Cit, sex a mylen u sedm k?

Ond ej Hausenblas

Je mon strukturovan mylen u d t v 7. ro nku a t m spe na t ma Co se nm l b a nel b na chov n kluk nebo holek?

Pan u itelka jedn plze sk z kladn koly v rodinn vchov nechala dti v 7. t d sepsat na plakty jejich kritiku opa nho pohlav ...

Zpisy na posterech (na bali ku) jsou autentick , necenzurovan a minim ln opravovan (jednou se dv ata opravila ve slov sympatyck , jednou ve slov klucy).

Od d vat jsou dva postery, od chlapc jeden.

Pro ns jako ten e zvnjku asi nep inej mnoho novch poznatk ale kdov? Pro d ti samotn vak je ur it velk m p nosem, kdy mohou jednak sv n zory ve skupin vyj dit. Proto nem eme nijak vyluovat jak koliv zpis, i kdyby ned val smysl nebo byl vcn m omylem, sprostoty se koneckonc omezuj prv spolenou prezentac , a je cennj , e k nalezl prostor pro uplatn n, ne ížže vystihl, co si o pednostech druh ch mysl pr v pan uitelka. A je cenn i to, e pak vid, co zapsala skupina opa nho pohlav . Jak uitel d l vyuije takto oteven atmosfry pro osobnostn rozvoj dt nebo pro jejich uen , zle na nm a na d tech. V nkter t d si troufne jet na dal reflexi a nech dti napsat o tom, jak maj pocity a n zory pot, co poznali stanovisko opa nho pohlav , v jin t d na to mon bude jet brzy a uitel ponech reflexi na diskusi bhem p estvek... N kdo nech d ti hlasovat pomoc lep k, kter vlastnosti vid jako nejcenn j a kter jako nejprotivnj , a tak navod situaci, v n si leckdo uvdom , jak nemon je, aby podle statistiky nebo podle party a masy posuzoval i mnil sv vlastn n zory...

Co se nm na chov n kluk

Co se nm na chov n holek

l b

nel b

l b

nel b

sympati nost mus m t sv kouzlo

Machrov n

Jsou to citliv stvoen .

Kecaj o minul m vztahu.

tolerantnost

kdy se patn obl kaj, santusí„“

V v l sku.

Hrajou si na velk d my.

chpav

velk mnostv kouen

Maj r di zv ata.

Urej se. Neberou pravdu.

kdy je sm sebou - sebev dom

flus n

Um uteit.

Ukecan. Nadavaj si mezi sebou.

kdy poslouch dobrou hudbu

p etv ka ped partou

Maj srdce (se zv aty.)

Vtinou zlom srdce klukovi.

smysl pro humor

agresivita

Dlouh vlasy. Oholen nohy.

Kupovn drahch v c. Koichy.

v rnost

sobeckost - sebechvla

Hezky von .

Jsou nro n.

mal rlivost

netolerantnost

Prs a

Nelb se nm kou en.

pozornost v i n m

lhan

 

chovaj se jako kluci.

ikovnost

fek

 

Vychlouba n.

mus se stt za sv m nzorem

vulg rn

 

Hol hlava

 

vesnick ucho

 

Pank ky. Jsou n kdy bezcitn.

 

bisexu l

 

Propchan obliej. roub v jazyku.

smysl pro humor

kdy芞 se dv jen na vzhled!

 

Podvd ! Lou!

kdy je sm sebou

kdy machruje

 

N co slb a potom nedodr!

up mn

kdy moc kou a nepouv vejkaky!

 

Mysl si, e jsou lep ne kluci.

kdyížž si um v it holky

petv ka

 

rl

romantik + drs k = kluk idel

kdy se styd za svou holku ped p teli

   

gentleman!

kdy na n zapomn a nev si j!

   

sv dn

kdy le

   

vesel (ale ne moc)

kdy odsuzuje nkoho, koho nezn !

   

spoleensk

panovanost

   

kdy von !

kdy si hraje na velkho kluka

   

sexy

kdy smrd

   
 

kdy nedodruje denn hygienu

   
 

kdy mysl jen na jedno

   
 

aby se neot el za kadou druhou! (blondny)

   
 

n fuka

   
 

kdy se boj shodit se p ed svou partou

   
Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz