Fakultativní písemka – aneb Co mne tak napadlo, když už mne nic nenapadlo

Josef Märc

„Mým úkolem jsou otázky, odpovědí nemám.“
(H. Ibsen)

Upozornění – následující text si neklade za cíl podat jakékoliv pedagogické poučení.

Učitele baví jeho práce. Je to normální?

(Rozzlobený) učitel se diví, že TO jeho žáci nevědí. To je zpravidla normální. (Je to v obou větách stejné?)

(Rozzlobený) žák se diví, že to v té písemce nebylo, a on to tak dobře uměl. Normální.

Stane se, že učitel má pocit, že se mu povedlo některou kapitolu probrat velmi pěkně. (I učitelé mohou mít pocity, i učitelé mohou mít pěkné pocity …?)

Písemka jako důvod k pochlubení (žáci se chlubí, učitel se chlubí , rodiče …)

Písemka jako doklad toho, že není důležité všechno umět, a přesto mohu být výborný.

Písemka jako osnova (např. hypotetické maturitní otázky …)

Písemka může být vypracována jinak a přitom být hodnocena stejně – výborně, chvalitebně, dobře a ne jinak!

Bloudily výše popsané myšlenky mou hlavou – až se dostavil následující nápad – vytvořit si fakultativní písemku – písemku se ”spoustou” možností. Všechno se to rodilo stejně klopotně, jako se někomu čtou výše popsané řádky. První vlaštovkou byly např. otázky typu: Jaké otázky v testu chyběly? Doplňte jejich znění a odpověď, kterou byste vy považovali za správnou. Možná, že to by byla optimální podoba testu: K následujícím okruhům vytvořte 3, 4, 5, x otázek, otázky pečlivě naformulujte a u vybraných udejte odpověď, která by … (napadá mě několik dalších textů…)

Dnes se v hodinách pokouším o kompromis.

Z dějepisu píšu „větší” testy – 45 minut (1 vyučovací hodina) na linkovaný papír formátu A4 z látky, která zahrnuje cca něco přes měsíc probírané látky (tedy tři – čtyři testy za pololetí).

Žák dostane formulář testu a prvním jeho úkolem je výběr, on sám rozhoduje, na které otázky bude odpovídat podle následujícího klíče:

 1. Látka je rozdělena tematicky do bloků – v následující písemce označeny římskými číslicemi (optimální počet je pět, ale není zde žádné dogma – od počtu bloků se odvíjejí další kritéria).
 2. Z každého bloku si žák vybere otázky tak, aby maximální součet bodů, které za ně lze získat, byl v našem případě šest - dohromady tedy třicet bodů (pokud by se měnil počet tematických bloků, lze samozřejmě počet dosažitelných bodů v rámci jednoho bloku upravovat).
 3. Každý bod je hodnocen 4%, pracuje se s polovinou bodu (2%) – pokusím se osvětlit na příkladu: otázka I/2 -         odpověď za tři body obsahuje následující údaje:
  západní + dva příklady (např. Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové, Polabané…)
  východní + dva příklady (např. Rusové, Bělorusové, Ukrajinci…)
  jižní + dva příklady (např. Srbové, Chorvati, Bulhaři, Makedonci…)
  dohromady tedy minimálně 9 údajů (ve třech řádcích po třech), za každý řádek může získat jeden bod, chybí-li v řádku jeden údaj žák dostane 0,5 bodu, chybí-li dva údaje v řádku, žák nedostane bod žádný – uvede-li žák údaj chybný, znamená to pro něj odečítání bodů , v podstatě pracuji následujícím způsobem:
  např.: a) jižní – Srbové, Chorvati, Maďaři - hodnocení 0,5 bodu (chybná odpověď Maďaři znamená ztrátu 0,5 bodu)
  b) jižní:- Srbové, Maďaři – hodnocení 0 bodu (viz výše)
  U otázek s možností vyjádření vlastního názoru studenta je samozřejmě způsob hodnocení odlišný, pokouším se hodnotit např. také formulace, originalitu, preciznost …
 4. Maximální zisk z písemky je 120% - a známka se přepočítává podle následující tabulky, která snad alespoň částečně vychází z tradic západního (anglo-amerického) školství:
  známka 1 – 90% a více
  známka 2 – 78 – 89% (prakticky lze dosáhnout v tomto rozmezí maximálně 88%)
  známka 3 – 64 – 77% (prakticky lze dosáhnout v tomto rozmezí maximálně 76%)
  známka 4 – 50 – 63% (prakticky lze dosáhnout v tomto rozmezí maximálně 62%)
  známka 5 – méně než 50%.

Učitel si ve svém bloku vede nejen výsledné známky, ale i procenta a může pracovat snad „spravedlivěji” s předvedenými výkony – např. žák, který dosáhl z testů výsledky 2 (88%), 3 (74%), 3 (76%), by byl hodnocen celkově známkou 2, protože jeho procentuální zisk přesáhl v průměr 79% - nechci se na tomto místě zmiňovat o dalších vstupech, které pak ovlivňují konečné hodnocení – zůstávám u písemných testů !

Optimální by bylo, kdyby se po skončení testu zadání písemek ztrácela jen proto, aby je studenti mohli doma dokončit. Písemky se sice ztrácejí, ale dokončené vypracování jsem ještě neviděl.

Raný středověk v českém prostředí a Slované

I. Slované

I/1 Pravlast Slovanů se nejčastěji hledá mezi řekami Visla, Dněstr a ? (Dunaj, Dněpr, Dvina) 1

I/2 Rozdělte slovanské kmeny na tři skupiny a ke každé uveďte alespoň dva příklady 3

I/3 Jaké jsou rozdíly mezi Srby a Chorvaty 2

I/4 Seřaďte chronologicky vznik jednotlivých států - Chorvatsko, Bulharsko, Kyjevská Rus, Velká Morava 2

I/5 Vyberte si:
a) čím je zvláštní situace Bulharů 2
b) čím je zvláštní situace Polabanů, Pomořanů...
c) kteří panovníci Kyjevské Rusi vás upoutali, čím...

II. Sámo (doplňte tvrzení)

II/1 Sámova říše vzniká v ... století, není považována za stát, ale za ... 1

II/2 Sámo pocházel z ... , původně se živil ..., jeho rodina byla ... 1

II/3 Vedl Slovany do boje s ... a ... 1

II/4 Nejznámější bitvu svedl u ..., který leží ... 2

II/5 Sámovi bych položil(a) následující otázku ... protože ... 2

III. Velká Morava

III/1 Vyjmenujte chronologicky správně velkomoravské panovníky 2

III/2 Doplňte události k následujícím údajům kol. 830, 863, kol. 880, 905 (906, 907) 2

III/3 Vyhledejte velkomoravská hradiště (čtyři) a popište jejich úlohu 2

III/4 S kterými říšemi (kmeny) se Velká Morava stýkala (ve válce i míru) a jak 3

III/5 Vytvořte z následujících slov souvislý text: Cyril, Konstantin, Metoděj, Michal, Rostislav, papež, Řím, staroslověnština, hlaholice, azbuka, vyhnání, smrt, soupeření, biskupství 3

IV. Čechy

IV/1 Sestavte rodokmen z následujících osob - Václav, Ludmila, Boleslav I., Boleslav II., Boleslav III., Břetislav, Oldřich, Drahomíra 3

IV/2 Vyberte si pro vás šest nejvýznamnějších událostí českých dějin 10. - 12. století, u dvou z nich svůj výběr zdůvodněte 3

IV/3 Doplňte české jedničky: 3
první bájný Čech
první bájný Přemyslovec
první doložený Přemyslovec
první český král
první česká abatyše
první mužský klášter
první ženský klášter
první český bratrovrah
první jmény známý manželský pár

dvojky:
druhý pražský biskup
druhý český král

IV/4 Do uvedeného souboru nepatří: 2
šlechta: Buzici, Markvartici, Homíci, Vítkovci, Vršovci
světci: Boleslav, Václav, Vojtěch, Ludmila, Prokop
Přemyslovci: Boleslav Pobožný, Ukrutný, Chrabrý, Ryšavý
kmeny: Charváti, Děčané, Lučané, Slavníkovci, Litoměřici
sídla Přemyslovců: Levý Hradec, Praha, Vyšehrad, Libice, Budeč

IV/5 Proč je …vaší oblíbenou postavou z tohoto období 2

V. Rozmanitosti

V/1  Vyberte si jeden z následujících titulků a napište k němu zprávu cca na pět řádků: 3

 1. Povedená knížecí rodina
 2. Srozumitelné světlo na božím slunci
 3. Kam s Pribinou na dovolenou?
 4. Jedna vražda nestačí, drahoušku?
 5. Co nám neudělají cizí, udělají nám příbuzní
 6. Metoděj on the road
 7. Filigrány dobývají trhy - senzační úspěchy Moravanů
 8. Právě vychází - novinky na knižních pultech
 9. Vykastrované kníže na toaletě
 10. Koupím kosti (zn. nabídněte)
 11. Vozíme voly do Němec (ale asi ne všechny)
 12. Pěkná bitva u ...
 13. Z českých pověstí
 14. Opečené děti před Milánem chutnají nejlépe
 15. ?

V/2  Vyberte si šest z následujících pojmů a vysvětlete 3

kanonizace, varjagové, markrabí, kastelán, seniorát, ordál, benediktini, cisterciáci, premonstráti, Sázava, denár, hrink, liturgie, úděl, granulování, filigrán

V/3  Vyberte si a popište 3

 1. Vztah mezi Slovany a Avary
 2. Vztah mezi Čechy a Franky (Němci)
 3. Poměry ve střední Evropě kolem roku 1000
 4. Poměry v církvi
 5. Románské umění ( případně nakreslete a popište románskou památku)

Autor je učitelem na gymnaziu v Chomutově, lektor KM

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz