Nahradíme dětmi kalkulačku?

Ondřej Hausenblas

Projekt SAW (Schools Around the World), který v Česku koordinujeme, získává další učitele. Matematici se připojují úlohami svých žáků, a ve světě je o ně zájem. Práce žáků 7. ročníku jedné příbramské školy byly vybrány, aby sloužily v on-line kursu pro učitele z 9 zemí jako cvičný námět k diskusi. Kdo další se chce přihlásit?

Na setkání řídícího komitétu ve francouzském městě Besancon u hranic se Švýcarskem v půli května jsme si prohlíželi matematické úlohy pro mezinárodní výzkum PISA – jsou skutečně pozoruhodné, hlavně proto, že nesledují, jak dalece je dětmi možné nahradit kalkulačku, ale proto, že zkoumají, jak žáci i dospělí umějí matematicky myslet. Ovšem k tomu, aby výuka ve školách sledovala vedle potřebné početní obratnosti také důležité pojmy matematického myšlení, mají školy na celém světě zatím často trochu daleko. Nejen u nás jsou učitelé zvyklí plánovat si výuku podle témat (například „vodstva“) - ale pak ovšem je obtížné dát odpověď na otázku „Ale co s nimi?“ Má je žák chápat? Umět vyjmenovat? Vysvětlit vodstva? Vyučování ovšem musí být „o něčem“, ale tato témata nejsou ani cílem výuky, ani kritériem pro posuzování kvality. Témata jsou cvičným terénem, na němž se žáky trénujeme pozorování, zkoumání, myšlení, domlouvání atd. To by bylo, aby si při takovém tréninku spoustu faktických informací nezapamatovali také trvaleji...

S trpkostí jsem musel na konferenci konstatovat, že česká učitelka má oproti svým kolegyním v cizině o mnoho horší podmínky co se týče přístupu k internetu. Pár let státního zanedbávání už hraje velkou roli: zatímco Portugalci, Honkonžané, Australané a jiní se na webovou stránku mohou podívat kdykoliv a rychle, u nás příliš často záleží na ochotě pana ředitele nebo jeho hospodářky, zda můžeme odeslat i jen e-mailovou zprávu. A pak ovšem ty cizí jazyky! Mnoho pramenů je nám prostě uzavřeno nebo nás to stojí moc peněz na překlady... (Kdyby aspoň ta česká televize všecičko nedabovala!)

Bioložky v Hongkongu připravily zajímavé CD s programem o tom, jak si sestavit pěknou hodinu z přírodovědy. „Čtenář“ tohoto CD si může vybrat téma, k němuž hodinu chce připravit, a pak si vybírá, zda se mu hodí vidět strukturu lekce, anebo radši videoklip o tom, jak učitelka rozděluje práci do skupin, můžeme si sáhnout pro více informací k danému přírodovědnému problému, anebo vidět žákovské práce... Vše se vejde na jedno běžné CD, v barvách a s pohybem. Ovšem v Asii dávají na výukovou podporu učitelů horentní granty a zdá se, že se peníze cestou ze státní kasy do pracovny autora tohoto cvičného CD ani nerozpustily v kapsách úředníků nebo šéfů.

Navštívili jsme francouzskou základní školu, hodinu, v níž sedmáci pitvali rybí hlavy, aby pod mikroskopem pozorovali a zkoumali, jak fungují žábry. Laborka jako každá jiná? Možná. Školní rok tu nesestává z tematického plánu „ploutve – žábry – jikry – hospodářské využití kapra“, nýbrž ze souvislé série úloh (devoirs), které žáci naplňují ve škole i doma. Vypadá to, jako by kurikulum bylo promyšleně sešité z menších projektů, které v sobě integrují potřebné příležitosti, témata, dovednosti, a vedou k pochopitelným a užitečným cílům.

Škola byla bývalá jezuitská, památkově chráněná, děti neuvěřitelně hodné a spořádané, a přitom je nikdo nepucoval a nedozoroval. Skoro nikde v Paříži ani v Besanconu ani cestou (3 hodiny vlakem TGV) jsem neviděl blboučké grafitti na zdech. Vlastně jednou ano: za pootevřenými vrátky v polotmě jakési komůrky v památkové továrně na sůl kdosi vskrytu naprskal svou vizitku. Že by to Francouzi už měli za sebou?

Moc zajímavé bylo slyšet, proč se v Besanconu francouzští učitelé biologie i matematiky do SAW zapojili: „My si ukazujeme práce svých žáků už dávno, pořád se spolu bavíme, jak líp učit, a tak se nám hodí, že můžeme diskutovat i se zahraničím.“ Ale ani ve Francii to není dost běžné – mnoho učitelů svou práci před ostatními tají.

Snažíme se z Evropy vyškrábnout nějaké to euro na to, aby se učitelé mohli setkat nejen na internetu, ale taky osobně. Škoda, že Česko ještě není v EU: zdá se totiž, že Unie už začala navazovat spolupráci s USA, aby společně financovaly něco jako „Socrates pro euroamerickou civilizaci“. Jenže na nás na kraji světa při tom moc nemyslí. Ale mohli bychom na sebe upozornit – například vynikajícím školstvím...

Ukázky z některých dalších článků v Kritických listech 4

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz