Brainstorming

Jana Palenčárová

Deti mnohé myšlienky a nápady ani nevyslovia, pretože sa boja, že sú zlé, smiešne, nie sú v súlade s tým, čo je napísané v učebniciach. To však tvorivosti neprospieva, preto je potrebné tieto sociálne a psychické bariéry prekonať. Metóda, ktorá podporuje nové a netradičné nápady a zároveň podporuje rozvíjanie komunikačných zručností žiakov, je brainstorming (Zelina, 1994, s. 136 – 139). Brainstorming v preklade znamená búrku, „vytriasanie“ mozgov (brain – mozog, storm – búrka). Ide o metódu, pri ktorej sa má vyprodukovať čo najviac najrozmanitejších a najoriginálnejších nápadov, nemusí ísť o nájdenie optimálneho riešenia.

PRIEBEH:

  1. Netradičné riešenie nejakého miniproblému (zväčša individuálne).
  2. Vlastný brainstorming – produkcia nápadov k danej téme (zväčša práca v skupinách).
  3. Krátka relaxácia.
  4. Vyhodnocovanie návrhov, riešení. Určia sa kritériá na hodnotenie.

Návrhy sa zaradia do istých skupín (najlepšie, najdivokejšie a pod.).

Pri brainstormingu platia isté zásady: kritika nápadov je nežiaduca, uplatňuje sa slobodná hra myšlienok, očakáva sa množstvo nápadov a ich vzájomné zlepšovanie, predpokladá sa rovnosť účastníkov.

FÁZA: evokácia.

FORMA: individuálna, skupinová, kolektívna.

POUŽITIE: pred osvojovaním si nového učiva

Existujú rôzne obmeny, variácie brainstormingu vhodné pre deti mladšieho školského veku: písaný brainstorming (brainwriting), Hobo metóda, otázkový brainstorming (questionstorming).

Príklady použitia metódy brainstormingu – „zahrievacie“ aktivity:

AKO VYUŽIŤ PRASKNUTÚ NAFUKOVACIU LOPTU?

- ako hniezdo, ako abstraktné umenie, ako klobúk, ako doplnok do kostýmu na karneval, ako vaničku pre rybičky, ako kvetináč, keď urobíme ešte jednu dieru, môže slúžiť ako kraťasy, ako kúpalisko pre mravčeky, ako núdzový padák pre myš, možno ňou utesniť okno v ponorke...(3. roč.)

ČO TI TO PRIPOMÍNA?

Žiaci dostanú k dispozícii dva obrázky, ktoré si môžu aj žubovožne dotvoriť.

Na otázku, čo ti to pripomína, žiaci odpovedali:

  1. jazero, more, mláku, horčicu, atramentovú machužu, mravčie kúpalisko, rozliaty lak na nechty, utierku vo vetre...
  2. cestu, bludisko, hada, vodovod, skrivený plot, dážďovku, nohu na stoličke...(2. roč.)

VRCHNÁČIKY NA FźAŠE

Naša škola dostala od sódovkárne milión vrchnáčikov na fžaše. Čo s nimi?

Ďalší príklad ukazuje využitie brainstormingu v slohovej časti jazykového vyučovania. Použili sme jeho otázkovú formu – questionstorming (jeho podstatou je vyprodukovať čo najviac otázok týkajúcich sa danej témy).

Téma: PREČO DNES TAK MÁLO POČUŤ O ČARODEJNICIACH ?
Ročník: štvrtý
ČO BY STE SA SPÝTALI ČARODEJNICE, KEBY STE JU STRETLI ?

Žiaci vymysleli nasledovné otázky:

Použitá metóda v kombinácii s atraktívnou témou vytvorili v triede nevšednú atmosféru záujmu a aktivity. Žiaci už pri tvorbe otázok spontánne reagovali možnými odpoveďami. Pokračovaním bola práca vo dvojiciach, v ktorej si deti pomocou odpovedí na vymyslené otázky „vytvorili“ a potom spolužiakom predstavili svoje čarodejnice.

Čarodejnica Anča Boganča

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a za siedmimi dolami, kde sa piesok lial a voda sa sypala, žila jedna čarodejnica. Jej meno je Anča Boganča. Býva v jednom neobyčajnom mestečku Tramtárii, v štáte Minesota, v domčeku na pštrosej nôžke. Živí sa hrôzostrašným hmyzom, jedovatými hubami a inou strašidelnou potravou, Každé ráno vypije dva litre hadieho slizu. Anča Boganča nám dala jeden z jej nechutných receptov. Volá sa Hadia polievka. Ide do nej: tri chvosty z užovky, jazyk z kobry krážovskej, hlava z anakondy a na ozdobu dve oči z pytóna. Zo zvyku, ako každá čarodejnica, lieta na metle. Jej metla sa volá Metlička – Stíhačka. Oblieka si starodávne šaty a počúva skupinu Aqua. Anča Boganča chodí vežmi rada na čarodejnícke diskotéky. Dokáže urobiť všetko možné, čo sa dá. Jej pradedko žil dokonca ešte v dobe kamennej. Používa reč hadža – badža. Chodila do perúnskej školy. Píše hlaholikou, ktorú ju naučili Cyril a Metod. Jej obžúbená farba je červená, pretože má najlepších kamošov v pekle. Ančine Bogančine najobžúbenejšie číslo je 501, lebo má tožko rokov. Jej základné zaklínadlo je „fidži – bidži – bum“.

(Zlatica Tarbajová – Roman Sedlár)

Autorka učí didaktiku SJ a slohu pro 1. St. ZŠ na Katedře slovenského jazyka Pedagogické fakulty Prešovské univerzity. E-mail: palip@ke.telecom.sk

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz