitiva vneslo RWCT do vaší výuky? rozšíření repertoáru pedagogických nástrojů, větší kompetence, více to otevřelo žáky a celý učební proces je vydatnější, osobnější, smysluplnější… lepší výsledky u žáků, pro mě větší chuť do práce… radost z práce… výuka je pestřejší… pro děti záživnější… poznání, že důležitá je cesta… už se tolik netrápím tím, když mám pocit, že děti nic neumějí… je nás dost, kteří hledají, jak učit jinak… znovu mám chuť učit a vidím taky pozitivní ohlasy a úspěchy… dívám se, přemýšlím jinak… nové metody, práce dětí, která je radostnější, toužící po dalších vědomostech… nový pohled… oživení vyučování, začala jsem přemýšlet více sama o sobě i o dětech… je to smysluplná práce…

Jakým překážkám jste musel(a) čelit, které nedokážete překonat? nezapojí se všichni žáci, občas nedostatek času… vyhledávání vhodných textů… vlastní lenost… schopnost napsat to, co si myslím… těším se, až budu učit větší děti… časové rozvržení výuky… nejistota… potřebuji více zkušeností, zkoušet… některé techniky zpočátku nefungují, studenti si musí zvykat… kázeň, schopnost koncentrace… schopnost naslouchat druhým… nemám s kým konzultovat své nápady, ale ani problémy, ke kterým dojdu… zapojení všech žáků… ze začátku jsem špatně danou věc podala… někteří žáci „kazí“ naši práci

Z diskuse vzešlo, že největším problémem jsou zejména na 2. stupni problémoví žáci, které nic nezaujme, různá řešení fungují pouze dočasně, pro učitele je to velmi velký, ba zásadní problém!

Co by vám pomohlo ve vaší práci?

Autorka je učitelka na ZŠ, lektorka dramatické výchovy a KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz