Desatero začínajícímu učiteli – jak vyhodnocovat

Kritické myšlení

Plakáty vzniklé při skupinové práci v kurzu KM v ZŠ Táborská

 1. Nechval.
 2. Oceňuj konkrétní výkony.
 3. Poskytuj zpětnou vazbu, popisuj a dítě si výkon ocení samo.
 4. Dej prostor dětem k oceňování druhých.
 5. Neupozorňuj na chybu, oceň to dobré.
 6. Ptej se, pokládej otázky PROČ? a JAK?
 7. Neboj se pravidelně slovně hodnotit.
 8. Porovnávej výkon žáka s jeho předchozím výkonem (srovnávání sama se sebou).
 9. Spolupracuj s rodiči, seznam je se svými způsoby hodnocení.
 10. Mysli na to, proč hodnotíš!
 1. Často chval.
 2. Nechej děti hodnotit samy sebe.
 3. Vytýkej konkrétní věci konkrétnímu dítěti.
 4. Odměřuj chválu každému podle jeho možností.
 5. Hodnoť proces, ne jenom výsledek.
 6. Dělej si poznámky během vyučování (o procesu).
 7. Řekni předem co a proč a jak budeš hodnotit (stanovit i s dětmi).
 8. HLEĎ, ABY HODNOTÍCÍ VÝROKY NEPONIŽOVALY ČLOVĚKA!
 1. Na nikoho nezapomeň!
 2. Nejdříve se zaměř na to, co se povedlo!
 3. Hodnoť konkrétní vývoj, pokrok jednotlivce!
 4. Stanovte si jasná kritéria (co za co)!
 5. Zapoj žáky do hodnocení (sebehodnocení, hodnocení mezi sebou, učitele)!
 6. Nehodnoť ukvapeně a emocionálně!
 7. Zaměř se na pozitivní přístup žáků k práci!
 1. U všeho, co chceš naučit, si napiš, jaký to má pro dítě přijatelný smysl.
 2. Zadání k práci sestavuj tak, aby se dětem chtělo spolupracovat a domlouvat se.
 3. Zadání a otázky formuluj otevřeně, aby děti mohly a chtěly hledat různá řešení.
 4. Uč děti stanovovat si cíle a postupy k nim a uč je říkat, jak jsou daleko.
 5. Nauč rodiče rozumět způsobům a smyslu hodnocení a pozvi je, ať se účastní.
 6. Uč sebe a děti pojmenovat konkrétně, v čem je práce dobrá a v čem se má zlepšit a v čem jde mnohem dál.
 7. Prostuduj si Bloomovu taxonomii otázek a pečuj o to, abys dětem dával všechny typy a naučil je takové otázky klást.
 8. Nesnaž se moc brzy mít hotový model hodnocení, ale stále hledej, co dětem lépe pomáhá k učení.
 9. Pokud musíš dávat známku, odděl výrazně toto období od rozvíjejícího hodnocení.
Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz